SADAT Savunma hizmet verilen ülkelere yönelik askeri tehdit değerlendirmesini yapar. Bu değerlendirmeye göre, hizmet verilen ülkenin münferit veya dost ülkeleri ile ortak savunma imkanlarını tespit eder ve tehdide uygun olarak Silahlı Kuvvetlerini organize eder.

SADAT Savunma hizmet verilen ülkelerin Silahlı Kuvvetlerinin harbe hazırlık seviyelerini denetleyerek tespit eder ve tespit edilen eksiklikleri giderme yönünde çözümler üretir.

SADAT Savunma hizmet verilen ülkelerin Silahlı Kuvvetlerinin ihtiyacı olan Siber Savunma ve Taarruz yazılımları konusunda danışmanlık yapar.

DANIŞMAN PERSONEL NİTELİKLERİ

SADAT Savunma'nın Danışmanlık Hizmetleri;

Kuvveti ve Sınıfının en küçük biriminden başlayarak, rütbe ve kıdeminin imkan verdiği, sıralı kademe ve birlik komutanlıklarında görev yaptıktan sonra;

 1. Harp Akademileri ve Silahlı kuvvetler Akademileri tahsillerini tamamlamış
 2. Kara Kuvvetlerinde Tugay, Tümen, Kolordu, Ordu (diğer kuvvetlerde dengi komutanlıklarda)
 3. Kuvvet Komutanlığı ve Genelkurmay Başkanlığı Karargahlarında
 4. Askeri ateşelik, NATO Karargahlarında
 5. Terörle mücadele eden iç güvenlik birliklerinin karargah ve komutanlıklarında
 6. Eğitim müesseselerinin öğretim üyeliği kadrolarında

Hizmet yaptıktan sonra emekli olmuş General, üst subay ve subaylar ile,

Astsubay çavuştan kıdemli başçavuşa kadar statü ve rütbelerde, uzun süreler TSK’de hizmet yaptıktan sonra emekli olmuş, TSK'nın disiplinini özümsemiş ve geleneklerini şahsında mecz etmiş, üstün yetenekli personel tarafından verilmektedir.

 

/center>

Güvenlik güçlerinin, talep eden ülke halkının örf, adet, gelenek ve kültürüne uyum sağlayacak şekilde ve en modern anlamda yeniden düzenlenmesi amacıyla;

 
SADAT Savunma, T.C. Emniyet teşkilatından emekli 1. Sınıf emniyet müdürlerinden ve emekli Jandarma personelinden teşkil edilen ehil ekiplerle;
 1. Merkez Teşkilatı ve Birimleri,
 2. Taşra Teşkilatı ve Birimleri,
  1. Karakol Teşkilatı ve Birimleri,
  2. Toplum Polis Teşkilatı ve Birimleri,
  3. Trafik Polis teşkilatı ve Birimleri,
 3. Yurt Dışı Teşkilatı ve Birimleri,
 4. Jandarma (Kır Polisi) Teşkilatı ve Birimleri,
 5. Sahil Güvenlik Teşkilatı ve Birimleri,
 6. Polis Yetki ve Salahiyeti Kanunu, Ceza Kanunları, Medeni Kanun, Yargı sistemi ve diğer ilgili hukuki mevzuat,

Azami iki hafta içinde tesis, kayıt, personel ve malzemesi üzerinde tetkikler yaparak, emniyet teşkilatının durumunu tespit edebilir.

Tespit sonunda, uygun emniyet teşkilatı, güvenlik sistemi ve donanımları hakkında rapor tanzim edebilir.
 

 
SADAT Savunma; T.C. Emniyet Teşkilatından emekli 1. Sınıf emniyet müdürlerinden ve emekli Jandarma personelinden teşkil edilen ehil ekiplerle, yapılan tespit ve hazırlanan rapor doğrultusunda, Emniyet gücünün teşkilatlanmasını ve kuruluşunu yaparak; 
 1. Mesleğe Giriş,
 2. Temel Eğitim,
 3. Meslekte Yükselme,
 4. Atama ve yer değiştirme 
esasları ile birlikte, görev, yetki, sorumluluklarını ve malzeme kadrolarını belirleyebilir.
 
Yeni Emniyet teşkilatı organize edilip, kurumsal yapısını tamamlayıncaya kadar, ehil personel ile uygun görülen kademelerde Danışmanlık hizmetleri verir.

Nizami Eğitim:

SADAT Savunma hizmet verilen ülkelerin Kara, Deniz ve Hava Kuvvetlerinin tek er ve tek silahtan en üst seviye birliğine kadar nizami askeri eğitici eğitimi ve son kullanıcı eğitimini yaptırır. 

Gayri Nizami Eğitim:

SADAT Savunma hizmet verilen ülkelerin topyekûn savunma organizasyonu ihtiyacı olarak ortaya çıkacak Gayri Nizami Harp teşkilatlanması ve bu teşkilatın unsurlarının pusu, baskın, yol kapaması, tahrip, sabotaj ve kurtarma-kaçırma harekâtı ile bu harekata karşı koyma faaliyetlerinin eğitimini verir.

Özel Harekât Eğitimi:

SADAT Savunma hizmet verilen ülkelerin Kara, Deniz ve Hava harekât alanlarında Nizami, Gayri Nizami, Özel ve her türlü harekatta görev yapacak personeline üstün yetenekler kazandırma eğitimini paket programlar olarak verir.

EĞİTİCİ PERSONEL NİTELİKLERİ

SADAT Savunma'nın Eğitim Hizmetleri;
Silahlı Kuvvetlerin Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri ile Jandarma Genel Komutanlığa ait düzenli birliklerde başarılı hizmetlerinden sonra, seçilerek tabi tutuldukları, savaş beden eğitimi, komando, paraşut, gayri nizami harp, su altı tahrip ve savunma, dalgıç ve balık adam kurslarından sonra kazandıkları ilave yetenekleri ile,

 1. Özel kuvvetler
 2. Su Altı Tahrip ve Su Altı savunma birlikleri
 3. Terörle mücadele görevi yapan iç güvenlik birliklerinde fiilen ve aktif olarak hizmet yapmış
 4. Kendileri gibi özel personelin yetiştirilmesinde eğitici görevleri üslenmiş
 5. Yurt içi ve yurt dışı müşterek ve birleşik özel kuvvet tatbikatlarına iştirak etmiş

Silahlı kuvvetlerde uzun yıllar subay veya astsubay olarak başarılı hizmeti müteakip emekli olmuş, TSK'nın disiplini özümsemiş ve geleneklerini şahsında mecz etmiş, olağanüstü yeteneklere sahip özel personel tarafından verilmektedir.


1) Hizmet İçi Eğitim

SADAT Savunma tarafından, T.C. Emniyet Teşkilatından emekli 1. Sınıf emniyet müdürlerinden ve emekli jandarma personelinden teşkil edilen ehil ekiplerle; 
 1. İstihbarat,
 2. Terörle Mücadele,
 3. Patlayıcı Madde ve Bomba İmha,
 4. Kriminal,
 5. Olay Yeri inceleme,
 6. Kaçakçılıkla ve Organize Suçlarla Mücadele,
 7. Trafik,
 8. Pasaport,
 9. Arşiv ve Dokümantasyon,
 10. VIP, Koruma Hizmetleri,
konu ve branşlarında eğitim hizmetleri verir.
 
2) Polis Yetiştirme
 
SADAT Savunma; T.C. Emniyet Teşkilatının her türlü eğitim müesseselerinde eğitici ve idareci olarak görev yaptıktan sonra emekli olmuş, 1. Sınıf Emniyet Müdürlerinden oluşan ehil ekipler vasıtası ile Emniyet Teşkilatının reorganizasyonunu gerçekleştirebilir. Yine ehil eğitici, idareci ve danışmanlar eliyle, Emniyet Teşkilatı için; 
 1. Polis Akademileri,
 2. Polis Meslek Yüksek Okulları,
 3. Polis Kolejleri,
 4. Polis Eğitim Merkezleri,
kurarak, bu eğitim müesseselerinin eğitim ve idarecilik hizmetlerini bizzat veya danışman olarak yürütebilir.

SADAT Savunma hizmet verilen ülkenin Silahlı Kuvvetleri ve Polis Teşkilatının ihtiyaç duyacağı her türlü silah, araç, gereç, yedek parça, patlayıcı madde ve malzemenin ihtiyaçlarının tespiti, depolanması, tedariki, dağıtımı, bakımı ve onarımı hizmetlerini yapar.

SADAT Savunma hizmet verilen ülkenin savunma ve güvenlik teşkilatlarının ihtiyaç duyacağı eğitim, atış, spor tesisleri ile cephanelik, depo, karargah binaları, sosyal tesisler, koğuşlar gibi bir kışlada ihtiyaç duyulabilecek her türlü yapıyı planlar, projelendirir ve inşa eder.

DONATIM PERSONELİ NİTELİKLERİ

SADAT Savunma'nın Donatım Hizmetleri;
Silahlı Kuvvetlerin Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri ile Jandarma Genel Komutanlığı Teşkilat ve Malzeme Kadrolarında mevcut; Harp silah, araç, gereç, teçhizat, yedek parça ve patlayıcı maddelerinin

 1. İhtiyaçlarının tespiti,
 2. Tedariki,
 3. Depolanması,
 4. Dağıtımı,
 5. Kayıtlarının tutulması,

Kullanıcı seviyesinden fabrika seviyesine kadar olan kademelerdeki;

 1. Bakım
 2. Onarım
 3. Yenileştirilmesi

hususlarında ihtisaslaşmış sınıf ve branşlarında uzun süreler, subay veya astsubay olarak, fiili ve aktif olarak görev yaptıktan sonra Silahlı Kuvvetlerden emekli olmuş, teknik bilgi ve beceri sahibi yetenekli personel tarafından yapılmaktadır.

TALEP EDEN ÜLKELERDE

ASKERİ BAKIM SİSTEMİNİN KURULMASI VE İDAMESİ

 

 1. SADAT Savunma BAKIM PERSONELİ

sadat bakim onarimSADAT Savunma Bakım Personeli; Türk Silahlı Kuvvetlerinin, her kuvvet ve sınıfında bulunan silah, araç, gereç, özel donanım ve mühimmat branşlarında mühendis ve teknisyen olarak görev yaptıktan sonra emekli olmuş, deneyimli, mütehassıs ve seçilmiş personelden oluşmaktadır.

 1. SADAT SAVUNMA ASKERİ BAKIM SİSTEMİ

SADAT Savunma deneyimli ve nitelikli bakım personeli ile talep eden ülkenin silahlı kuvvetlerinde;

 1. Kullanıcı bakımını ihtiva eden BİRİNCİ KADEME;
 2. Kara Kuvvetlerinde Tabur, diğer kuvvetlerde dengi birlik ve kurumlar seviyesinde ve kadrolarında bulunan her sınıf malzemenin teknisyenleri tarafından uygun alet ve edevat kullanılarak ifa edilen bakım ve onarımları ihtiva eden İKİNCİ KADEME;
 3. Büyük Birlikler seviyesinde, her türlü ordu malının onarımının ve büyük parça değiştirme faaliyetlerinin, ilgili teknisyenleri tarafından yapıldığı ÜÇÜNCÜ VE DÖRDÜNCÜ KADEME;
 4. Kuvvet Komutanlıkları seviyesinde, her türlü ordu malının yenileştirmesini ihtiva eden BEŞİNCİ KADEME;

BAKIM SİSTEMİNİ kurmak, işletmek ve kurulmuş olan bakım sistem ve uygulamalarının durumunu tespit etmek imkân ve kabiliyetine sahiptir.

 1. SADAT SAVUNMA BAKIM EĞİTİMİ

SADAT Savunma Türk Silahlı Kuvvetlerinin Teknik Hizmet Sınıf Okullarında öğretmenlik yaptıktan sonra emekli olmuş teknisyenlerden oluşturulacak ekiplerle, talep eden ülkenin kullanıcı seviyesinden Beşinci Kademe bakımı seviyesine kadar olan bakım personeline görev başı eğitimi verme imkân ve kabiliyetine sahiptir.

 1. SADAT SAVUNMA BAKIM DANIŞMANLIĞI

SADAT Savunma talep eden ülkelerin silahlı kuvvetlerinde ordu bakım sisteminin durumunun tespiti, ihtiyaca göre yeniden kurulması ve idame ettirilmesi hususlarında danışmanlık hizmeti verme imkân ve kabiliyetine sahiptir.

 1. SADAT SAVUNMA ÖZEL BAKIM ORGANİZASYONLARI

SADAT Savunma ordu bakım sistemlerinin her seviye ve kademesinin görevlerini ifa etmek üzere, talep eden ülkelerin yerel iştirakçileri ile birlikte,  ehil teknisyenlerle, ÖZEL BAKIM SERVİS VE KADEMELERİ kurup işletme imkân ve kabiliyetine sahip bulunmaktadır.

Hizmetlerimiz hakkında ve ihtiyaçlarınız ile ilgili detaylı bilgi edinmek için bizimle iletişime geçin...

Bu e-Posta adresi istenmeyen posta engelleyicileri tarafından korunuyor. Görüntülemek için JavaScript etkinleştirilmelidir.

Ürünlerimiz ve Hizmetlerimiz hakkında bilgi almak için tıklayınız.

Whatsapp İletişim Hattı