Ajans France Press

 • Geçtiğimiz hafta Ajans France Press tarafından yazılı gönderilen sorulara verdiğimiz cevaplar France24 haber kanalında yayınlandı. Sorular ve verdiğimiz cevaplar şöyledir;

  1. SADAT LinkedIn profilinizde, İslam ülkeleri arasında askeri ve savunma iş birliğini kurmayı, kendi kendine yeterliliği sağlamayı hedeflediğiniz belirtilmektedir. Niçin bunu amaçlıyorsunuz?

  Cevap

  SADAT Uluslararası Savunma Danışmanlık İnşaat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Türk Silahlı Kuvvetlerinden emekli olmuş asker personel tarafından kurulmuştur. Bu askeri uzmanlar BM üyesi yaklaşık 60 ülkenin, savunma ve savunma sanayi konusunda uluslararası standartların çok altında olduklarının bilincinde olarak bu ülkelere savunma ve güvenlik alanında danışmanlık, eğitim ve donatım hizmetleri sunmayı mesleki birikim ve uzmanlıklarını değerlendirmenin en verimli yolu olacağını değerlendirdiler.2011 yılı sonunda şirketi kurmak üzere resmi başvurularını yaptıklarında normalde birkaç gün olan şirket kurma prosedürleri yasal mevzuatların incelenerek mümkün olup olmadığını ve işin yasal sınırlar içinde kalması için gerekli çalışmaların yürütülmesi birkaç ay sürüyor ve şirket tüzüğünde bazı düzeltmeler yapıldıktan sonra Şubat 2012’de kurulmasına onay veriliyor.

  Şirketimiz tüzüğünde yazdığı ve web sitemizde açıkça ilan ettiğimiz gibi, BM’lerce tanınmış diğer ülkelerin Silahlı Kuvvetler ve Polis Teşkilatlarına savunma ve güvenlik alanında stratejik danışmanlık, reorganizasyon, modernizasyon, özel eğitimler ve donatım hizmetleri sunmaktadır.

  Şirketimiz basında çıkan tüm haberlerin aksine know-how transferi türü teknik çalışmalar yürütmektedir. 10 yıla yaklaşan ömründe şirketimiz önemli projelere imza atmış bulunuyor.

  Örnek olarak anahtar teslim Askeri Standardizasyon ve Metroloji Merkezi kurulması konusunda ciddi bir alt yapıya sahibiz ve onlarca ülkenin buna ihtiyacı bulunmakta. Sadece bu konuda bile yıllarca çalışsak başımızı kaşımaya vakit bulamayız.

  Bildiğiniz üzere Türk Silahlı Kuvvetlerinin Özel Kuvvetleri dünya sıralamasında en önde gelmektedir. Bu bilgi ve deneyim birikimini de ihtiyaç duyan ülkelere transfer etmek de önemli bir iş kolu olarak ürün yelpazemizde yerini almaktadır.

 • Our answers to the questions sent by the Agence France-Presse were published on the France24 news channel last week. The questions and our answers are as follows;

  1. SADAT's LinkedIn profile states that you aim to establish military and defense cooperation among Islamic countries, ensuring self-sufficiency. Why did you decide on this mission?

  SADAT International Defense Consultancy Construction Industry and Trade Incorporated Company was established by retired military personnel from the Turkish Armed Forces. These military experts while being aware of the fact that approximately 60 UN member countries are far below international standards in defense and defense industry, assessed that providing consultancy, training and supply services in the field of defense and security to these countries would be the most influential way to evaluate their professional experience, knowledge and expertise.

  Incorporation procedures, which normally take a few days when they make their official application to establish the company at the end of 2011, it took a few months to examine the legal regulations, whether it is possible to establish the company and to carry out the necessary research to keep the business within legal boundaries, and after some corrections were made in the charter of company, its establishment was approved in February 2012.

  As stated in our charter of incorporation and openly announced on our website, it provides strategic consultancy, reorganization, modernization, special training and supply services to the Armed Forces and Police Forces of other countries which are recognized by UN in the field of defense and security.

  Contrary to all the media reports, our company carries out know-how transfer-type technical works. In its nearly 10-year history, our company has carried out important projects.

  For example, we have great experience in establishing a turn-key Military Standardization and Metrology Center and also, dozens of countries need it. Even if we work on this subject for years, we cannot spare time to do another work.

  As you know, the Special Forces of the Turkish Armed Forces ranks first in the world. Transferring this knowledge and experience to countries in need is also an important branch of activity in our product range.