Hizmetlerimiz hakkında ve ihtiyaçlarınız ile ilgili detaylı bilgi edinmek için bizimle iletişime geçin...

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Şirketiniz ne yapmaktadır?

SADAT Savunma'nın ne yapacağı, 28 Şubat 2012 tarihli Ticaret Sicil Gazetesinde yayınlanmıştır. Buna göre SADAT A.Ş.'nin faaliyet alanları Türkiye Cumhuriyeti Devletinin çıkarlarını gözeterek ihtiyaç duyan dost ve müttefik ülkelerin; Güvenlik güçlerine (silahlı kuvvetler ve polis teşkilatları için) danışmanlık yapmak, Güvenlik güçleri personeline ülkelerini savunmaları için ihtiyaç duyacakları konularda eğitim vermek, Yine güvenlik güçlerinin ülkelerini savunabilmeleri için talep ettikleri harp silah ve araçlarının tedarikinde aracılık yapmak, Dost ülkeler arasında savunma ve savunma sanayi işbirliği ortamını oluşturmak, bu konularda danışmanlık yapmak, Türkiye savunma sanayi ürünlerine pazar ortamı oluşturmak, ilgili konularda devletler arası organizasyonları sağlamak olarak özetlenebilir. Şirket bu faaliyetlerini 5201 ve 5202 sayılı yasalar ve ilgili diğer mevzuatın belirlediği şekilde Milli Savunma Bakanlığımızın kontrol ve denetiminde gerçekleştirmektedir.

Askeri birlikleriniz var mıdır?

SADAT A.Ş. bir özel güvenlik şirketi, özel ordu, özel askeri kuvvet değildir ! SADAT A.Ş.'nin faaliyet alanı Danışmanlık, Eğitim ve Donatım ile ilgilidir. Bunun dışında operasyonel askeri gücü bulunmamaktadır. Çeşitli ülkelerde adı skandallara karışan Özel Orduların yapısıyla SADAT A.Ş.'nın yapısı taban tabana zıttır. SADAT A.Ş. yasadışı, kirli işler yapan bir askeri kuvvet değildir.

Suriyeli Muhaliflere eğitim verdiği doğru ise bu tür faaliyetler, hem Türk Yasalarına hem de Uluslararası yasalara göre açık suç değil midir?

Eğitim verdiği doğru değildir. SADAT sunacağı danışmanlık, eğitim ve donatım faaliyetlerinin hem kendi yasalarımıza, hem de uluslararası yasalara göre hiç bir suç unsuru taşımamasına azami dikkat göstermektedir. SADAT eğitimleri, yabancı ülkelerin kendi vatanlarını savunmak ve işgalcileri kovmak için oluşturdukları meşru Silahlı Kuvvetlerinin bu görevlerini yapabilmeleri için duydukları eğitim ihtiyacını karşılamak üzere verilecek, hizmetin her safhasında, Milli Savunma Bakanlığımızın kontrol ve denetiminde ve tamamına yakını o ülkelerin toprak, tesis ve silahları ile yapılacaktır. Kendi Ülkemiz ve ilgili Ülkeler bu faaliyetlerini zaten kendi askeri eğitim müesseselerinde yürütmektedirler. Bu faaliyetler ne kadar meşru ise, TSK'nın bazı ülkelere verdiği askeri eğitim desteği ne kadar meşru ise, SADAT'ın faaliyetleri de o kadar meşrudur.

SADAT, özel bir şirket olarak kurdurulduğu, Suriye Muhaliflerine çeşitli kamplarda eğitim verdiği doğru mudur?

Doğru değildir. Yurt Savunmalarında, Silahlı Kuvvetlerini, köklü askeri geleneğe sahip ülkelerin birikiminden yararlandırmak isteyen dost ülkelerin bu ihtiyaçlarına cevap vermek üzere, günlük siyasetten bağımsız olarak, Ülkemizin Silahlı Kuvvetlerinin yetişemediği ülke ve askeri sahalardaki boşluğu doldurmak üzere milli sorumluluk hisseden kişilerin bir araya gelerek oluşturduğu, yasal bir şirkettir. SADAT ne çeşitli kamplarda Suriye Muhaliflerine ne de başka bir Ülkeye bu güne kadar hiç bir eğitim vermemiştir.

Şirket bu zamana kadar TSK'nın Ulaşlı Kampı dışında hangi kamp ve tesislerde kimlere eğitim vermiştir ve vermektedir?

SADAT'ın Ulaşlı Kampı ile hiç bir ilgisi olmamıştır. Em Tuğg Adnan Tanrıverdi'nin bizzat keşif yaptığı ileri sürülen bu kampın yeri, halen dahi tarafımızdan bilinmemektedir. Ne bu kampta ne de bir başka kamp ve tesiste SADAT, ne Suriye Muhalefetine ne de bir başka Ülke mensuplarına bu güne kadar hiç bir eğitim vermemiştir. Bu iddia, tamamen Aydınlık Gazetesinin ileri sürdüğü yalan ve iftiradır. Konu yargıya taşınmış ve iftiraların sahipleri mahkum olmuştur.

Şirket TSK'nın arazilerini kullanmakta mıdır?

Kesinlikle hayır. Şirketin kendi ofisi dışında henüz bir tesisi olmamıştır.

Şirket giderleri nereden karşılamaktadır?

SADAT A.Ş. ticari bir kuruluştur. Bununla birlikte bu güne kadar ne bir devlet katkısı, ne bir yabacı devlet hibesi, ne bir teşvik kredisi, ne bir banka kredisi, ne de bir bağış almamıştır. SADAT A.Ş. istisnasız yasal ticari faaliyetler yürüterek kendi yağı ile kavrulan, bağımsız, rakipsiz, milli ve manevi mefkuresi olan bir ticari şirkettir.

Ordu dışında böyle bir örgütlenme hem Türk Yasalarına, hem de Uluslararası hukukta suç oluşturmakta mıdır?

Örgütlenmeden ne kast ettiğiniz önemlidir. SADAT Türk Ticaret Kanununa göre kurulmuş, faaliyetlerini 5201 ve 5202 sayılı kanunlar hükümlerine göre yürütmek durumunda olan bir ticari şirkettir. Dünyada, bu alanda faaliyet gösteren 70'in üzerinde özel şirket bulunmaktadır. Dolayısı ile iç, dış ve savaş hukuk kurallarına göre tamamen yasal bir ticari şirkettir. Ne kuruluşunda, ne de ana sözleşmesine koyduğu faaliyetlerinde suç teşkil edecek bir unsur bulunmamaktadır. Bilakis emsallerine nazaran şeffaf ve talep eden yabancı ülkelerin kendi ayakları üzerinde durmasını sağlamayı amaçlayan bir mefkureye de sahiptir.

Gayri Nizami Harp eğitimi verdiğini internetteki Web sitesinden duyuran bir şirket yasal mıdır?

Gayri Nizami Harp (GNH), Ülkelerin Silahlı Kuvvetlerinin Yurtlarını savunmada kullanmak üzere yaptıkları meşru bir organizasyondur. Ülkelerin savunulması için nizami teşkilatlanma ne kadar meşru ise, işgale uğraması halinde, işgalciyi vatanından kovmak için mutasavver işgale uğrayabilecek bölgelerinde, barış zamanından itibaren sivil vatandaşlarını organize etmesi ve onları eğitmesi de o kadar normal ve meşrudur. Meşru olmayan, bu maksatla eğitilen insanları, darbeci veya diktacı zihniyetle kendi insanına karşı kullanılmasıdır. Buna bakarsak, nizami kuvvetler de darbeci ve diktacılar tarafından kendi halkına karşı kullanılmaktadır. GNH'ı gayri meşru sayanların nizami orduyu da gayri meşru sayması gerekir. Burada sap ile saman birbirine karıştırılmamalıdır. SADAT'ın muhatabı meşru devletlerdir. SADAT'ın sivil vatandaşlara, sivil müesseselere ve terör örgütlerine eğitim vermesi gibi bir durum söz konusu değildir.

İrticai faaliyetlerde bulunduğu gerekçesi ile ordu ile ilişiği kesilen ve kontrgerillacı olduğu iddia edilen, SADAT kurucusu Adnan Tanrıverdi'nin AK Parti ile ilişkisinin boyutu nedir?

Soruyu Em Tuğg Adnan Tanrıverdi teessüfle karşılamaktadır. Adnan Tanrıverdi, Türk Silahlı Kuvvetlerinden, Tuğgenerallik rütbesindeki bekleme süresini tamamladıktan sonra, kadrosuzluktan emekli edilmiştir. İrticai faaliyette bulunduğu gerekçe göstererek ilişiği kesilmiş değildir. Emekli Tuğgeneral Adnan Tanrıverdi kontrgerillacı değildir. Türk Silahlı Kuvvetlerinin çok farklı, fakat hepsi de seçkin olan, görev yerlerinde 32 yıl emsalinin en ön sıralarında yer alarak ve yüzbaşılığının bekleme süresini bitirmeden, bir yıl erken terfi ettirilmiş başarılı bir muvazzaflık geçmişi bulunan bir kişidir. Adnan Tanrıverdi, emekliliğinden itibaren, AK Parti dışındaki bir çok partiden, partilerine girme ve TBMM'e taşınma teklifi aldığı halde, siyasete girmeyi düşünmeyen, AK Parti'den böyle bir teklif almadığı gibi, her hangi bir organı ile de fiziki bağı bulunmayan bir kişidir. Bu meseleye de inancına uygun bir hizmet alanı olarak gördüğü ve Ülkemizdeki eksikliğini duyduğu için girmiştir.

Eğitimlere kimler katılabilir?

Eğitimlerimiz sadece Ülkelerin Silahlı Kuvvetleri (Ordu, Polis Teşkilatı, Jandarma ve Sahil Güvenlik)'ne verilmektedir. Bireysel katılım mümkün değildir. Örnek olarak; ferden keskin nişancılık eğitimlerimize katılmanız mümkün değildir. Bu tür eğitimler sadece Ülkelerin Silahlı Kuvvetlerinin ülke savunmasında kullanımına yönelik düzenlenmektedir.

SADAT'ın kuruluş sürecinde kurucu ve danışmanları ile AK Parti arasında herhangi bir görüşme yapılmış mıdır?

Şirket Ana sözleşmemiz hazırlanıp İstanbul Ticaret Odasına sunulduktan sonra, Türkiye'de bir ilk olacak bu projenin tanıtılması amacıyla, randevu talebimize cevap veren Hükümet üyesi ve bazı Milletvekillerimizle görüşmeler yapılmıştır. Tamamen bilgilendirmeye yöneliktir. Bu tür temaslarımız gerek şahsi, gerekse ASDER Web sitelerinde yazılmıştır.

Ürünlerimiz ve Hizmetlerimiz hakkında bilgi almak için tıklayınız.

Whatsapp İletişim Hattı

Tüm Eğitim ve Danışmanlık hizmetlerimiz dost ve müttefik ülkelerin Silahlı Kuvvetleri ve Polis Teşkilatlarına mahsustur.

Eğitimlerimize bireysel katılım mümkün değildir!