Tek Er Muharebe ve Küçük Birlik Taktikleri Kursları

Dört hafta süreli bu kurslarda;

 1. Yanaşık düzen,
 2. Mekanik nişancılık ve atış,
 3. İstihbarat,
 4. Düşmanın görerek ve görmeyerek ateşinden korunma,
 5. Beka tedbirleri,
 6. Düşman ateşi altında ilerleme taktikleri,
 7. Arazide yön tayini, hedef tayin usulleri ve pusula ile yön tayini,

ana konularında eğitim verilerek, kursların sonunda kursiyerlerin;

 1. Tek erin, temel askerlik bilgilerini alarak düzenli ordunun disiplin, sevk ve idaresine uyumlu hizmet verebilme
 2. Asli silahının muharebe sahasında bakımını yapıp ustalıkla kullanabilme, atış teknikleri ve nişancılıkta kazandığı melekelerle silahını en etkin şekilde kullanabilme,
 3. Muharebe alanında hayatta kalmanın temel kurallarını uygulayabilme,
 4. Düşmanla temas anında en uygun hareket tarzlarını seçerek tatbik edebilme

imkan ve kabiliyetleri geliştirilmiş olacaktır.