Previous Next

Sabit Modüler Poligon Sistemleri

SADAT Savunma tarafından tasarlanan bu sistemler toprak altına veya toprak üstüne konabilmekte, her çapta birliklerin ihtiyacını karşılayabilmektedir. İhtiyaç duyulduğunda modüler yapısı dolasıyla rahatlıkla kapasitesi arttırılabilecek şekilde tasarlanmıştır.