Tüm Eğitim ve Danışmanlık hizmetlerimiz dost ve müttefik ülkelerin Silahlı Kuvvetleri ve Polis Teşkilatlarına mahsustur.

Eğitimlerimize bireysel katılım mümkün değildir!

 
Previous Next

Hudut Karakol Emniyeti Eğitim Paketi

Hudut Karakol Emniyeti Temel ve İhtisas Eğitim Paket Programı

Hudut Karakol EmniyetiKurs Başlangıç Yeterlilik Kriteri
Kursun takip edilebilmesi için asgari olarak kursiyerler;

 1. Temel askerlik eğitimi alabilecek sağlık ve bedeni yeterlikte
 2. Eğitimi takip edebilecek yeterli öğrenim seviyesinde

olmalıdır. Yapılacak muayene ve değerlendirmeler sonucunda kursiyerler eğitime kabul edilirler.

 

Eğitim Konuları
Hudut karakolu temel ve ihtisas eğitim programında;

 1. Temel Askerlik Eğitimleri
  1. Temel ve Savaş Beden Eğitimi
  2. Yanaşık Düzen Eğitimi
  3. Tek Er Muharebe Eğitimi
  4. Mekanik Nişancılık ve Atış Eğitimi
 2. Bölük Seviyesinde Muharebe Eğitimleri
  1. Hudut nöbet hizmetleri
  2. Baskın ve sabotajlara karşı koruma
  3. Hudut istihbarat görevleri
  4. Karakol emniyeti
  5. Hudut güvenliğinin sağlanmasında uygulanacak emniyet tedbirleri
  6. Kol harekatı; keşif, pusu

ana konularında eğitimler verilir.

Kurs Sonunda Kazanılacak Kabiliyetler
Kursiyerler eğitim sonucunda;

 1. Temel askerlik kural ve tekniklerini öğrenmek
 2. Tek er muharebe tekniklerini öğrenmek
 3. Muharebe şartlarının gerektirdiği fiziki güç ve bedeni yeterlilik kazanmak.
 4. Kullanacağı silahların atış becerisini kazanmak.
 5. Hudut karakolu görevlerini icra edebilmek

imkan ve kabiliyetlerine ulaşırlar, yapılacak test ve değerlendirme sonucunda başarılı olanlara "hudut karakolu emniyeti temel ve ihtisas eğitimi sertifikası" verilir

Kursun Süresi
Hudut karakolu temel ve ihtisas eğitimleri teorik, pratik ve simülasyon eğitimleri olmak üzere 8 haftadır.

Örnek Hizmet Paketlerimiz

Örnek Hizmet Paketlerimiz
Örnek Hizmet Paketlerimiz

 

Kara Kuvvetleri için örnek hizmet paketlerimiz
Kara Kuvvetleri için örnek paketlerimiz HTML | PDF

 

Deniz Kuvvetleri için örnek hizmet paketlerimiz
Deniz Kuvvetleri için örnek paketlerimiz HTML | PDF

 

Hava Kuvvetleri için örnek paketlerimiz
Hava Kuvvetleri için örnek paketlerimiz HTML | PDF

 

Polis Kuvvetleri için örnek paketlerimiz
Polis Kuvvetleri için örnek paketlerimiz HTML | PDF

 

Bakım Onarım Sistemi Örnek Paketimiz
Bakım Onarım Sistemi Örnek Paketimiz HTML | PDF

 

Özel Eğitim Nişancısı (Sniper) İçin Örnek Paketimiz HTML | PDF