T24'de SADAT'a çirkin iftira

T24 internet sitesinde, şirketimiz ''SADAT Uluslararası Savunma Danışmanlık İnş. San. ve Tic. A.Ş.'' ve kurucusu Adnan TANRIVERDİ hakkında, ''https://t24.com.tr/haber/cumhurbaskanligi-politika-kurullari-uyeleri-çankaya-koskunu-kullanacak,724248'' 'adresi ile yayınlanan ''Cumhurbaşkanlığı Politika Kurulları üyeleri, Çankaya Köşkünü kullanacak'' başlıklı yazıda, gerçeklerle bağdaşmayan, karalama amaçlı, iftira niteliğinde ifadeler kullanılmıştır. Söz konusu haber yazıda; ''Söz konusu kurulda Lice'de köylerin yakılmasıyla gündeme gelen SADAT'ın kurucusu Adnan TANRIVERDİ ile Yiğit BULUT, Hülya KOÇYİĞİT gibi isim bulunuyor.'' şeklinde ifade kullanılarak, Lice'de meydana gelen köylerin yakılması olayının failinin şirketimiz olduğuna dair gerçekle alakası olmayan iftira ve karalamada bulunulmuştur.

Gerçekler araştırılmadan ve hakikaten bu konuda bilgisiz olarak şirketimiz aleyhinde İftiraya varan nitelikte, şirketimizi ve Adnan TANRIVERDİ'yi yıpratmaya yönelik olarak, gerçekle alakası olmayan, tamamen hayal ürünü ifadelerin kullanıldığı ortadadır.

SADAT, Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre kurulmuş ve faaliyet gösteren bir şirket olup, yasalara uygun olarak faaliyet göstermektedir. Kurucuları, ortakları ve çalışanları hukuka saygılı ve tertemiz geçmişe sahip kişilerdir. Tüzel kişi veya bireyler olarak bırakın yasa dışı olmayı tek bir şüpheli faaliyetleri dahi yoktur. SADAT her türlü çirkin ve mesnetsiz yakıştırmalardan münezzehtir. Şirketimizin tüm faaliyetleri yasalar kapsamında Türk Ticaret Kanunu ve diğer yasal mevzuat çerçevesinde, devletin tüm birimlerince incelenmekte olup hukuksuz hiçbir icraatı söz konusu değildir.

Adnan TANRIVERDİ, şerefli Türk ordusuna uzun yıllar hizmet etmiş, 1996 yılında Tuğgeneral rütbesiyle emekliye ayrılmış, halen kamuya faydalı birçok sosyal, eğitim ve kültür alanlarında faaliyet gösteren dernek, vakıf vb. kuruluşlarda aktif olarak hizmet veren saygın, muteber bir kişiliğe sahip olup, Cumhurbaşkanlığı makamının başdanışmanlık görevini de başarıyla yürütmektedir.

Gerek tüzel kişi gerekse gerçek kişi olarak, söz konusu yazıda dile getirildiği gibi hiçbir yasa dışı faaliyette ve yapılanma içinde bulunmamaktadır. SADAT, yasalar ve şirket sözleşmesi kapsamında gerektiğinde devletimizin bilgi ve denetimi kapsamında, sadece Silahlı Kuvvetler ve Polis Teşkilatlarına eğitim vermektedir.

Sonuç olarak; Ülkemizin birlik ve beraberliği ve üniter yapısını hedef alan, başta FETÖ olmak üzere gayrı milli iç ve dış güç odakları tarafından şirketimiz SADAT ve Adnan TANRIVERDİ üzerinden nihai hedeflerine ulaşmak için, benzer karalama kampanyaları yürütülmekte, ticari itibarını, şeref ve haysiyetini zedeleyici, yalan, yanlış, hakaretlerle dolu, gerçek dışı haberler yapılmakta olup, sorumlular hakkında yasal işlemler başlatılmış olduğu ve hiçbir gerçekliği bulunmayan bu tür haberlere itibar edilmemesi, kamuoyuna saygı ile duyurulur.