Kamuoyu Duyurusu 27 Haziran 2016

BASINDA ÇIKAN KARALAMA HABERLERİ HAKKINDA KAMUOYUNA AÇIKLAMA

Son günlerde basında ve sosyal medya sitelerinde Şirketimizi karalayıcı yayınlar yapıldığı görülmektedir. Daha önce iftira olduğunu defaatle açıklamış olduğumuz konular çamur at izi kalsın mantığı ile tekrar tekrar gündeme getirilmektedir. Yargıya taşıdığımız bu iddiaların sahipleri çeşitli cezalara çarptırılmışlardır.

SADAT A.Ş.; köklü geleneğe sahip olan silahlı kuvvetlerin desteğine ihtiyaç duyan İslâm Coğrafyasındaki Ülkelere Türk Silahlı Kuvvetlerinden emekli olmuş yetenekli ve milli-manevi duyarlığa sahip askerleri organize ederek,  Devletimizin kontrolünde ve Dış politikasına uygun alanlarda, bu ülkelerin ihtiyacına cevap verme vecibesinden neşet bulmuştur.

Bu gün, İslâm Coğrafyasını dizayn etmek isteyen küresel güçlerden sadece ABD'nin, emekli askerlerden oluşmuş, 70  Savunma Danışmanlık şirketi üçer beşer adet İslâm Ülkelerinde ABD menfaatlerine uygun faaliyet göstermektedirler. SADAT A.Ş.'nin amacı, Türk Silahlı Kuvvetlerinin yetişemediği İslam Ülkelerini de bu şirketlerin tasallutundan kurtarmaktır.

Şirketimiz 2012 yılında alanında ilk ve tek şirket olarak kurulduğunda faaliyetlerinin kapsamını ve Devletimizin ilgili makamları tarafından ne şekilde denetlenmesi gerektiğini ihtiva eden "Savunma Sanayi Hizmet Sektörü"nün denetlenmesi esaslarını oluşturacak Tesis Özel Güvenlik Belgesi (TÖGEK) hazırlanarak MSB'na başvuruda bulunulmuştur. Yapılan başvurudan kısa süre sonra paniğe kapılan odaklar tarafından yönlendirilen bazı basın kuruluşları "gelin bizi denetleyin" diyen şirketimiz aleyhinde karalama kampanyası başlatmıştır. Bu kampanyayı yürüten basın kuruluşu hakkında tarafımızdan açılan davalarda yargı süreci tamamlanmış ve ilgili kuruluş şirketimize tazminat ödemeye mahkum olmuş hatta bu haberler sonrası gönderdiğimiz açıklama ve tekzip metinlerinin yayınlanmaması dolayısıyla ilgililer hakkında mahkumiyet kararı da verilmiştir.

Aynı dönemde MSB Teknik Hizmetler Dairesi, tarafımıza Savunma Sanayi Hizmet Sektörünün ülkemizde bir mevzuata tabi olmadığını ve denetleme görevlerinin bulunmadığını yazılı olarak bildirmiştir. Şirketimiz Savunma Sanayi ile ilgili mevzuatı düzenleyen 5201 ve 5202 sayılı kanunlara Savunma Sanayi Hizmet Sektörünün de dahil edilmesi için taslak kanun maddelerini de hazırlayarak TBMM, Cumhurbaşkanlığı, Başbakanlık, Adalet Bakanlığı, MSB, İç İşleri Bakanlığı ve Dış İşleri Bakanlığı nezdinde çalışmalar yürütmüş fakat 2013 ortasında başlayan gezi olayları süreci ve ardında Devlet içinde oluşan paralel yapıların su yüzüne çıkması ile ülkenin gündeminin olağanüstü hal alması neticesinde girişimlerimiz neticeye ulaşamamıştır.

2016 yılı başında itibaren TBMM, Cumhurbaşkanlığı, Başbakanlık ve MSB nezdinde tekrar girişimlerde bulunmamız üzerine tekrar aynı basın ve yayın organları tarafından yine aynı iddialarla karalama kampanyasına başlanılması manidardır.

SADAT A.Ş. milli ve manevi değerler üzerine inşa edilmiş, ülkemizin ve İslam Dünyasının ihtiyaç ve menfaatlerini dikkate alarak, devletler bazında askeri uzmanlık alanlarında hizmet vermeyi misyon edinmiş özel hukuk hükümlerine göre kurulmuş bir anonim şirket bir diğer ifade ile ticari bir müessesedir.

SADAT A.Ş.'nin önerdiği mevzuat, Türk Dış Politikasına müspet yönde etki edecek devrim niteliğinde düzenlemelerdir.

SADAT A.Ş. kurucu üyelerin ortak iradesinden başka bir merkezden talimat, destek ve yardım almamıştır.

SADAT A.Ş. faaliyetlerinde şeffaf olmayı ve hukuk çizgisinde hareket etmeyi prensip edinmiştir.

SADAT A.Ş. Ülkemizde iç politik alanda yakıştırılmaya çalışılan hiç bir hukuk ve yasa dışı faaliyetten haberdar değildir, içinde bulunmamıştır ve bulunmayacaktır.

SADAT A.Ş.'nin Türkiye içinde, alanında hizmet vermek üzere organizasyonu da faaliyeti de bulunmamaktadır.

SADAT A.Ş.'nin İslam Ülkelerinde Devletleri muhatap almakta ve devletlerin dışında hiç bir örgüt veya devletlerince meşru sayılmayan örgütler ile ilişkisi bulunmamaktadır.

SADAT A.Ş. İslam Coğrafyasındaki küresel güçlere ait şirketlerin ciddi rakibi durumuna gelmiştir.

SADAT A.Ş.'yi ve kurucularını hedef alanlar küresel güçlere hizmeti şiar edinmiş iç ve dış mihraklardır.

Sonuçta, SADAT A.Ş.'nin uluslararası ilişkileri ve benzeri şirketlerin oluşumuna kapı açacak mevzuat çalışması ile ilgili olarak yürüyen süreçteki gelişmelerin,  menfaatlerine çomak soktuğu ve bundan olumsuz etkilenen uluslararası mihraklara bağlı ve  T.C. Cumhurbaşkanına, Hükümetine ve siyasi iradeye yıkıcı muhalefetten beslenen yerli ve yabancılaşmış kalemleri tarafından şirketimiz hakkında karalama kampanyası başlatılmıştır. Bu mesnetsiz, ölçüsüz, tamamı hayal mahsulü iftiralar şirketimiz tarafından tekrar yargıya taşınacaktır. Kamuoyuna saygı ile duyurulur.

SADAT Uluslararası Savunma Danışmanlık San. Tic. A.Ş.

Yönetim Kurulu

Not: İlgili mahkeme kararlarına erişim için tıklayınız.