Tüm Eğitim ve Danışmanlık hizmetlerimiz dost ve müttefik ülkelerin Silahlı Kuvvetleri ve Polis Teşkilatlarına mahsustur.

Eğitimlerimize bireysel katılım mümkün değildir!

 

İleri Tek Er Muharebe Eğitim Paketi

Kurs Başlangıç Yeterlilik Kriterleri:
Kursun takip edilebilmesi için kursiyerlerin bazı eğitimlerden geçmiş ve bu eğitimler sonucunda belirli yetenekleri kazanmış olması gerekmektedir. Bunlar asgari olarak;

 1. Temel askerlik kural ve tekniklerinin bilinmesi,
 2. 20 Kg sırt çantası ile 7200 metre mesafenin 52 dakikanın altında tamamlanması,
 3. Tabanca ve piyade tüfeği atışlarında %60 başarı sağlanmasıdır.

Yapılacak test ve değerlendirmede başarı gösteren kursiyerler İleri Tek Er Muharebe Kursuna kabul edilir

Eğitim Konuları
Tek Er Muharebe Kursunda; yetişmiş eğiticiler tarafından, her kursiyer için tahsis edilen harita, el dürbünü ve tahkim edavatı ile, arazi ortamında, temel bilgiler verildikten sonra, ateş istek ve tanzimi, simülasyon cihazlarında, meleke haline getirilmek suretiyle;

 1. Yanaşık düzen eğitimi,
 2. Mekanik nişancılık ve atış eğitimi,
 3. İstihbarat,
 4. Düşmanın (görerek ve görmeyerek) ateşinden korunma,
 5. Beka tedbirleri,
 6. Düşman ateşi altında ilerleme taktikler,
 7. Mesafe tahmini yapmak,
 8. Arazide yön tayini, hedef tayin usulleri, pusula ile yön tayini;

ana konularında eğitimler verilir.

Kurs Sonunda Kazandırılacak Kabiliyetler
Kursiyerler, Tek Er Muharebe Kursları sonucunda;

 1. Haritayı yönüne koymak ve harita üzerindeki şekil ve ifadeleri arazi üzerinde bulma,
 2. Arazi üzerinde belirtilen hedefleri doğrulukla ve süratle tarif etme,
 3. Düşman temasında hareket tarzları
 4. Beka tedbirleri uygulama konusunda,

imkan ve kabiliyetine ulaştırılırlar ve yapılacak test ve değerlendirme sonucunda başarılı olanlara Tek Er Muharebe Uzmanlığı Sertifikası verilir.

Kursun Süresi
Tek Er Muharebe eğitimleri teorik, pratik ve simülasyon eğitimleri olarak toplam 4 haftalık bir programdan oluşmaktadır.

 
Örnek Eğitim Paketlerimiz
 • Eğitim Paketlerimiz