SADAT A.Ş. Hizmetlerinde Görevlendirilen Personel Nitelikleri

DANIŞMAN PERSONEL NİTELİKLERİ

SADAT Savunma'nın Danışmanlık Hizmetleri;

Kuvveti ve sınıfının en küçük biriminden başlayarak, rütbe ve kıdeminin imkan verdiği, sıralı kademe ve birlik komutanlıklarında görev yaptıktan sonra;

 • Harp Akademileri ve Silahlı kuvvetler Akademileri tahsillerini tamamlamış
 • Kara Kuvvetlerinde Tugay, Tümen, Kolordu, Ordu (diğer kuvvetlerde dengi komutanlıklarda)
 • Kuvvet Komutanlığı ve Genelkurmay Başkanlığı Karargahlarında
 • Askeri ataşelik, NATO Karargahlarında
 • Terörle mücadele eden iç güvenlik birliklerinin karargâh ve komutanlıklarında
 • Eğitim müesseselerinin öğretim üyeliği kadrolarında

hizmet yaptıktan sonra emekli olmuş general, üst subay ve subaylar ile astsubay çavuştan kıdemli başçavuşa kadar statü ve rütbelerde uzun süreler TSK’de hizmet yaptıktan sonra emekli olmuş, TSK'nın disiplinini özümsemiş ve geleneklerini şahsında mecz etmiş, üstün yetenekli personel tarafından verilmektedir.

EĞİTİCİ PERSONEL NİTELİKLERİ

SADAT Savunma'nın Eğitim Hizmetleri;

Silahlı Kuvvetlerin Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri ile Jandarma Genel Komutanlığına ait düzenli birliklerde başarılı hizmetlerinden sonra, seçilerek tabi tutuldukları, savaş beden eğitimi, komando, paraşüt, gayri nizami harp, su altı tahrip ve savunma, dalgıç ve balık adam kurslarından sonra kazandıkları ilave yetenekler ile,

 • Özel kuvvetler
 • Su Altı Tahrip ve Su Altı savunma birlikleri
 • Terörle mücadele görevi yapan iç güvenlik birliklerinde fiilen ve aktif olarak hizmet yapmış

Kendileri gibi özel personelin yetiştirilmesinde eğitici görevleri üslenmiş, yurt içi ve yurt dışı müşterek ve birleşik özel kuvvet tatbikatlarına iştirak etmiş, silahlı kuvvetlerde uzun yıllar subay veya astsubay olarak başarılı hizmeti müteakip emekli olmuş, TSK'nın disiplini özümsemiş ve geleneklerini şahsında mecz etmiş, olağanüstü yeteneklere sahip özel personel tarafından verilmektedir.

DONATIM PERSONELİ NİTELİKLERİ

SADAT Savunma'nın Donatım Hizmetleri;

Silahlı Kuvvetlerin Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri ile Jandarma Genel Komutanlığı Teşkilat ve Malzeme Kadrolarında mevcut harp silah, araç, gereç, teçhizat, yedek parça ve patlayıcı maddelerinin

 • İhtiyaçlarının tespiti,
 • Tedariki,
 • Depolanması,
 • Dağıtımı,
 • Kayıtlarının tutulması,

Kullanıcı seviyesinden fabrika seviyesine kadar olan kademelerdeki;

 • Bakım
 • Onarım
 • Yenileştirilmesi

hususlarında ihtisaslaşmış sınıf ve branşlarında uzun süreler, subay veya astsubay olarak, fiili ve aktif olarak görev yaptıktan sonra Silahlı Kuvvetlerden emekli olmuş, teknik bilgi ve beceri sahibi yetenekli personel tarafından yapılmaktadır.