ulusalkanal.com.tr'de SADAT A.Ş. hakkında makale

Anahtar Teslim Ordu Kuruyorlar

Düşünebiliyor musunuz?
Birileri, "ben suikastla adam öldürmeyi, sabotaj düzenlemeyi, tedhiş (terör) hareketleri yapmayı öğreteceğim" diye yola çıkıyorlar..
Açıkça, "ben suç işleyeceğim, suç işlemeyi öğreteceğim" diye davul çalıyorlar.
Demekle kalmıyor, şirket kurmak için başvuruyorlar.
"Tamam, sen bunları yapmaya ruhsatlısın" diyorlar kendilerine.
O kadar pervasızlar ki, şaşarsınız. Değneksiz dolaşıyorlar..
Saflıklarından mı, yoksa en ziyade müsaadeye mazhar olmalarından mı?
"Devran, bizim devran" dedikleri kesin.
Bütün marifetlerini resmi internet sitelerinde hiç çekinmeden ilan etmişler.
Gayri nizami harple sınırlı değil faaliyetleri.
Hafif silahlar çerez onlar için. Füze, tank, uçak, savaş gemisi eğitimi bile veriyorlar.
Kara, deniz, hava harekatı öğretiriz diyorlar.
Orduları yeniden organize ediyorlar.


SADAT- Uluslararası Savunma Danışmanlık İnşaat, Sanayi ve Ticaret A.Ş'den söz ediyorum.
Kurucu heyete bakınız. Hepsi irticai konumları nedeniyle ordudan atılmış ya da emekli edilmiş eski asker. Başlarında kıdemli özel harpçi Emekli Tuğgeneral Adnan Tanrıverdi. AKP ile iç içeler. İki taraf da saklamıyor zaten.

Eski Gladyo bunların çırağı bile olamaz.
Gizliydi ama devletin içindeydi. Türkiye'de faaliyet gösterirdi sadece.
Devlet dışındaki sivil unsurları ise, bazı ülkücü gruplar, ancak yardımcı rollerdeydi.
Küreselleştik ya. Yeni Türkiye'nin Gladyosu da yeni. Açık faaliyet gösteriyor ve temel bazı unsurları devlet denetiminin dışında, özelleştirilmiş.
Eskisi sadece gayri nizami harple iştigal ederdi. Yenisi anahtar teslimi ordu da kuruyor.
Faaliyet alanı Türkiye'yle sınırlı değil, bütün İslam coğrafyası. BOP coğrafyası da diyebiliriz. Küreselleşmiş bir nevi.
Değişmeyen tek şey, patron: Amerika.
Bakmayın SADAT'çıların anti-Batı söylemlerine. Her yerde ABD ile aynı hedefe ateş ediyorlar. Suriye'de yaptıklarından belli değil mi?

Rafet Ballı
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Alıntı > http://www.ulusalkanal.com.tr/gundem/anahtar-teslimi-ordu-kuruyorlar-makale,427.html