Kara Kuvvetleri Eğitim Paketleri

SADAT Savunma, eli altında bulundurduğu, geniş eğitim kadrosundan seçerek oluşturduğu ekiplerle, dost ülkelerin silahlı kuvvetlerinin ihtiyaç duyacağı her alanda temel, ihtisas ve intibak eğitimlerini, talep eden devletlerin kendi ülkelerinde, etkin bir şekilde verme imkan ve kabiliyetine sahiptir.

SADAT Savunma; Dünya silahlı kuvvetlerinin her sınıf ve branşı ile ilgili kursların açılıp yürütülmesi için ihtiyaç duyulacak, eğitim planı, programı, öğretmen ve kursiyer ders notları dahil, geniş bir eğitim dokümanı arşivine sahip olup, ileri teknolojinin gerektirdiği değişiklikleri zamanında yaparak, sahasında yetenekli öğretmenler tarafından, talep eden ülkelerin askeri personeli için açılacak kurslarda kullanılmaya hazır olarak bulundurmaktadır.

SADAT Savunma, ihtiyaç duyulan konularda askeri eğitim vermekte olup, örnek eğitim paketleri şunlardır;

Kara Kuvvetleri için Eğitim Paketleri

 1. Kara Harekatı Kurs Paketi
 2. Keskin Nişancılık Kurs Paketi
 3. Özel Görev Nişancılığı(sniper) Kurs Paketi
 4. Koruma Kurs Paketi
 5. Tahrip Kurs Paketi
 6. Tek Er İleri Muharebe Kurs Paketi
 7. Gayrı Nizami Harp Kurs Paketi
 8. Meskun Mahal Operasyonları Kurs Paketi
 9. Topçu ve Havan İleri Gözetleyicilik Kurs Paketi
 10. Tank Avcılığı (Zırhlı Araç tahribi / sağlam ele geçirilmesi) Kurs Paketi

Kara Kuvvetleri için örnek eğitim paketlerimizi incelemek için web sitemizi ziyaret ediniz.

Eğitimlerimiz örnek eğitim paketlerimizle sınırlı değildir.

Kurslarımıza Kimler Katılabilir

Tüm Eğitim ve Danışmanlık hizmetlerimiz dost ve müttefik ülkelerin Silahlı Kuvvetleri ve Polis Teşkilatlarına mahsustur.

Eğitimlerimize bireysel katılım mümkün değildir! 

Kurs Başlangıç Yeterlilik Kriterleri;
Kursun takip edilebilmesi için kursiyerlerin bazı eğitimlerden geçmiş ve bu eğitimler sonucunda belirli yetenekleri kazanmış olması gerekmektedir. Bunlar asgari olarak;

 1. Temel askerlik kural ve tekniklerinin bilinmesi,
 2. 20 Kg sırt çantası ile 7200 metre mesafenin 52 dakikanın altında tamamlanabilmesi,
 3. Tabanca ve piyade tüfeği atışlarında %60 başarı sağlanabilmesidir.

Yapılacak test ve değerlendirmelerde başarı gösteren kursiyerler Kara Harekatı Kursuna kabul edilirler.

Eğitim Konuları;
Kara harekatı kurslarında; yetişmiş eğiticiler tarafından, her kursiyer için tahsis edilen özel teçhizat ve tahkim edevatı ile arazi ortamında, kara harekatına yönelik temel bilgiler verildikten sonra, yapılan eğitim programı çerçevesinde uygulanan tatbikatlarla, ferdi veya tim halinde, meleke haline getirilmek suretiyle;

 1. Savaş beden eğitimi ve fizik kondisyon,
 2. İlk yardım,
 3. Atış,
 4. İntikal usulleri,
 5. Pusu,
 6. Keşif ve istihbarat,
 7. Kaçma-kurtulma,
 8. Muhabere,
 9. Arama-kurtarma,
 10. Mülteci tahliye,
 11. Baskın ve sabotaj,
 12. Uçak/helikopter yönlendirme;

Ana konularında eğitimler verilir.

Kurs Sonucunda Kazandırılacak Kabiliyetler;
Kursiyerler, Kara harekatı Kursu sonucunda;

 1. Ordu organizasyon şemasında bulunan kademelerin en alttan en üst seviyeye kadar olan birimlerinde uyumlu bir şekilde görev yapabilme,
 2. Temel ilkyardım kurallarını uygulayabilme,
 3. Mevcut silahlarını çok iyi tanıyıp üst seviyede bir atış kabiliyetine haiz olma,
 4. Tim intikal düzenlerini bilmek, uygulamak ve uygulatabilme,
 5. Kişi, araç, konvoy, bölge pusularını bilmek ve uygulama,
 6. Mecbur kaldığı durumlarda Düşman bölgesinden, yalnız kaçıp kurtulabilme,
 7. Düşman ve dost bölgeden kurtarma kaçırma harekatı uygulayabilme,
 8. Çeşitli sabotaj tekniklerini bilmek ve uygulayabilme,
 9. Düşmanın içerisine sızarak dost unsurların uçak, helikopter, füze, top gibi taarruz unsurlarını yönlendirerek hedefin imha edilmesine yardımcı olabilme,
 10. Muhabere araç ve gereçlerini tanımak ve iyi bir operatör olma,
 11. Düşman unsurlarının elinde bulunan; tank, uçak, helikopter gibi stratejik öneme haiz araç gereçlerin ele geçirilmesini sağlayabilmek, olmadığı takdirde imha edebilme;

İmkân ve kabiliyetine ulaştırılır ve yapılacak test ve değerlendirmelerde başarılı olanlara Kara harekatı uzmanlığı sertifikası verilir.

Kursun Süresi;
Kara harekatı eğitimleri teorik, pratik ve simülasyon eğitimleri olarak toplam 16 haftalık bir programdan oluşmaktadır.

Kurs Başlangıç Yeterlilik Kriterleri:
Kursun takip edilebilmesi için kursiyerlerin bazı eğitimlerden geçmiş ve bu eğitimler sonucunda belirli yetenekleri kazanmış olması gerekmektedir. Bunlar asgari olarak;

 1. Temel askerlik kural ve tekniklerinin bilinmesi,
 2. 20 Kg sırt çantası ile 7200 metre mesafenin 52 dakikanın altında tamamlanabilmesi,
 3. Tabanca ve piyade tüfeği atışlarında %60 başarı sağlanmasıdır.

Yapılacak test ve değerlendirmede başarı gösteren kursiyerler Keskin Nişancılık Kursuna kabul edilir. (Kurslarımız sadece Silahlı Kuvvetler ve Emniyet Teşkilatının katılımına açık olup, sivil veya bireysel katılım mümkün değildir.)

 

Eğitim Konuları:
Keskin Nişancılık Kursu; yetişmiş eğiticiler tarafından, her kursiyer için tahsis edilen özel teçhizat ve tahkim edevatı ile, arazi ortamında, temel bilgiler verildikten sonra, helikopter, bot, elektronik simülasyon kiti, ilkyardım simülasyon kiti gibi araç ve gereçler kullanılarak,yapılan eğitim programı çerçevesinde uygulanan tatbikatlarla, meleke haline getirilmek suretiyle;

 1. Savaş beden eğitimi ve fizik kondisyon,
 2. Temel atış tekniği,
 3. İleri atış tekniği,
 4. Özel keşif istihbarat,
 5. Muhabere,
 6. Hayatı idame ve Kaçma kurtulma;

ana konularında eğitimler verilir.

Kurs Sonucunda Kazandırılacak Kabiliyetler:
Kursiyerler, Keskin Nişancılık Kursu sonucunda;

 1. Mevcut silahlarını çok iyi tanıyıp üst seviyede, atış gerçekleştirme,
 2. Kamuflaj tekniklerini uygulayarak araziye uyum sağlayabilme,
 3. Dünya ordularında kullanılan keskin nişancı silahlarını tanıma,
 4. İlkyardım konularını bilme ve uygulama,
 5. Düşman bölgesinde icra edilen görev esnasında ve sonrasında zor şartlarda hayatta kalma,

İmkân ve kabiliyetlerini pekiştirilir.

Kurs sonu yapılacak test ve değerlendirmelerde başarılı olan kursiyerlere kursu takip ettiğini ve başarı durumunu belirten bir Keskin Nişancılık sertifikası verilir.

Kursun Süresi:
Keskin Nişancılık eğitimleri teorik,nazari ve simülasyon eğitimleri olarak toplam 8 haftalık bir programdan oluşmaktadır.

Kurs Başlangıç Yeterlilik Kriterleri:
Kursun takip edilebilmesi için kursiyerlerin bazı eğitimlerden geçmiş ve bu eğitimler sonucunda belirli yetenekleri kazanmış olması gerekmektedir. Bunlar asgari olarak;

 1. Temel askerlik kural ve tekniklerinin bilinmesi,
 2. 20 Kg sırt çantası ile 7200 metre mesafenin 52 dakikanın altında tamamlanabilmesi,
 3. Tabanca ve piyade tüfeği atışlarında %60 başarı sağlanması,
 4. 150 M mesafenin 6 dakika içerisinde serbest yüzerek tamamlanabilmesidir.

Yapılacak test ve değerlendirmede başarı gösteren kursiyerler Koruma Kursuna kabul edilir.

Eğitim Konuları
Koruma Kursunda; çeşitli silahlar, helikopter, bot, elektronik simülasyon kiti, ilkyardım simülasyon kiti, gibi araç ve gereçler kullanılarak, koruma harekatına yönelik;

 1. Savaş beden eğitimi fizik kondisyon,
 2. İlk yardım,
 3. Kişi koruma,
 4. Araç koruma

Ana konularında eğitimler verilir.

Kurs Sonucunda Kazandırılacak Kabiliyetler;
Kursiyerlerin, Koruma Kursları sonucunda;

 1. Temel koruma teknikleri,
 2. Kişi, bina, araç, bölge koruma teknikleri,
 3. İlkyardım teknikleri,
 4. Suikast teknikleri

konularında imkân ve kabiliyetleri pekiştirilir. Kurs sonu yapılacak test ve değerlendirmelerde başarılı olan kursiyerlere kursu takip ettiğini ve başarı durumunu belirten bir Koruma Uzmanlığı sertifikası verilir.

Kurs Süresi
Koruma eğitimleri teorik, pratik ve simülasyon eğitimleri olarak toplam 4 haftalık bir programdan oluşmaktadır.

 ">

Kurs Başlangıç Yeterlilik Kriterleri:

Kursun takip edilebilmesi için kursiyerlerin bazı eğitimlerden geçmiş ve bu eğitimler sonucunda belirli yetenekleri kazanmış olması gerekmektedir. Bunlar asgari olarak;

 1. Temel askerlik kural ve tekniklerinin bilinmesi,
 2. 20 Kg sırt çantası ile 7200 metre mesafenin 52 dakikanın altında tamamlanması,
 3. Tabanca ve piyade tüfeği atışlarında %60 başarı sağlanması,
 4. 150 metre mesafenin 6 dakika içerisinde serbest yüzerek tamamlanmasıdır.

Yapılacak test ve değerlendirmede başarı gösteren kursiyerler Tahrip Kursuna kabul edilir.

Eğitim Konuları

Tahrip Kursunda; görev yapacakları arazi ve hava şartlarına uygun, deniz, orman, dağlık alanlar ve çeşitli araçlar içeren bölgelerde, konusunda uzman personel tarafından;

 1. İleri tahrip,
 2. Bomba imali,
 3. Araç tahribi,
 4. Bina tahribi,
 5. Mayın,
 6. Bomba imha
 7. Sualtı tahribi

ana konularında eğitimler yaptırılır.

Kurs Sonucunda Kazandırılacak Kabiliyetler

Kursiyerler, Tahrip Kursu sonucunda;

 1. Temel tahrip teknikleri,
 2. İleri tahrip teknikleri,
 3. İlkyardım teknikleri,
 4. Araç ve bina tahribi,
 5. Bomba imal teknikleri,
 6. Bomba imha teknikleri,

konularında imkân ve kabiliyetlerini pekiştirir. Kurs sonu yapılacak test ve değerlendirmelerde başarılı olan kursiyerlere kursu takip ettiğini ve başarı durumunu belirten bir Tahrip Uzmanlığı Sertifikası verilir.

Kursun Süresi

Tahrip eğitimleri teorik, pratik ve simülasyon eğitimleri olarak toplam 8 haftalık bir programdan oluşmaktadır.

Düşman işgaline uğrayan ülkelerin silahlı kuvvetleri esaret altına düştüğünde vatanın kurtuluşu için sivil halkın düşman unsurlarla mücadele etmesi gerekir. Bu topyekün mücadele durumuna Gayri Nizami Harp ismi verilir. Silahlı kuvvetler barış zamanında Gayri Nizami Harp dönemi için planlama ve eğitim faaliyetleri yürütür.

SADAT Savunma hizmet verilen ülkelerin topyekün savunma organizasyonu ihtiyacı olarak ortaya çıkacak Gayri Nizami Harp teşkilatlanması ve bu teşkilatın unsurlarının pusu, baskın, yol kapaması, tahrip, sabotaj ve kurtarma-kaçırma harekatları ile bu harekatlara karşı koyma faaliyetlerinin eğitimini verir.

Gayri Nizami Harp Kursu Başlangıç Yeterlilik Kriterleri

Kursun takip edilebilmesi için kursiyerlerin bazı eğitimlerden geçmiş ve bu eğitimler sonucunda belirli yetenekleri kazanmış olması gerekmektedir. Bunlar asgari olarak;

 1. Temel askerlik kural ve tekniklerinin bilinmesi,
 2. 20 Kg sırt çantası ile 7200 metre mesafenin 52 dakikanın altında tamamlanması,
 3. Tabanca ve piyade tüfeği atışlarında %60 başarı sağlanması,
 4. 150 metre mesafenin 6 dakika içerisinde serbest yüzerek tamamlanmasıdır.

Yapılacak test ve değerlendirmede başarı gösteren kursiyerler GNH Kursuna kabul edilir.

Eğitim Konuları

Gayri Nizami Harp Kursunda; çeşitli silahlar, helikopter, sürat botu, elektronik simülasyon kiti, ilkyardım simülasyon kiti, deniz mayınları gibi araç ve gereçler kullanılarak, Gayri Nizami Harp harekatına yönelik;

 1. Gayri Nizami Harp'te teşkilatlanma,
 2. İstihbarat,
 3. Mukavemet harekâtı,
 4. Gerilla harekatı,
 5. Kurtarma-kaçırma harekatı,
 6. Özel kuvvetler harekatı,
 7. Gizli deniz harekatı,
 8. Hava harekatı,
 9. Psikolojik harp harekatı,
 10. Muhabere ve muhabere emniyeti,
 11. Lojistik,
 12. Gayri Nizami Harp kuvvetlerine karşı harekat,
 13. Gayri Nizami Harp 'de liderlik,
 14. Gayri Nizami Harp 'de ilk yardım

ana konularında eğitimler verilir.

Kurs Sonucunda Kazandırılacak Kabiliyetler

Kursiyerler, Gayri Nizami Harp Kursları sonucunda;

 1. Başta psikolojik harp ve harekat olmak üzere,
 2. Sabotaj,
 3. Baskın,
 4. Pusu,
 5. Tahrip,
 6. Suikast,
 7. Kurtarma ve kaçırma,
 8. Tedhiş,

imkân ve kabiliyetine ulaştırılır ve yapılacak test ve değerlendirmelerde başarılı olanlara Gayri Nizami Harp Uzmanlığı Sertifikası verilir.

Kursun Süresi:
Gayri Nizami Harp eğitimleri teorik, pratik ve simülasyon eğitimleri olarak toplam 16 haftalık bir programdan oluşmaktadır.

Hizmetlerimiz hakkında ve ihtiyaçlarınız ile ilgili detaylı bilgi edinmek için bizimle iletişime geçin...

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Ürünlerimiz ve Hizmetlerimiz hakkında bilgi almak için tıklayınız.

Whatsapp İletişim Hattı