kurs

 • Düşman işgaline uğrayan ülkelerin silahlı kuvvetleri esaret altına düştüğünde vatanın kurtuluşu için sivil halkın düşman unsurlarla mücadele etmesi gerekir. Bu topyekün mücadele durumuna Gayri Nizami Harp ismi verilir. Silahlı kuvvetler barış zamanında Gayri Nizami Harp dönemi için planlama ve eğitim faaliyetleri yürütür.

  SADAT Savunma hizmet verilen ülkelerin topyekün savunma organizasyonu ihtiyacı olarak ortaya çıkacak Gayri Nizami Harp teşkilatlanması ve bu teşkilatın unsurlarının pusu, baskın, yol kapaması, tahrip, sabotaj ve kurtarma-kaçırma harekatları ile bu harekatlara karşı koyma faaliyetlerinin eğitimini verir.

  Gayri Nizami Harp Kursu Başlangıç Yeterlilik Kriterleri

  Kursun takip edilebilmesi için kursiyerlerin bazı eğitimlerden geçmiş ve bu eğitimler sonucunda belirli yetenekleri kazanmış olması gerekmektedir. Bunlar asgari olarak;

  1. Temel askerlik kural ve tekniklerinin bilinmesi,
  2. 20 Kg sırt çantası ile 7200 metre mesafenin 52 dakikanın altında tamamlanması,
  3. Tabanca ve piyade tüfeği atışlarında %60 başarı sağlanması,
  4. 150 metre mesafenin 6 dakika içerisinde serbest yüzerek tamamlanmasıdır.

  Yapılacak test ve değerlendirmede başarı gösteren kursiyerler GNH Kursuna kabul edilir.

  Eğitim Konuları

  Gayri Nizami Harp Kursunda; çeşitli silahlar, helikopter, sürat botu, elektronik simülasyon kiti, ilkyardım simülasyon kiti, deniz mayınları gibi araç ve gereçler kullanılarak, Gayri Nizami Harp harekatına yönelik;

  1. Gayri Nizami Harp'te teşkilatlanma,
  2. İstihbarat,
  3. Mukavemet harekâtı,
  4. Gerilla harekatı,
  5. Kurtarma-kaçırma harekatı,
  6. Özel kuvvetler harekatı,
  7. Gizli deniz harekatı,
  8. Hava harekatı,
  9. Psikolojik harp harekatı,
  10. Muhabere ve muhabere emniyeti,
  11. Lojistik,
  12. Gayri Nizami Harp kuvvetlerine karşı harekat,
  13. Gayri Nizami Harp 'de liderlik,
  14. Gayri Nizami Harp 'de ilk yardım

  ana konularında eğitimler verilir.

  Kurs Sonucunda Kazandırılacak Kabiliyetler

  Kursiyerler, Gayri Nizami Harp Kursları sonucunda;

  1. Başta psikolojik harp ve harekat olmak üzere,
  2. Sabotaj,
  3. Baskın,
  4. Pusu,
  5. Tahrip,
  6. Suikast,
  7. Kurtarma ve kaçırma,
  8. Tedhiş,

  imkân ve kabiliyetine ulaştırılır ve yapılacak test ve değerlendirmelerde başarılı olanlara Gayri Nizami Harp Uzmanlığı Sertifikası verilir.

  Kursun Süresi:
  Gayri Nizami Harp eğitimleri teorik, pratik ve simülasyon eğitimleri olarak toplam 16 haftalık bir programdan oluşmaktadır.

 • Kurs Başlangıç Yeterlilik Kriterleri:
  Kursun takip edilebilmesi için kursiyerlerin bazı eğitimlerden geçmiş ve bu eğitimler sonucunda belirli yetenekleri kazanmış olması gerekmektedir. Bunlar asgari olarak;

  1. Temel askerlik kural ve tekniklerinin bilinmesi,
  2. 20 Kg sırt çantası ile 7200 metre mesafenin 52 dakinın altında tamamlanabilmesi.
  3. Tabanca ve piyade tüfeği atışlarında %60 başarı sağlanabilmesi,
  4. 150 M mesafenin 6 dakika içerisinde serbest yüzerek tamamlanabilmesidir.

  Yapılacak test ve değerlendirmede başarı gösteren kursiyerler Hava Harekatı Kursuna kabul edilir.

  Eğitim Konuları
  Hava Harekat Kurslarında; çeşitli silahlar, helikopter, bot, elektronik simülasyon kiti, ilkyardım simülasyon kiti, gibi araç ve gereçler kullanılarak, hava harekatına yönelik;

  1. Paraşüt,
  2. Helikopter/uçak yönlendirme,
  3. Elektronik harp

  ana konularında eğitimler verilir.

  Kurs Sonucunda Kazandırılacak Kabiliyetler:
  Kursiyerler, Hava Harekatı Kursu sonucunda;

  1. Temel paraşütçülük,
  2. Serbest paraşütçülük,
  3. Yüksek irtifa atlayışları,
  4. Helikopter ve uçak yönlendirme,
  5. Elektronik teçhizatı kullanarak harp teknikleri geliştirme,

  imkân ve kabiliyetine ulaştırılır ve yapılacak test ve değerlendirmelerde başarılı olanlara Hava Harekatı Uzmanlığı Sertifika verilir.

  Kursun Süresi:
  Hava harekatı eğitimleri teorik, nazari ve simülasyon eğitimleri olarak toplam 6 haftalık bir programdan oluşmaktadır.

 • SADAT Savunma, eli altında bulundurduğu geniş eğitim kadrosundan seçerek oluşturduğu ekiplerle, dost ülkelerin Hava Kuvvetleri Komutanlığının ihtiyaç duyacağı Helikopter Pilot Eğitimine yönelik temel, ihtisas ve intibak eğitimlerini, talep eden devletlerin kendi ülkelerinde, etkin bir şekilde verme imkân ve kabiliyetine sahiptir.

  Öğretim/Eğitim Kadrosu

  Türk Silahlı Kuvvetleri, Hava Kuvvetlerinde ve Kara Kuvvetleri Komutanlığı kuruluşundaki Havacılık Okul Komutanlıklarında uçuş öğretmenliği yapmış kariyerli ve tecrübeli öğretmen pilotlar ve teknik kadro ile eğitim yapılmaktadır.

  Eğitim Konuları

  Askeri Pilot Eğitimi:

  1. Helikopter pilotu temel eğitimi
  2. İstenilen helikopterlerin intibak eğitimlerini yaptırmak
  3. Helikopter alet uçuş eğitimi
  4. Gece uçuş eğitimi (gece görüş dürbünü ile uçuş eğitimi)
  5. Silahlı helikopter uçuş eğitimi ve atış eğitimi
  6. Teknisyen temel kurs eğitimi
  7. Teknisyen tip eğitimi

  Kurs Başlangıç Yeterlilik Kriteri

  • Pilot lisansına sahip olmak
  • Sivil havacılık kriterlerine uygun sağlık lisansına sahip olmak

  Kurs Sonunda Kazanılacak Kabiliyetler

  İlgili helikopter tipinde her türlü uçuş görevini yapacak yeteneğe sahip olmak.

  Kursun Süresi

  Helikopter tipine göre değişmekle beraber en fazla 2 senedir.


 • SADAT Savunma, eli altında bulundurduğu, geniş eğitim kadrosundan seçerek oluşturduğu ekiplerle, dost ülkelerin polis teşkilatlarının ihtiyaç duyacağı Sınır Güvenliği Eğitimlerini, talep eden devletlerin kendi ülkelerinde, etkin bir şekilde verme imkân ve kabiliyetine sahiptir.
  Hudut Karakol Emniyeti

  Kurs Başlangıç Yeterlilik Kriteri

  Kursun takip edilebilmesi için asgari olarak kursiyerler;

  1. Temel polislik eğitimini tamamlamış,
  2. Sağlıklı bir bedene sahip,
  3. Eğitimi takip edebilecek yeterli öğrenim seviyesinde

  olmalıdır. Yapılacak test ve değerlendirmeler sonucunda, geçer puanı alan kursiyerler, eğitime kabul edilirler.

  Eğitim Konuları

  1. Temel ve savaş beden eğitimi,
  2. Mekanik nişancılık ve atış eğitimi,
  3. Bireysel muharebe eğitimleri,
  4. Hudut nöbet hizmetleri,
  5. Baskın ve sabotajlara karşı koruma,
  6. Hudut istihbarat görevleri,
  7. Karakol emniyet görevleri,
  8. Hudut güvenliğinin sağlanmasında uygulanacak emniyet tedbirleri,
  9. Kol harekatı; keşif, pusu ve pusudan kurtulma

  ana konularında eğitimler verilir.

  Kurs Sonunda Kazanılacak Kabiliyetler
  Kursiyerler eğitim sonucunda;

  1. Hudut güvenliği tekniklerini uygulayabilmeli,
  2. Muharebe tekniklerini ve taktiklerini  uygulayabilmeli,
  3. Muharebe şartlarının gerektirdiği fiziki güç ve üstün bir bedeni yeterliliğe ulaşmalı,
  4. Kadro silahları ile isabetli atış becerisini sağlayabilmeli,
  5. Hudut karakol görevlerini icra edebilecek bilgi ve beceri seviyesine ulaşmalıdır

  Yapılacak test ve değerlendirme sonucunda başarılı olanlara "Hudut Karakolu Emniyeti Eğitim Sertifikası" verilir.

  Kursun Süresi

  Hudut karakolu eğitimi teorik eğitim, simülasyon eğitimleri ve uygulamalı eğitimler olmak üzere 8 haftadır.

 • Kurs Başlangıç Yeterlilik Kriterleri;
  Kursun takip edilebilmesi için kursiyerlerin bazı eğitimlerden geçmiş ve bu eğitimler sonucunda belirli yetenekleri kazanmış olması gerekmektedir. Bunlar asgari olarak;

  1. Temel askerlik kural ve tekniklerinin bilinmesi,
  2. 20 Kg sırt çantası ile 7200 metre mesafenin 52 dakikanın altında tamamlanabilmesi,
  3. Tabanca ve piyade tüfeği atışlarında %60 başarı sağlanabilmesidir.

  Yapılacak test ve değerlendirmelerde başarı gösteren kursiyerler Kara Harekatı Kursuna kabul edilirler.

  Eğitim Konuları;
  Kara harekatı kurslarında; yetişmiş eğiticiler tarafından, her kursiyer için tahsis edilen özel teçhizat ve tahkim edevatı ile arazi ortamında, kara harekatına yönelik temel bilgiler verildikten sonra, yapılan eğitim programı çerçevesinde uygulanan tatbikatlarla, ferdi veya tim halinde, meleke haline getirilmek suretiyle;

  1. Savaş beden eğitimi ve fizik kondisyon,
  2. İlk yardım,
  3. Atış,
  4. İntikal usulleri,
  5. Pusu,
  6. Keşif ve istihbarat,
  7. Kaçma-kurtulma,
  8. Muhabere,
  9. Arama-kurtarma,
  10. Mülteci tahliye,
  11. Baskın ve sabotaj,
  12. Uçak/helikopter yönlendirme;

  Ana konularında eğitimler verilir.

  Kurs Sonucunda Kazandırılacak Kabiliyetler;
  Kursiyerler, Kara harekatı Kursu sonucunda;

  1. Ordu organizasyon şemasında bulunan kademelerin en alttan en üst seviyeye kadar olan birimlerinde uyumlu bir şekilde görev yapabilme,
  2. Temel ilkyardım kurallarını uygulayabilme,
  3. Mevcut silahlarını çok iyi tanıyıp üst seviyede bir atış kabiliyetine haiz olma,
  4. Tim intikal düzenlerini bilmek, uygulamak ve uygulatabilme,
  5. Kişi, araç, konvoy, bölge pusularını bilmek ve uygulama,
  6. Mecbur kaldığı durumlarda Düşman bölgesinden, yalnız kaçıp kurtulabilme,
  7. Düşman ve dost bölgeden kurtarma kaçırma harekatı uygulayabilme,
  8. Çeşitli sabotaj tekniklerini bilmek ve uygulayabilme,
  9. Düşmanın içerisine sızarak dost unsurların uçak, helikopter, füze, top gibi taarruz unsurlarını yönlendirerek hedefin imha edilmesine yardımcı olabilme,
  10. Muhabere araç ve gereçlerini tanımak ve iyi bir operatör olma,
  11. Düşman unsurlarının elinde bulunan; tank, uçak, helikopter gibi stratejik öneme haiz araç gereçlerin ele geçirilmesini sağlayabilmek, olmadığı takdirde imha edebilme;

  İmkân ve kabiliyetine ulaştırılır ve yapılacak test ve değerlendirmelerde başarılı olanlara Kara harekatı uzmanlığı sertifikası verilir.

  Kursun Süresi;
  Kara harekatı eğitimleri teorik, pratik ve simülasyon eğitimleri olarak toplam 16 haftalık bir programdan oluşmaktadır.

 • Kurs Başlangıç Yeterlilik Kriterleri:
  Kursun takip edilebilmesi için kursiyerlerin bazı eğitimlerden geçmiş ve bu eğitimler sonucunda belirli yetenekleri kazanmış olması gerekmektedir. Bunlar asgari olarak;

  1. Temel askerlik kural ve tekniklerinin bilinmesi,
  2. 20 Kg sırt çantası ile 7200 metre mesafenin 52 dakikanın altında tamamlanabilmesi,
  3. Tabanca ve piyade tüfeği atışlarında %60 başarı sağlanmasıdır.

  Yapılacak test ve değerlendirmede başarı gösteren kursiyerler Keskin Nişancılık Kursuna kabul edilir. (Kurslarımız sadece Silahlı Kuvvetler ve Emniyet Teşkilatının katılımına açık olup, sivil veya bireysel katılım mümkün değildir.)

   

  Eğitim Konuları:
  Keskin Nişancılık Kursu; yetişmiş eğiticiler tarafından, her kursiyer için tahsis edilen özel teçhizat ve tahkim edevatı ile, arazi ortamında, temel bilgiler verildikten sonra, helikopter, bot, elektronik simülasyon kiti, ilkyardım simülasyon kiti gibi araç ve gereçler kullanılarak,yapılan eğitim programı çerçevesinde uygulanan tatbikatlarla, meleke haline getirilmek suretiyle;

  1. Savaş beden eğitimi ve fizik kondisyon,
  2. Temel atış tekniği,
  3. İleri atış tekniği,
  4. Özel keşif istihbarat,
  5. Muhabere,
  6. Hayatı idame ve Kaçma kurtulma;

  ana konularında eğitimler verilir.

  Kurs Sonucunda Kazandırılacak Kabiliyetler:
  Kursiyerler, Keskin Nişancılık Kursu sonucunda;

  1. Mevcut silahlarını çok iyi tanıyıp üst seviyede, atış gerçekleştirme,
  2. Kamuflaj tekniklerini uygulayarak araziye uyum sağlayabilme,
  3. Dünya ordularında kullanılan keskin nişancı silahlarını tanıma,
  4. İlkyardım konularını bilme ve uygulama,
  5. Düşman bölgesinde icra edilen görev esnasında ve sonrasında zor şartlarda hayatta kalma,

  İmkân ve kabiliyetlerini pekiştirilir.

  Kurs sonu yapılacak test ve değerlendirmelerde başarılı olan kursiyerlere kursu takip ettiğini ve başarı durumunu belirten bir Keskin Nişancılık sertifikası verilir.

  Kursun Süresi:
  Keskin Nişancılık eğitimleri teorik,nazari ve simülasyon eğitimleri olarak toplam 8 haftalık bir programdan oluşmaktadır.

 • Kurs Başlangıç Yeterlilik Kriterleri:
  Kursun takip edilebilmesi için kursiyerlerin bazı eğitimlerden geçmiş ve bu eğitimler sonucunda belirli yetenekleri kazanmış olması gerekmektedir. Bunlar asgari olarak;

  1. Temel askerlik kural ve tekniklerinin bilinmesi,
  2. 20 Kg sırt çantası ile 7200 metre mesafenin 52 dakikanın altında tamamlanabilmesi,
  3. Tabanca ve piyade tüfeği atışlarında %60 başarı sağlanması,
  4. 150 M mesafenin 6 dakika içerisinde serbest yüzerek tamamlanabilmesidir.

  Yapılacak test ve değerlendirmede başarı gösteren kursiyerler Koruma Kursuna kabul edilir.

  Eğitim Konuları
  Koruma Kursunda; çeşitli silahlar, helikopter, bot, elektronik simülasyon kiti, ilkyardım simülasyon kiti, gibi araç ve gereçler kullanılarak, koruma harekatına yönelik;

  1. Savaş beden eğitimi fizik kondisyon,
  2. İlk yardım,
  3. Kişi koruma,
  4. Araç koruma

  Ana konularında eğitimler verilir.

  Kurs Sonucunda Kazandırılacak Kabiliyetler;
  Kursiyerlerin, Koruma Kursları sonucunda;

  1. Temel koruma teknikleri,
  2. Kişi, bina, araç, bölge koruma teknikleri,
  3. İlkyardım teknikleri,
  4. Suikast teknikleri

  konularında imkân ve kabiliyetleri pekiştirilir. Kurs sonu yapılacak test ve değerlendirmelerde başarılı olan kursiyerlere kursu takip ettiğini ve başarı durumunu belirten bir Koruma Uzmanlığı sertifikası verilir.

  Kurs Süresi
  Koruma eğitimleri teorik, pratik ve simülasyon eğitimleri olarak toplam 4 haftalık bir programdan oluşmaktadır.

 • SADAT Savunma Deniz Kuvvetleri Komutanlığına yönelik örnek eğitim paketleri hazırlamıştır. Kurbağa Adam Eğitim Paketi de bunlardan biridir.

  Uluslararası geçerliliği olan “CMAS” tek yıldız tüplü dalış sertifika seviyesinde balıkadam eğitimi, denizden karaya çıkış usulleri ve denizde ilkyardım konularında eğitimler verilir.

   

  Kurs Başlangıç Yeterlilik Kriterleri

  Kursun takip edilebilmesi için kursiyerlerin bazı eğitimlerden geçmiş ve bu eğitimler sonucunda belirli yetenekleri kazanmış olması gerekmektedir.

  Bunlar asgari olarak;

  1. Temel askerlik kural ve tekniklerinin bilinmesi,
  2. 15 kg sırt çantası ile 7200 metre mesafenin 52 dakikanın altında tamamlanabilmesi,
  3. 150 metre mesafenin 4 dakika içerisinde serbest yüzerek tamamlanabilmesidir

  Seviye tespiti için yapılacak olan test ve değerlendirmede, kurs takibi için yeterlilik kriterleri uygun bulunan kursiyerler, Kurbağa Adam Eğitim Kursuna kabul edilir.

  Eğitim Konuları

  Kurbağa Adam Eğitim Kurslarında; çeşitli dalış ekipmanları kullanarak havuz, deniz, ilkyardım simülasyon kiti, deniz canlıları gibi araç ve gereçler kullanılarak, gece ve gündüz şartlarında denize olan ünsiyet arttırılarak, deniz harekatına yönelik;

  1. Yüzme kursu,
  2. Kurbağa adam kursu,
  3. Can kurtaranlık kursu

  ana konularında eğitimler verilerek su içindeki operasyonlar için gerekli kabiliyetler kazanılmış olacaktır.

  Kurs Sonucunda Kazandırılacak Kabiliyetler:

  Kursiyerler, kurbağa adam kursu sonucunda;

  1. Temel dalış tekniklerini bilme ve uygulayabilme,
  2. Dalış malzemelerini tanıma ve kullanabilme,
  3. Sualtı fiziğini bilme,
  4. İleri dalış tekniklerini bilme ve uygulayabilme,
  5. Boğulan kişiye müdahale kurallarını bilme,

  imkan ve kabiliyetine ulaştırılırlar ve yapılacak nazari ve ameli test ve değerlendirme sonucunda başarılı olanlara Kurbağa Adam Kursu Sertifikası verilir.

  Kursun Süresi:
  Kurbağa Adam Kursu teorik, nazari ve simülasyon eğitimleri olarak toplam 4 haftalık bir programdan oluşmaktadır.

   

   

 • Genel

  Helikopterler; dikey olarak kalkış ve iniş yapabilir ve havada sabit (“Hower” durumunda) olarak tutunabilirler. Pervanenin ana mili ekseni (dönme düzlemi) eğildiğinde, yani pervanenin oluşturduğu taşıma kuvvetinin yönü değiştirildiğinde, helikopter İLERİ - GERİ ve SAĞA - SOLA doğru hareket eder. Böylece helikopterin hava içinde hareket etmesi sağlanır. Pervane sürekli döndüğü için (gövde üzerinde yarattığı moment nedeniyle) helikopterin gövdesini de döndürmeye çalışır. Bunu engellemek için helikopterin kuyruğunda daha küçük olan bir pervane daha kullanılır. Kuyruktaki pervane gövde üzerindeki dönme momentini sönümler. Ayrıca sönümleme miktarı değiştirilerek gövdenin dönüşü de sağlanabilir. Askeri Helikopterler;

  1. Taarruz Helikopterleri,
  2. Keşif & Gözetleme Helikopterleri,
  3. Genel Maksat Helikopterleri,
  4. Ambulans Helikopterler gibi çeşitli maksatlara yönelik olarak imal edilirler.

  Eğitimin Amacı

  Gerek mürettebat ve gerekse taşınan personel tarafından helikopterin teknik özelliklerini ve üzerindeki silah ve teknik donanımların kullanılmasını en üst seviyede nazari ve ameli olarak öğrenmek suretiyle, Ulaştırma (personel, yük ve eşya, hasta – yaralı nakli, vb.), Keşif ve Gözetleme ve Yakın Hava Destek görevlerinde helikopterden muharebe sahasında azami fayda temin edilmesini sağlamaktır.

  Eğitim Konuları [1]

  1. Helikoptere Tam Teçhizatlı – Silahlı İnme ve Binme Usulleri
  2. Helikopterden Paraşütle Atlama Teknikleri
  3. Helikoptere İkmal Maddeleri Yükleme ve Boşaltma Usulleri
  4. Helikopterle Ağır Silahların Askıda Yüklenmesi ve Taşınması ve Boşaltılması Usulleri
  5. Helikoptere Eşya ve Malzeme Yükleme / Tahliye veya Atma Usulleri
  6. Helikopter ile Hasta ve Yaralı Nakliyesi Usulleri
  7. Helikopter ile Keşif ve Gözetleme Teknikleri

  Helikopter Harekatı Nevileri

  1. Uçar Birlik Harekatı

   Özel Kuvvet Timlerinin, SAT / SAS Timlerinin, Piyade Komando ve Jandarma Komandoların, Piyade / Deniz Piyade ve Jandarma Birliklerinin satıh üzerinden (kara ve demiryolu – deniz yolu ile ) intikalinin uygun görülmediği veya süratle intikalinin gerekli görüldüğü hallerde, hava vasıtalarıyla bir yerden bir başka yere, çok sayıda Helikopter ile indirilerek nakledilmesi harekatıdır.

  2. Helikopterden Satıha “Fast Rope” ile İnme ve Tırmanma Görevleri

   (Sarp ve kayalık bir zirveye, düşman hatları gerisine, doğal bir sütre gerisine, bina çatısı, gemi güvertesi, vb. yerlere)

  3. Paraşüt Harekatı

   Paraşütle donatılan Özel Kuvvet, SAT/SAS veya Komando timlerinin, görevin icra edileceği harekat bölgesine havadan helikopterle intikal ettirilmesidir. Helikopter, görev bölgesine havadan ulaştığında, taşıdığı timler yüksek bir irtifadan paraşütle atlamak suretiyle inerler.

  4. Yakın Hava Destek Harekatı

   Satıh birliklerinin (savunma-taarruz – abluka, vb.) harekatını ateşle destekleme görevidir.

  5. Keşif ve Gözetleme Harekatı

   Satıh birliklerinin, düşman durumu ve cephe derinliklerindeki hareketlerine ait kısıtlı istihbarat eksikliklerini tamamlamak maksadıyla, uzak mesafe keşif ve gözetleme ihtiyaçlarının tamamlanmasında (Keşif ve Gözetleme Uçakları ile birlikte) katkıda bulunur.

  6. İkmal ve Nakliye – Sıhhi Tahliye Görevleri:

   Düşmanla temasta bulunan cephe hattındaki veya ihtiyattaki birliklerin acil gıda, mühimmat, KBRN, vb. ihtiyaç maddelerinin ikmali, hafif veya ağır silahların nakledilmesi maksadıyla ve hatta acil ağır hasta ve yaralı nakliyesi ihtiyaçları yerine getirilebilir.

  Kursiyer Yeterlilik Kriterleri

  1. Helikopter Pilotları:
   1. Temel askerlik, Tek Er Muharebe eğitimlerini ve Bireysel silahlarıyla muharebe atışlarını
   2. Helikopter Pilotluğu Temel ve İleri Seviye Uçuş Kurslarını, Gece uçuşlarını 
    başarıyla tamamlamış olmalıdır.
  2. Taşınacak Personel:
   1. Helikopter ile nakledilecek Timler / Birlikler, kendi sınıf ve branşlarının gerektirdiği Temel Askerlik, Tek Er Muharebe eğitimlerini ve Bireysel silahlarıyla muharebe atışlarını
   2. Nakledilecek Muharip Timler / Birlikler, kendi sınıf ve branşlarının gerektirdiği birlik eğitim ve tatbikatlarını, Mürettebatla kullanılan silahların mürettebat eğitimlerini, Muharebe atışlarını
   3. İkmal ve Lojistik Birlik Personeli, kendi kadro görevlerinin gerektirdiği işleri, her hava ve zor arazi koşullarında başarıyla ifa edecek mesleki standartlara ulaşmış olmalıdır.

  Eğitim Sonunda Kazanılacak Kabiliyetler

  1. Helikoptere monte edilmiş ağır silahların hava hedeflerine ve satıh birliklerine atış eğitimlerinden geçirilmiş

  2. Acil veya tehlikeli şartlarda arızalı, sarp bir araziye, bir gemiye iniş- kalkış teknikleri eğitimlerini

  3. Havadan Keşif ve Gözetleme Tekniklerini, rapor verme usulleri eğitimlerini

  4. Helikopter iç konuşma sistemini, üst – ast ve komşu birliklerle telsiz irtibatları eğitimlerini

  5. Helikopter ile personel ve yük taşıma, bindirme - indirme usulleri eğitimlerini

  6. Helikopter ile hasta ve yaralı nakliye, tahliye usulleri eğitimlerini

  7. Nakledilecek muharip timler / birlikler, müşterek harekat eğitimlerini ve atışlı tatbikatlarını

   başarıyla tamamlayarak tecrübe kazanmış olurlar.

  8. İkmal ve Lojistik Birlik Personeli:
   Taşınacak Harp Silah ve Araçlarının Helikoptere bindirilmesi ve indirilmesi usulleri konularında eğitilmiş
  9. Sıhhi Tahliye Timleri:
   Muharebe sahasında ağır yaralananların cephe gerisindeki Seyyar Cerrahi Hastanelerine veya Yurtiçi Bölgesindeki tam donanımlı hastanelere tahliye edilmesinde

  bilgi, yetenek ve tecrübe kazanmış olurlar.

  Kursun Süresi

  Nazari eğitim 1 hafta, uygulamalı eğitim 2 hafta, olmak üzere 3 haftadır.

   

  [1] Bu konular; Hava kuvvetleri Helikopter Filoları, Kara Kuvvetleri Havacılık Birlikleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Deniz Kuvvetleri Havacılık Birlikleri bünyesindeki Helikopter Filolarının tamamında, kuvvet farkı gözetmeksizin uygulanması gereken ortak eğitim konularıdır. Yapısında bulunduğu kuvvete göre, bazıları diğerlerinden daha fazla önem kazanabilir.

   

 • Günümüzde Asimetrik Savaşın bir unsuru olarak, ikişer kişilik Sniper timleri kullanılarak, hasım taraf üzerinde büyük bir tesir oluşturulması mümkündür. Türk Silahlı Kuvvetlerinin terör örgütleri ile olan yoğun mücadelesinde Özel Görev Nişancısı (sniper) timlerini başarıyla kullanması bunu teyit etmektedir. 

  İsabetli ve etkili atış yapan personel 3 kategoriye ayrılır;

  1. Nişancı: Silahın yapısal özelliklerini, atıcılık teknik ve prensiplerini kişisel kabiliyetleri ile birleştirerek, ilave herhangi bir cihaz kullanmaksızın her ortamda yüksek isabetli atış yapabilen kişidir.

  2. Keskin Nişancı (Sharp-Shooter): Optik cihazlar (silah dürbünü, rüzgâr ölçer vb.) ile teçhiz edilmiş özel imal edilmiş bir tüfek ile, 600 m civarındaki mesafelere isabetli atışlar yapabilme yetenek ve kabiliyetine sahip olan kişidir.

  3. Özel Görev Nişancısı (Sniper): Daha üstün özellikteki dürbün ve atış bilgisayarı gibi cihazlarla donatılmış 600 m ve daha uzaktaki hedeflere isabetli atış yapabilme kabiliyeti bulunan, özel imal edilmiş bir tüfekle, her hava şartında, gerektiğinde düşman hattının içlerinde, tüm kamuflaj tekniklerini kullanarak çok yüksek bir yüzde ile atış yapabilme (%99) yeteneğine ve kabiliyetine sahip olan kişidir. Bir nişancı yardımcısı ile takviye edilerek 2 kişilik bir tim halinde görev yaparlar.

    

  Özel Görev Nişancısı; üstün bir bedeni dayanıklılık ve sağlam bir psikolojik ruh yapısına sahip, yoğun bir eğitimden geçirilmiş ve teknik donanıma sahip olan profesyonel bir atış uzmanıdır. Özel Görev Nişancısı, keskin nişancı tarafından tesir altına alınamayan hedeflere; mesafe, boyut, konum, geçici doğa koşulları dikkate alarak başarılı bir şekilde atış yapabilen kişidir.

  Bünyesinde Özel Görev Nişancısı bulunduran taraf, hasım taraf üzerinde, muharebenin kaderini etkileyebilecek bir ‘’kuvvet çarpanı’’ faktörü ile, potansiyel bir üstünlük sağlar.

  Muharebe sahasında ve temas hattının gerisinde faaliyet gösterirken, uzun süre hayatta kalabilmek için, tüm hayatı idame yeteneklerine sahip olmalı ve her tür ortamda örtü ve gizleme (kamuflaj) tekniklerini uygulayabilmelidir. Nişancı yardımcısı da aynı esaslarda eğitilir.

  Özel Görev Nişancısı, bu yetenekleri pekiştirinceye ve meleke kazanacak şekilde ustalaşıncaya kadar, eğitimleri çok sayıda tekrarlamalı; ruhsal ve bedensel kabiliyetlerini sürekli en üst seviyede idame ettirmelidir.

  ÖZEL GÖREV NİŞANCISI EĞİTİMİ

  Nişancı ve Keskin nişancılar arasından seçilen aday kursiyerler, yapılacak test ve değerlendirmede başarı göstermesi halinde, Özel Görev Nişancılığı Eğitimine kabul edilirler.

  Kursa Katılım Yeterlilik Kriterleri

  1. Temel askerlik kural ve tekniklerini bilmek.
  2. 20 Kg sırt çantası ile, 7200 m 52 dakikanın altında tamamlayabilmek.
  3. Tabanca ve piyade tüfeği atışlarında %80 başarı sağlamak (Keskin Nişancı seviyesinde atış yeteneğine sahip olmak)

  Eğitim Konuları

  Özel Görev Nişancısı Eğitimi; uzman eğiticiler tarafından, her kursiyer için tahsis edilen özel teçhizat ve tahkim edevatı ile, arazi ortamında, temel bilgiler verildikten sonra, yapılan eğitim programı çerçevesinde uygulanan tatbikatlarla, meleke haline getirilmek suretiyle verilir.

  1. Savaş beden eğitimi ve fiziki kondisyon
  2. Temel atış teknikleri
  3. İleri atış teknikleri
  4. Özel keşif & istihbarat
  5. Muhabere
  6. Örtü ve gizleme
  7. Hayatı idame
  8. Kaçma ve kurtulma

  Eğitim Sonucunda Kazandırılacak Kabiliyetler 

  Eğitimlerde çeşitli silahlar, helikopter, bot, elektronik simülasyon kiti, ilkyardım simülasyon kiti vb. araç ve gereçler kullanılarak, Özel Görev Nişancılığına yönelik olarak;

  1. Mevcut silahlarını çok iyi tanıyıp en üst seviyede atış yapmak,
  2. Dünya ordularında kullanılan keskin nişancı silahlarını tanıma,
  3. İlkyardım konularını bilmek ve uygulama,
  4. Düşman bölgesinde icra edilen görev esnasında ve sonrasında zor şartlarda hayatta kalma
  5. Uzak mesafelerden (uygun silah ve ilave teknik teçhizatla, 1800 m kadar) hedef seçerek tam isabetli atışlar yapabilme,

  imkân ve kabiliyetleri pekiştirilir.

   

  Kurs sonunda yapılacak test ve değerlendirmelerde, başarılı olan kursiyerlere, kursu takip ettiğini ve başarı durumunu belirten bir Özel Görev Nişancısı (Sniper) sertifikası verilir.

  Eğitim Süresi

  Özel Görev Nişancısı (Sniper) eğitimleri teorik eğitim, simülasyon eğitimleri ve atış görevleri olarak toplam 12 haftalık bir programdan oluşmaktadır. 

 • SADAT Savunma, eli altında bulundurduğu, geniş eğitim kadrosundan seçerek oluşturduğu ekiplerle, dost ülkelerin polis teşkilatlarının ihtiyaç duyacağı Polis Özel Harekat Birimlerine yönelik temel, ihtisas ve intibak eğitimlerini, talep eden devletlerin kendi ülkelerinde, etkin bir şekilde verme imkân ve kabiliyetine sahiptir.

  Emniyet teşkilatını oluşturan birimler arasında teşkilatın vurucu gücü olan ve taktik operasyonel timi olarak adlandırılan polis özel harekât birimleri öne çıkmaktadır. Terörle mücadeleden, banka soygununa, bina ve ulaşım araçlarından rehine kurtarma operasyonlarına kadar öne çıkan bu birimin amacı terör ile etkin mücadele etmek ve kurtarma operasyonlarını gerçekleştirmektir. 

  Polis Özel Harekat

  Kurs Başlangıç Yeterlilik Kriterleri

  1. 10 Kg sırt çantası ile 2500 metreyi 15 dakikanın altında tamamlayabilmek,
  2. Tabanca ve piyade tüfeği atışlarında %50 başarı sağlamak,
  3. 150 metre mesafeyi serbest yüzerek tamamlayabilmek,
  4. Özel Harekat Kursu başlangıcı itibarıyla 32 yaşından gün almamış olmak,
  5. Polis okulundan mezun olmak,

  Gönüllük esasına göre Özel Harekat Kursuna başvuru yapılabilir. 

  SAT Keskin Nişancı

  Polis Özel Harekat Eğitimi Konuları

  1. Fizik kondisyon
   1. Temel beden eğitimi
   2. Savaş beden eğitimi
  2. Taktik atış
  3. Keskin nişancı eğitimi
  4. İntikal, intikal araçları kullanma eğitimi
  5. Keşif eğitimi
  6. İstihbarat eğitimi
  7. Pusu, pusuya karşı koyma eğitimi
  8. Baskın, baskına karşı koyma eğitimi
  9. Meskun mahal operasyonu eğitimi
  10. Nokta operasyonu eğitimi
   1. kişi arama
   2. bina arama
   3. araç arama
  11. Rehine kurtarma operasyonu eğitimi
  12. Koruma eğitimi
   1. Kişi koruma
   2. Bina koruma
   3. Araç koruma
  13. Bomba eğitimi
  14. Köpek timi eğitimi
  15. Su eğitimi 

  Polis Özel Harekat

   Polis Özel Harekat Eğitiminde Kullanılacak Kişisel Techizatlar

  1. Tabanca
  2. Piyade Tüfeği
  3. Makineli Tabanca
  4. Av Tüfeği
  5. Can yeleği
  6. Hücum Yeleği
  7. Kurşun Geçirmez Yelek
  8. Kask
  9. Özel harekat tulumu
  10. Gece Görüş Gözlüğü
  11. Gece Görüş Dürbünü
  12. İnfrared Kimyasal Işık
  13. Plastik Silah
  14. İlk Yardım Eğitim Malzemeleri (Manken vb.)
  15. El Telsizi
  16. Sırt Telsizi
  17. Tim İçi Telsiz
  18. İki Kişilik Çadır

  Polis Özel Harekat Nokta Operasyonu

  Polis Özel Harekat Eğitiminde Kullanılacak Ortak Malzemeler
  1. Envanterde mevcut silahlar,
  2. Helikopter,
  3. Sürat botu ve lastik bot,
  4. Elektronik atış simülasyon kiti,
  5. Çeşitli Mayın ve Bubi Tuzakları,
  6. Tırmanma parkuru,
  7. İlkyardım simülasyon kiti,
  8. Çeşitli tahrip malzemeleri

   

  Polis Özel Harekat Temel Eğitimi

   

  Polis Özel Harekat Eğitiminin Yapılacağı Eğitim Alan/Parkurları

  1. Engelli koşu parkuru
  2. Yüzme havuzu
  3. Açık/Kapalı Atış Poligonu (tabanca, tüfek, keskin nişancı)
  4. Kapalı mahal eğitim evi
  5. Tırmanma parkuru
  6. Sızma parkuru
  7. Elektronik simülasyon odası

  Polis Özel Harekat Araç Operasyonu

  Polis Özel Harekat Eğitimi Sonucunda Kazandırılacak Kabiliyetler

  Kursiyerler, Özel Harekat Kursu eğitimleri sonucunda

  1. Fizik kondisyon seviyesi her tür operasyonu gerçekleştirebilecek seviyede yükselir,
  2. Temel atış tekniklerini bilir,
  3. İleri atış tekniklerini bilir ve keskin nişancılık yapabilir,
  4. Her tür patlayıcı düzeneğini ve patlayıcı maddeleri tanır ve tesirsiz hale getirebilme tekniklerini bilir,
  5. Her tür koruma tekniklerini bilir ve uygular,
  6. Su üstü operasyonları gerçekleştirebilir,
  7. Zor şartlarda intikal ve intikal araçlarını kullanma tekniklerini bilir,
  8. Uçak, bina, meskun mahal, operasyonları gibi her tür rehine ve terör operasyon tekniklerini bilir,
  9. Baskın sabotaj ve bunlara karşı koyma tekniklerini bilir,
  10. Her türlü yaralıya müdahale ilkyardım tekniklerini bilir ve uygular,

  Bu imkan ve kabiliyete ulaştırılan kursiyerlerden yapılacak final test ve değerlendirme sonucunda başarılı olanlara Polis Özel Harekat Kursu tamamlama sertifikası verilir.

  Polis Özel Harekat Tren Operasyonu

  Polis Özel Harekat Eğitimi Süresi

  Özel Harekat Kursu eğitimleri teorik, pratik ve simülasyon eğitimleri olarak toplam 16 haftalık bir programdan oluşmaktadır.

 • SADAT Savunma; Türk Silahlı Kuvvetlerinde başarı ile hizmet ettikten sonra emekli olmuş pilotların öğretmen olarak görev yaptığı üç ayrı kurs ile, talep eden ülkenin havacı personeline, her cins uçak ve helikopter için, Pilotluk Eğitimi, Uçak Tip Eğitimi ve Savaş Eğitimi vererek, savaş pilotu yetiştirme imkan ve kabiliyetine sahiptir.

  SADAT Savunma tarafından; Uçak tip eğitimlerini almış olan pilotlara istendiğinde ilgili ülkede savaş eğitimleri yaptırılır. Bu eğitimler uzun süreli olup istenen ülkenin ihtiyaçları doğrultusunda planlanır. Gerektiğinde ülkenin tehdit algılamaları değerlendirilerek eğitim programları uygun hale getirilir.

  Eğitim Konuları

  1. Hava-yer eğitimi
  2. Hava-hava eğitimi
  3. Elektronik harp eğitimi

  Kurs Başlangıç Yeterlilik Kriteri

  İlgili devletin hava kuvvetleri komutanlığı tarafından onaylanmış pilotlar eğitime kabul edilir.

  Kurs Sonunda Kazanılacak Kabiliyetler

  İlgili devletin hava kuvvetinin sahip olduğu savaş uçaklarında savaşma yeteneğini kazanmak

  Kursun Süresi

  6 ay yer dersleri ve 1 yıl uçuş eğitimi olarak toplam 18 aydır.

 • Kursiyerler; çeşitli vasıtalar kullanarak (sualtı bisikleti, sualtı intikal aracı, kapalı devre dalış cihazı gibi) su altından gemilere ve sahildeki hedeflere harekat gerçekleştirebilmek için gerekli eğitimlerin verilmesi sonucunda Su Altı Harekatı yapabilme imkan kabiliyetine kavuşturulacaktır.

  Kurs Başlangıç Yeterlilik Kriterleri:
  Kursun takip edilebilmesi için kursiyerlerin bazı eğitimlerden geçmiş ve bu eğitimler sonucunda belirli yetenekleri kazanmış olması gerekmektedir.
  Bunlar asgari olarak;

  1. Temel askerlik kural ve tekniklerinin bilinmesi,
  2. En az 1 yıldız dalıcı sertifikasına sahip olmak,
  3. 15 kg sırt çantası ile 7200 metre mesafenin 52 dakikanın altında tamamlanabilmesi,
  4. 150 metre mesafenin 4 dakikanın içerisinde serbest yüzerek tamamlanabilmesidir

  Yapılacak test ve değerlendirmede başarı gösteren kursiyerler Su Altı Harekatı Eğitimi Kursuna kabul edilir.

  Eğitim Konuları
  Su Altı Harekatı Eğitim Kurslarında; havuz ve deniz ortamlarında çeşitli deniz altı vasıtaları ve ilkyardım simülasyon kiti, kapalı devre dalış cihazı gibi araç ve gereçler kullanılarak, gece ve gündüz şartlarında sualtına olan ünsiyet arttırılarak, su altı harekatına yönelik;

  1. Teçhizatlı (kapalı devre dalış cihazı, silah gibi) yüzme teknikleri kursu,
  2. Deniz araçları kullanma (su altı bisikleti, şişme bot, sualtı intikal aracı gibi),
  3. Denizde helikopter harekatı,
  4. Gemi zapt ve müsadere operasyonları,
  5. Denize paraşüt atlayışı,
  6. Sualtı tahribi,
  7. Limpet mayın

  ana konularında eğitimler verilerek operasyonlar için gerekli kabiliyet kazandırılmış olacaktır.

  Kurs Sonucunda Kazandırılacak Kabiliyetler:
  Kursiyerler, Su Altı Harekatı Eğitimi kursu sonucunda;

  1. Deniz araçlarını tanıma ve kullanabilme,
  2. Dalış malzemelerini tanıma ve kullanabilme,
  3. Helikopter harekatı tekniklerini bilme ve uygulayabilme,
  4. Gemi zapt ve müsadere tekniklerini bilme ve uygulayabilme,
  5. Denize teçhizatlı paraşüt atlayış tekniklerini bilme ve uygulayabilme,
  6. Sualtı tahribini uygulayabilme,
  7. Limpet mayın çeşitlerini tanıma ve kullanabilme

  imkan ve kabiliyetine ulaştırılırlar ve yapılacak test ve değerlendirme sonucunda başarılı olanlara Su Altı Harekatı Eğitim Kursu sertifikası verilir.

  Kursun Süresi:

  Su Altı Harekatı Eğitim Kursu teorik, nazari ve simülasyon eğitimleri olarak toplam 8 haftalık bir programdan oluşmaktadır.

 •  ">

  Kurs Başlangıç Yeterlilik Kriterleri:

  Kursun takip edilebilmesi için kursiyerlerin bazı eğitimlerden geçmiş ve bu eğitimler sonucunda belirli yetenekleri kazanmış olması gerekmektedir. Bunlar asgari olarak;

  1. Temel askerlik kural ve tekniklerinin bilinmesi,
  2. 20 Kg sırt çantası ile 7200 metre mesafenin 52 dakikanın altında tamamlanması,
  3. Tabanca ve piyade tüfeği atışlarında %60 başarı sağlanması,
  4. 150 metre mesafenin 6 dakika içerisinde serbest yüzerek tamamlanmasıdır.

  Yapılacak test ve değerlendirmede başarı gösteren kursiyerler Tahrip Kursuna kabul edilir.

  Eğitim Konuları

  Tahrip Kursunda; görev yapacakları arazi ve hava şartlarına uygun, deniz, orman, dağlık alanlar ve çeşitli araçlar içeren bölgelerde, konusunda uzman personel tarafından;

  1. İleri tahrip,
  2. Bomba imali,
  3. Araç tahribi,
  4. Bina tahribi,
  5. Mayın,
  6. Bomba imha
  7. Sualtı tahribi

  ana konularında eğitimler yaptırılır.

  Kurs Sonucunda Kazandırılacak Kabiliyetler

  Kursiyerler, Tahrip Kursu sonucunda;

  1. Temel tahrip teknikleri,
  2. İleri tahrip teknikleri,
  3. İlkyardım teknikleri,
  4. Araç ve bina tahribi,
  5. Bomba imal teknikleri,
  6. Bomba imha teknikleri,

  konularında imkân ve kabiliyetlerini pekiştirir. Kurs sonu yapılacak test ve değerlendirmelerde başarılı olan kursiyerlere kursu takip ettiğini ve başarı durumunu belirten bir Tahrip Uzmanlığı Sertifikası verilir.

  Kursun Süresi

  Tahrip eğitimleri teorik, pratik ve simülasyon eğitimleri olarak toplam 8 haftalık bir programdan oluşmaktadır.

 • SADAT Savunma uzman personelleri tarafından verilen Tank ve Zırhlı Araç Avcılığı eğitimi Tank ve Zırhlı araç gibi durdurulması çok zor olan düşman silahlarının ele geçirilmesi, görev yapamaz hale getirilmesi veya imha edilmesi amacını taşımaktadır

  Kurs Başlangıç Yeterlilik Kriterleri:

  Kursun takip edilebilmesi için kursiyerlerin bazı eğitimlerden geçmiş ve bu eğitimler sonucunda belirli yetenekleri kazanmış olması gerekmektedir.

  Bunlar asgari olarak;

  1. Kondisyon ve savaş beden eğitimi konularında yetişmiş olmak,
  2. Tek er temel ve ileri muharebe eğitimi konularında yetişmiş olmak,
  3. Piyade ve tanksavar silahları atış görevlerinde başarılı olmak,
  4. İki erin koordineli atışları, ilerleme teknik ve taktiklerini başarıyla uygulamak,
  5. Piyade timi veya manga muharebe eğitimlerini başarıyla geçmek,
  6. Tank ve zırhlı araçların kuvvetli ve zayıf taraflarını ve mürettebat görevlerini iyi bilmek

  Yapılacak test ve değerlendirmede başarı gösteren kursiyerler Tank Avcılığı Kursuna kabul edilir.

  Eğitim Konuları:

  Tank Avcılığı Kursunda; yetişmiş eğiticiler tarafından, bu eğitim için hazırlanmış Tank ve Zırhlı Araç Avcılığı Eğitim Parkurunda,,

  • Tanksavar tüfek bombaları,
  • Omuzdan atış yapılan MANPADS (taşınabilir hava savunma sistemi) tipi hafif tanksavar silahları,
  • Güdümlü – güdümsüz roket ve füzeler (TOW, RPG-7, LAW, vb.);
  • Alev ve sis makineleri, göz yaşartıcı bombalar,
  • Arazide kolayca bulunabilen, ivedi yapılabilecek engel malzemeleri kullanılarak, paletleri ve güç aktarma organlarını işlevsiz bırakmaya yarayacak yardımcı malzeme ve gereçleri,
  • Tahrip kalıplarını, EYP’leri (Elle Yapılan Patlayıcıları)
  • Tank mayınları, molotof kokteyli, sis ve yangın el bombaları,

  gibi malzemeleri kullanarak:

  Kursiyerlerin zırhlı araçlara karşı çekingenliklerini gidererek cesaretlerini arttıracak, hasım zırhlı araçlarının sağlam olarak ele geçirmesini sağlayacak, sağlam ele geçirilmesi mümkün olmayan hallerde imha veya tahrip ederek, onları etkisiz hale getirecek şekilde;

  1. Hasmın kullandığı tankların kabiliyetleri ve zayıf tarafları ile tanıtılması,
  2. Piyadenin tankçılardan ayrılarak avlanmaya karşı zaaf oluşturulması,
  3. Tank kapaklarının kapatılmaya zorlanması,
  4. Tank avcılarının tanka binme ve tanktan inme melekelerinin geliştirilmesi,
  5. Tank avcı çukurunun hazırlanması,
  6. Tanksavar silahlarının kullanılması
  7. Alev makinelerinin kullanılması,
  8. Tank ve zırhlı araçlara tahrip ve hasar verdirme usulleri ile tahrip maddelerinin tanınması ve kullanılması,
  9. Tanklara karşı uygun engellerin yapılması,
  10. Meskun mahallerde tanklara karşı savunma,
  11. Tankın sağlam ele geçirilmesi

  ana konularında eğitimler verilir.

  Eğitim sonunda kazandırılacak kabiliyetler

  Kursiyerler, “Tank Avcılığı” kursu sonucunda;

  1. Tanklara pusu kurulması, mümkünse sağlam olarak ele geçirilmesini,
  2. Sağlam ele geçirilemeyen tank ve zırhlı araçların hasara uğratılması ve hareketten alıkonulmasını,
  3. Tankın yakılmasını ve tahrip edilmesini,
  4. Tankların piyadeden ayırılarak korunmasız bırakılmasını,
  5. Tank mürettebatının ateş ve görüşünün kısıtlanmasının sağlanmasını,
  6. Tank mürettebatının zırh kapaklarını kapatmaya zorlanmasını,

  sağlayacak cesaretli ve eğitimli birer “tank avcısı” vasfını kazanmış olur

  Kurs sonunda yapılacak test ve değerlendirmede, başarılı olanlara Tank Avcısı Uzmanı Sertifikası verilir.

  Kursun Süresi:

  Tank Avcılığı eğitimleri teorik, simülasyon sistemlerinde eğitim ve uygulamalı eğitimler olarak, toplam 1 haftalık bir programdan oluşmaktadır.

 • Kurs Başlangıç Yeterlilik Kriterleri:

  Kursun takip edilebilmesi için kursiyerlerin tertip edildiği birliğine katılmasını müteakip, “Tek Er Temel Muharebe Eğitimi” konularında aldığı eğitim durumu, belirli bir bilgi, beceri ve yetenek seviyesine gelip gelmediği, yapılacak eğitim ve atış testleri ile kontrol edilmelidir.

  Asgari yeterlilikler şunlardır;

  1. Tek Er Yanaşık Düzen Eğitimi (temel askerlik disiplin eğitimi)
  2. Mekanik ve Nişancılık Eğitimi; 25 metre Test ve Öğretim Atışı
  3. Tek Er Temel Muharebe Eğitimi (yön tayini ve mesafe tahmini, araziden faydalanma, tahkimat, gözetleme ve keşif, gizleme ve kamuflaj, işaretle sevk ve idare, vb.)
  4. 20 kg ağırlığındaki sırt çantası ile, 7200 metre mesafenin 52 dakikanın altında tamamlanması,
  5. Hafif silahlarla atış görevlerinin yapılması (tabanca ve piyade tüfeği atışlarında, asgari %60 başarı seviyesine ulaşılmış olması)

  Yapılacak test ve değerlendirmede başarı gösteren kursiyerler Tek Er İleri Muharebe Kursuna kabul edilir.

  Eğitim Konuları
  Tek Er İleri Muharebe Eğitim Kursuna alınan kursiyerler, her kursiyer için kendi birliğince tahsis edilen hafif silah ve teçhizat kuşanmış olarak; harita, pusula, GPS cihazı, el dürbünü vb. diğer eğitim materyali ile donatılarak, eğitim simülasyon sistemlerinde ve bilahare de arazi ortamında, sahasında uzman eğitmenler tarafından, kursiyerlerce meleke haline getirilerek pekiştirilmek maksadıyla; aşağıdaki konularda eğitilirler:

  1. Yanaşık düzen eğitimi,
  2. Mekanik nişancılık, atış eğitimi ve atışlar,
  3. Haritacılık, kroki çizimi, keşif ve istihbarat,
  4. Düşmanın (görerek ve görmeyerek) ateşinden korunma,
  5. Beka tedbirleri uygulaması,
  6. Düşman ateşi altında ilerleme teknik ve taktikleri,
  7. Mesafe tahmini ve yön tayini, hedef tespiti,
  8. Görmeyerek atış yapan ateş destek vasıtalarından ateş isteği ve atış tanzimi
  9. Yakın hava ateş destek isteği yapılması

  ana konularında eğitimler verilir.

  Kurs Sonunda Kazandırılacak Kabiliyetler

  Kursiyerlere, Tek Er İleri Muharebe Kursları sonucunda;

  1. Haritacılık (yönüne koyma ve harita okuma)
  2. Kroki çizim teknikleri
  3. Hedef tarifi ve ateş planı yapılması
  4. Hafif silahlarla isabetli atışlar
  5. Düşmanla temasta hareket tarzları
  6. Muhabere vasıtalarının kullanılması
  7. İşaretle sevk ve idare
  8. Beka tedbirleri uygulaması

  konularında meleke kazandırılır.

  Kurs sonunda yapılacak test ve değerlendirme sonucunda başarılı olanlara Tek Er İleri Muharebe Uzmanlık Sertifikası verilir

  Kursun Süresi

  Tek Er İleri Muharebe eğitimleri teorik, pratik ve simülasyon eğitimleri olarak toplam 4 haftalık bir programdan oluşmaktadır.

 •  

  Kurs Başlangıç Yeterlilik Kriterleri:

  Kursun takip edilebilmesi için kursiyerlerin daha evvel, bazı eğitimlerden geçmiş ve bu eğitimler sonucunda belirli yetenekleri kazanmış olması gerekmektedir.

  Bunlar asgari olarak;

  1. Kondisyon ve savaş beden eğitimi konularında yeterli olmak,
  2. Tek er temel ve ileri muharebe eğitimi konularında yeterli olmak,
  3. Telli ve telsiz muhabere sistemleri ve işaretle haberleşme usullerinde yetişmiş olmaktır.

  Yapılacak test ve değerlendirmede başarı gösteren kursiyerler, İleri Gözetleyicilik kursuna kabul edilir.

  Eğitim Konuları:

  İleri Gözetleyicilik kursunda kursiyerler, kendi birliğince tahsis edilen hafif silahlar ve harita, pusula, el dürbünü, hesap tersim aletleri vb. diğer eğitim materyali ile donatılarak, sırasıyla önce dershanede, bilahare eğitim simülasyon sistemlerinde eğitilir. Bilahare, topçu ve havan ağır silah atış bölgelerinde tatbiki olarak uzman eğitmenler tarafından, ileri gözetleyicilik görevlerini pekiştirip, bunları meleke haline getirinceye kadar eğitilirler:

  1. Harita okuma, kroki yapma,
  2. El dürbünü ve diğer gözetleme vasıtalarının kullanılması,
  3. Mesafe tahmini, hedef tanıma – teşhis – tespit ve tarif usulleri,
  4. Hedeflerin sınıflandırılması ve haritaya işaretlenmesi,
  5. Gizleme ve kamuflaj; beka tedbirleri,
  6. Topçu ve havan ateş idare merkezi ile koordinasyon,
  7. Ateş isteğinin unsurları, hava ve kara vasıtalarından ateş destek isteği,
  8. Ateş tanzim usul ve esasları,
  9. İşaretle sevk ve idare; telli – telsiz muhabere vasıtaları kullanımı,
  10. İlk Yardım

  ana konularında eğitimler verilir.

  Kurs Sonunda Kazandırılacak Kabiliyetler:

  Kursiyerler, İleri Gözetleyicilik Kursları sonucunda;

  1. Haritacılık (okuma, işaretleme, ölçme vb.) ve kroki tekniklerini uygulama,
  2. Arazi üzerinde belirtilen hedefleri doğrulukla ve süratle tarif etme, bunları bir pano üzerinde işaretleme,
  3. Arazinin yapısı ve özelliğine uyumlu olarak, süratle gözetleme mevzii hazırlama ve gizleme – kamuflaj tekniklerini meleke halinde uygulama,

  İstenen hedeflere, ilk ateş isteğini ve tanzimini standart süresi içinde yapabilme

  becerilerini kazanırlar.

  Yapılacak test ve değerlendirme sonucunda başarılı olanlara, Topçu ve Havan İleri Gözetleyiciliği Sertifikası verilir.

  Kursun Süresi

  Topçu ve Havan İleri Gözetleyicilik eğitimleri sırasıyla teorik – simülasyon sistemlerinde eğitim ve nihayet sahrada / açık arazide pratiği yapılacak şekilde, toplam 1 haftalık bir programdan oluşmaktadır.

  Bilahare; imkan varsa yıl içinde, Topçu ve Havan birliklerinin atış ve tatbikatlar safhasına denk getirilecek şekilde, atışlarda görev verilerek bol uygulama imkanı verilerek, kazanılan yetenekler pekiştirilir.

 • SADAT Savunma; Türk Silahlı Kuvvetlerinde başarı ile hizmet ettikten sonra emekli olmuş pilotların öğretmen olarak görev yaptığı üç ayrı kurs ile, talep eden ülkenin havacı personeline, her cins uçak ve helikopter için, Pilotluk Eğitimi, Uçak Tip Eğitimi ve Savaş Eğitimi vererek, savaş pilotu yetiştirme imkan ve kabiliyetine sahiptir.

  SADAT Savunma, talep eden ülkede uluslararası normlarda pilotluk eğitimlerini planlar koordine eder ve uygular. Pilot eğitimleri ülkelerin ihtiyacına özel de ayrıca planlanabilir. Standart pilot eğitimleri minimum 1 maksimum 2 sene içerisinde bitirilir. Pilot sertifikasyonları ilgili ülkelere göre düzenlenir veya bu ülkelerin standartlarında eğitim tamamlanarak pilot sertifikalarının alınması sağlanır.

  Eğitim Konuları ve Süresi

    UÇUŞ EĞİTİMİ

  • En az 214:30 saat / 1 yıl olarak uygulanmaktadır.

  ATPL(A) TEORİK EĞİTİMİ

  • Teorik bilgi eğitimi toplam 6 ayda 774 saattir.
  • Uçuş ile doğrudan ilişkili uçak teknik eğitimi, temel alet ve prosedürel alet teorik eğitimleri, seyrüsefer, sınıf yetkisi teorik eğitimi, emniyet yönetim sistemi (SMS), uçuş emniyet eğitimi, anormal durumları önleme ve kurtarma eğitimi kursu- ileri seviye (AUPRT) ve uçuş ekibi işbirliği eğitimi (MCC) gibi diğer teorik eğitimler toplam 112:00 saatten oluşmaktadır.

  Kurs Başlangıç Yeterlilik Kriteri

  1. En az 21 yaşında olmak
  2. En az lise veya dengi okul mezunu olmak
  3. Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenmiş geçerli 1inci sınıf sağlık sertifikası sahibi olmak
  4. Adayın Adli Sicil Kaydı bulunmadığını göstermiş olmak

  Kurs Sonunda Kazanılacak Kabiliyetler

  Kursiyerler eğitim sonucunda özel ve ticari uçuşlarda pilotluk yapma lisansı almış ve ayrıca askeri maksatlı uçaklar için eğitime hazır hale gelmiş olacaktır.

  Kursun Süresi

  6 ay yer dersleri ve teorik eğitim, 1 sene uçuş ve uygulamalı eğitim ile toplam süre 18 ay olacaktır. Hava durumuna göre uçuş eğitim süresi en fazla süre 2 seneye kadar uzayabilecektir.

 • SADAT Savunma; Türk Silahlı Kuvvetlerinde başarı ile hizmet ettikten sonra emekli olmuş pilotların öğretmen olarak görev yaptığı üç ayrı kurs ile, talep eden ülkenin havacı personeline, her cins uçak ve helikopter için, Pilotluk Eğitimi, Uçak Tip Eğitimi ve Savaş Eğitimi vererek, savaş pilotu yetiştirme imkan ve kabiliyetine sahiptir.

  SADAT Savunma tarafından; Savaş uçakları dışında diğer uçak ve helikopterlerin tiplerine göre yaptırılacak eğitimler değerlendirilerek, “Pilot eğitimini” tamamlamış olan pilotların uçacakları uçaklara intibak eğitimleri yaptırılır. Bu uçaklar savaş uçakları, nakliye, tanker, awacs uçakları veya helikopterler olabilir. Ülkelerin kullandıkları veya yeni alacakları uçakların eğitimi ile ilgili planlama ve uygulama için SADAT Savunma tarafından geniş incelemeler yapılarak, en uygun kurs plan ve programı ile, Ülkelerin kendi uçaklarında veya anlaşmalı üçüncü ülkelerin uçaklarında eğitimler yaptırılabilir.

  Eğitim Konuları

  • Uçakla ilgili yer dersleri
  • Uçuşla ilgili yer dersleri
  • Uçuş eğitimi

  Kurs Başlangıç Yeterlilik Kriteri

  1. Ticari uçuş pilotu lisansına sahip olmak.
  2. Sivil havacılık otoritesinin yetkilendirdiği hastaneden alınmış sağlık sertifikasına sahip olmak.
  3. 45 yaşını geçmemiş olmak.

  Kurs Sonunda Kazanılacak Kabiliyetler

  İlgili uçak tipinde uçabilmesi için yeterliliğe ve lisansa sahip olmak.

  Kursun Süresi

  3 ay yer dersi ve 6 ay uçuş eğitimi olmak üzere 9 aydır.