SADAT Savunma, ihtiyaç duyulan konularda askeri eğitim vermekte olup, verilecek eğitimlerle ilgili ders başlıkları ve bu eğitimler sonucunda kazanılacak imkân ve kabiliyetler müteakip maddelerde sıralanmıştır.

 1. Teker muharebe eğitimleri/ Küçük birlik taktikleri
 2. Özel birlik temel kursu
 3. Özel birlik ileri ihtisas kursu
 4. Havacılık kursları

 

sadat-a-s-egitim-faaliyetleri

 

 1. TEKER MUHAREBE EĞİTİMLERİ/ KÜÇÜK BİRLİK TAKTİKLERİ:
   1. Alt konular
    1. Yanaşık düzen eğitimi
    2. Mekanik nişancılık ve atış eğitimi
    3. İstihbarat
    4. Düşmanın görerek ve görmeyerek ateşinden korunma
    5. Beka tedbirleri
    6. Düşman ateşi altında ilerleme taktikleri
    7. Mesafe tahmini yapmak
    8. Arazide yön tayini, hedef tayin usulleri, pusula ile yön tayini
   2. Teker muharebe eğitimleri sonunda kazandırılacak imkân ve kabiliyetler:
    1. Temel askerlik eğitimleri verilerek düzenli orduda tek bir kişi bazında eğitim standardizasyonunu tesis ettirir.
    2. Muharebe alanında düşmanla temas anında hareket tarzlarını öğrenir.
    3. Temel hayatta kalma kurallarını öğrenir.
    4. Mekanik nişancılık ve temel atış tekniklerini öğrenir.
   3. Teker muharebe eğitimleri Kurs süresi
  Teker muharebe eğitimleri Kurs süresi 80 Saat (yaklaşık 4 hafta)
 2. ÖZEL BİRLİK TEMEL KURSU:
   1. Alt konuları
    1. Fizik kondisyon
    2. İlk yardım
    3. Yakın dövüş
    4. Harita
    5. Bot/ motor
    6. Dağcılık
    7. Muhabere
    8. Hayatı idame kaçma kurtulma
    9. Atış
    10. Kurbağa adam
    11. Küçük birlik taktikleri
    12. Temel tahrip
    13. Amfibi harekât
   2. Özel birlik Temel kurs eğitimi sonunda kazandırılacak imkân ve kabiliyetler:
    1. Yüksek fiziksel ve psikolojik kabiliyetlere sahip olur.
    2. Yakın dövüş tekniklerini bilir; gerektiğinde kendini savunmak ve düşmanla temas halinde iken düşmanı alt etmek için kullanabilir.
    3. Her tür hava arazi ve iklim şartlarında düşmana yaklaşır hedefini bulur ve etkisiz hale getirebilir.
    4. Mevcut silahları kullanarak, yüksek bir vuruş kabiliyetine sahip olur.
    5. Herhangi bir arazide veya denizde rahatlıkla yön bulup, her tür haritayı kullanır hatta kendisi harita çıkartabilir.
    6. Kurbağa adam/Balıkadam eğitimlerini uluslararası standartlara uygun olarak alır.
    7. Deniz araçlarını tanır, gerektiğinde kullanabilir.
    8. Muhabere cihazlarını tanır önemli konuları dost unsurlara şifreli olarak bildirip alabilir.
    9. Zor arazi hava ve iklim şartlarında hayatta kalma tekniklerini bilir ve gerektiğinde bu teknikleri kullanır.
    10. Temel tahrip konularını bilir, tahrip maddelerini tanır ve kullanabilir.
    11. Amfibi harekât ( kara ve deniz araçlarıyla yapılan manevra) tekniklerini bilir. Çıkarma harekâtında öncü kuvvet olarak kullanılabilir.
   3. Özel birlik Temel kurs eğitimi Kurs süresi:
  Özel Birlik Temel Kursu toplam 105 ders günü (yaklaşık 21 hafta)
 3. ÖZEL BİRLİK İHTİSAS KURSU:
   1. Alt Konuları
    1. Fizik kondisyon
    2. Özel dalış
    3. Özel keşif istihbarat
    4. Muharebe arama kurtarma(MAK)
    5. İleri tahrip
    6. Keskin nişancılık
    7. Kapalı mahal
    8. Meskûn mahal
    9. Helikopter/uçak harekâtı
    10. Denizaltı harekâtı
    11. Paraşüt harekâtı
   2. İleri ihtisas kurs eğitimi sonunda kazanılacak imkân kabiliyetler:
    1. Özel birlik harekâtı gerçekleştirebilecek her tür fizik ve kondisyon yeterlilik seviyesine ulaşır
    2. Yakın dövüş tekniklerini bilir; gerektiğinde kendini savunmak ve düşmanla temas halinde iken düşmanı alt etmek için kullanabilir.
    3. Mevcut silahları kullanarak, yüksek bir vuruş kabiliyetine sahip olur
    4. Her tür zor doğa şartlarında hayatta kalma tekniklerini bilir ve gerektiğinde bu teknikleri kullanır.
    5. Özel bot harekâtı düzenleyebilir ve süratli botla gemilere ve sahil tesislerine taarruz gerçekleştirebilir
    6. İleri düzey keskin nişancılık eğitimi alır verilecek görevini başarıyla tamamlar.
    7. Su altında balıkadam kabiliyetlerinin tümünü kazanır, fazladan sualtında iş yapabilme kabiliyetine de ulaşır.
    8. Kapalı devre solunum cihazı ile su altında 3-4 saat sürekli yüzebilir, gemilere ve yüzer unsurlara sualtından sinsi taarruz yoluyla sabotaj düzenleyebilir.
    9. Yüksek irtifalardan gece paraşüt atlayışı yaparak havada uzak mesafeler kat edip, düşman unsurlarını şaşırtıp şok baskın ve sabotajlar yapabilir.
    10. Her Tür Helikopter Operasyonlarını gerçekleştirebilirler.
    11. Her çeşit tahrip maddelerini bilir; araç, bina, köprü, tesis gibi yerleri tahrip edebilir.
   3. İleri ihtisas kurs eğitimi süresi:
  Özel Birlik ileri ihtisas Kursu toplam 90 ders günü (yaklaşık 18 hafta)
 4. HAVACILIK KURSLARI:
  1. Pilotluk Eğitimi
  2. Uçak Tip Eğitimi
  3. Savaş Eğitimi
  4. Uçak Bakım Eğitimi
  5. Helikopter Bakım Eğitimi

Dört hafta süreli bu kurslarda;

 1. Yanaşık düzen,
 2. Mekanik nişancılık ve atış,
 3. İstihbarat,
 4. Düşmanın görerek ve görmeyerek ateşinden korunma,
 5. Beka tedbirleri,
 6. Düşman ateşi altında ilerleme taktikleri,
 7. Arazide yön tayini, hedef tayin usulleri ve pusula ile yön tayini,

ana konularında eğitim verilerek, kursların sonunda kursiyerlerin;

 1. Tek erin, temel askerlik bilgilerini alarak düzenli ordunun disiplin, sevk ve idaresine uyumlu hizmet verebilme
 2. Asli silahının muharebe sahasında bakımını yapıp ustalıkla kullanabilme, atış teknikleri ve nişancılıkta kazandığı melekelerle silahını en etkin şekilde kullanabilme,
 3. Muharebe alanında hayatta kalmanın temel kurallarını uygulayabilme,
 4. Düşmanla temas anında en uygun hareket tarzlarını seçerek tatbik edebilme

imkan ve kabiliyetleri geliştirilmiş olacaktır.

 Yirmi bir hafta süreli bu kurslarda;

 

 1. Fizik kondisyon,
 2. İlk yardım,
 3. Yakın dövüş,
 4. Harita,
 5. Bot/ motor,
 6. Dağcılık,
 7. Muhabere,
 8. Hayatı idame kaçma kurtulma,
 9. Atış,
 10. Kurbağa adam,
 11. Küçük birlik taktikleri,
 12. Temel tahrip,
 13. Amfibi harekât,

ana konularında eğitim verilerek, kursların sonunda, kursiyerlerin;

 1. Yüksek fiziksel ve psikolojik kabiliyetlere sahip,
 2. Yakın dövüş tekniklerini bilen; gerektiğinde kendini savunmak ve düşmanla temas halinde iken düşmanı alt etmek için kullanabilen,
 3. Her türlü hava, arazi ve iklim şartlarında düşmana yaklaşarak hedefini bulabilen ve etkisiz hale getirebilen,
 4. Mevcut silahları kullanarak, yüksek bir vuruş kabiliyetine sahip olan,
 5. Her türlü arazide ve denizde rahatlıkla yön bulup, her tür haritayı kullanabilen, kendisi harita çıkartabilen,
 6. Kurbağa adam/Balıkadam eğitimlerini uluslararası standartlara uygun olarak alan,
 7. Deniz araçlarını tanıyıp gerektiğinde kullanabilen,
 8. Muhabere cihazlarını tanıyıp, önemli konuları dost unsurlara şifreli olarak bildirip alabilen,
 9. Zor arazi, hava ve iklim şartlarında hayatta kalma tekniklerini bilen ve gerektiğinde bu teknikleri kullanabilen,
 10. Temel tahrip konularını bilen, tahrip maddelerini tanıyıp kullanabilen,
 11. Amfibi harekât tekniklerini bilen,
 12. Çıkarma harekâtında öncü kuvvet olarak kullanılabilen;

imkan, kabiliyet ve yetenekleri kazanmış elemanlar olarak yetişmesi sağlanmaktadır.


Özel Birlik Temel Kursunu takip etmiş personel için uygulanan 18 hafta süreli bu kurslarda:

 1. Fizik kondisyon,
 2. Özel dalış,
 3. Özel keşif istihbarat,
 4. Muharebe arama kurtarma (MAK),
 5. İleri tahrip,
 6. Keskin nişancılık,
 7. Kapalı mahal harekatı,
 8. Meskûn mahallerde muharebe,
 9. Helikopter / uçak harekâtı,
 10. Denizaltı harekâtı,
 11. Paraşüt harekâtı

ana konularında eğitim verilerek, kursların sonunda, kursiyerlerin;

 1. Özel birlik harekâtı gerçekleştirebilecek her tür fizik ve kondisyona sahip,
 2. Yakın dövüş tekniklerini bilen; gerektiğinde kendini savunmak ve düşmanla temas halinde iken düşmanı alt etmek için kullanabilen,
 3. Mevcut silahları kullanarak, yüksek bir vuruş kabiliyetine sahip,
 4. Her türlü zor tabiat şartlarında hayatta kalma tekniklerini bilen ve gerektiğinde bu teknikleri kullanabilen,
 5. Özel bot harekâtı düzenleyebilir ve süratli botla gemilere ve sahil tesislerine taarruz gerçekleştirebilen,
 6. İleri düzey keskin nişancılık eğitiminin kazandırdığı yeteneklerle, verilecek her türlü görevi başarıyla tamamlayabilen,
 7. Su altında balıkadam kabiliyetlerinin tümünü kazanmış, fazladan sualtında iş yapabilme kabiliyetine de ulaşmış,
 8. Kapalı devre solunum cihazı ile su altında 3-4 saat sürekli yüzebilen, gemilere ve yüzer unsurlara sualtından sinsi taarruz yoluyla sabotaj düzenleyebilen,
 9. Yüksek irtifalardan gece paraşüt atlayışı yaparak havada uzak mesafeler kat edip, düşman unsurlarını şaşırtıp şok baskın ve sabotajlar yapabilen,
 10. Her Tür Helikopter Operasyonlarını gerçekleştirebilen,
 11. Her çeşit tahrip maddelerini bilip; araç, bina, köprü, tesis gibi yerleri tahrip edebilen,

imkan, kabiliyet ve yeteneklerini kazanmış, çok özel ve üstün vasıflara sahip savaşçı elemanlar olarak yetişmeleri sağlanmaktadır.

Previous Next

pilot simulationSADAT Savunma; Türk Silahlı Kuvvetlerinde başarı ile hizmet ettikten sonra emekli olmuş pilotların öğretmen olarak görev yaptığı üç ayrı kurs ile, talep eden ülkenin havacı personeline, her cins uçak ve helikopter için, Pilotluk Eğitimi, Uçak Tip Eğitimi ve Savaş Eğitimi vererek, savaş pilotu yetiştirme imkan ve kabiliyetine sahiptir.


Pilotluk Eğitimi;
SADAT Savunma, talep eden ülkede uluslararası normlarda pilotluk eğitimlerini planlar koordine eder ve uygular. Pilot eğitimleri istenilen özelliklere göre ayrıca planlanabilir. Standart pilot eğitimleri süresi minimum 1 maksimum 2 sene içerisinde bitirilir. Pilot sertifikasyonları ilgili ülkelere göre düzenlenir veya bu ülkelerin standartlarında eğitim tamamlanarak pilot sertifikalarının alınması sağlanır.

Uçak Tip Eğitimi;
SADAT Savunma tarafından; Savaş uçakları dışında diğer uçak ve helikopterlerin tiplerine göre yaptırılacak eğitimler değerlendirilerek, “Pilot eğitimini” tamamlamış olan pilotların uçacakları uçaklara intibak eğitimleri yaptırılır. Bu uçaklar savaş uçakları, nakliye, tanker, awacs uçakları veya helikopterler olabilir. Ülkelerin kullandıkları veya yeni alacakları uçakların eğitimi ile ilgili planlama ve uygulama için SADAT A.Ş. tarafından geniş incelemeler yapılarak, en uygun kurs plan ve programı ile, Ülkelerin kendi uçaklarında veya anlaşmalı üçüncü ülkelerin uçaklarında eğitimler yaptırılır.

Savaş Eğitimi;
SADAT Savunma tarafından; Uçak tip eğitimlerini almış olan pilotlara istendiğinde ilgili ülkede savaş eğitimleri yaptırılır. Bu eğitimler uzun süreli olup istenen ülkenin ihtiyaçları doğrultusunda planlanır. Gerektiğinde ülkenin tehdit algılamaları değerlendirilerek eğitim programları uygun hale getirilir.

aviation courses

Hizmetlerimiz hakkında ve ihtiyaçlarınız ile ilgili detaylı bilgi edinmek için bizimle iletişime geçin...

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Ürünlerimiz ve Hizmetlerimiz hakkında bilgi almak için tıklayınız.

Whatsapp İletişim Hattı

Tüm Eğitim ve Danışmanlık hizmetlerimiz dost ve müttefik ülkelerin Silahlı Kuvvetleri ve Polis Teşkilatlarına mahsustur.

Eğitimlerimize bireysel katılım mümkün değildir!