Previous Next

“Yurtdışı Eğitim Kampı” değil “Cesaret ve Güç Geliştirme Parkuru”

Bazı basın yayın organlarında “İşte SADAT’ın yurtdışı eğitim kampları” başlığı ile haberler çıktığı görülmektedir.

SADAT Uluslararası Savunma Danışmanlık İnşaat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi ticaret sicil gazetesinde de kapsamlı şekilde belirtildiği gibi Türkiye’nin dost ve müttefiki ülkelerin silahlı kuvvetlerine askeri danışmanlık, eğitim ve donatım hizmetleri vermek üzere kurulmuş ticari bir şirkettir. Şirketimiz, Türkiye Cumhuriyeti’nin dost ve müttefiki ülkelerin silahlı kuvvetlerine, tüzüğünde açıkça ve detaylı olarak belirttiği hizmetleri sunmaktadır. Şirketimiz faaliyetlerini açıklıkla ve şeffaflık içinde hem yasal belgelerinde hem web sitesinde hem de sosyal medya hesaplarında ilan etmektedir. Türkiye’de bu konuda faaliyet göstermekte olan diğer şirketlerin hiç birisi SADAT’ın sahip olduğu açıklık ve şeffalığa sahip değildir.

Bu kapsamda SADAT Savunma, silahlı kuvvetlerin eğitim ihtiyaçlarından biri olan “Cesaret ve Güç Geliştirme Parkur”larını talep eden ülkelerin silahlı kuvvetlerine inşaa etmekte ve akabinde bakım, tutum – idame ve kullanım eğitimleri vermektedir. Cesaret ve Güç Geliştirme Parkurları silahlı kuvvetlerin özel birimlerinde personelin fiziki ve mental kondisyonunu zinde tutmak için tesis edilmekte ve kullanılmaktadır.

SADAT Savunma talep eden ülkelerin silahlı kuvvetleri ve polis teşkilatlarına “Cesaret ve Güç Geliştirme Parkurları” yanı sıra bir askeri tesiste yer alan her türlü eğitim, atış ve spor tesisini ve idari, lojistik vb tesisleri planlayıp, projelendirip, inşaa edip teslim etmektedir. Ayrıca bu tesislerde ilgili ülkelerin eğitim personellerine “eğiticilerin eğitimi” programları düzenlemektedir. Bunun yanı sıra SADAT Savunma talep edilmesi halinde son kullanıcı eğitimleri de verme imkan ve kabiliyetine sahiptir.

Şirketimiz hizmet sunduğu ülkelerin Türkiye Cumhuriyeti’ne dost ve müttefik ülkeler olmasına, talebin ilgili ülkenin Silahlı Kuvvetleri ve Polis Teşkilatı tarafından gelmesine, “End User” sertifikalarına önemle hassasiyet göstermektedir. Tüm hizmetlerimiz 5201 ve 5202 sayılı kanunlar ve ilgili ulusal ve uluslararası mevzuat, düzenleme ve anlaşmalara uygun şekilde verilmektedir.

Basında yer alanın aksine şirketimize ait veya kullanımımıza tahsil edilmiş yurt içinde veya dışında hiçbir eğitim kampı bulunmamaktadır. İnşaa ettiğimiz tüm tesisler ilgili ülkelerin askeri birlikleri ve polis teşkilatlarına ait kışlalar / kampüslerde yer almakta ve ilgili ülkenin resmi kurumları tarafından işletilmektedir.

Asılsız iddialara itibar edilmemesi kamuoyuna saygı ile duyurulur.

Melih TANRIVERDİ
Yönetim Kurulu Başkanı