Tüm Eğitim ve Danışmanlık hizmetlerimiz dost ve müttefik ülkelerin Silahlı Kuvvetleri ve Polis Teşkilatlarına mahsustur.

Eğitimlerimize bireysel katılım mümkün değildir!

 

Topçu ve Havan İleri Gözetleyicilik Eğitim Paketi

Kurs Başlangıç Yeterlik Kriterleri:
Kursun takip edilebilmesi için kursiyerlerin bazı eğitimlerden geçmiş ve bu eğitimler sonucunda belirli yetenekleri kazanmış olması gerekmektedir. Bunlar asgari olarak;

 1. Kondisyon ve savaş beden eğitimi konularında yetişmiş olmak,
 2. Tek er muharebe eğitimi konularında yetişmiş olmak,
 3. Telli ve telsiz muhabere cihazları ve askeri haberleşme kuralları konusunda yetişmiş olmaktır.

Yapılacak test ve değerlendirmede başarı gösteren kursiyerler İleri Gözetleyicilik Kursuna kabul edilir

Eğitim Konuları:
Topçu ve Havan ileri Gözetleyicilik Kursunda; yetişmiş eğiticiler tarafından, her kursiyer için tahsis edilen harita, el dürbünü ve tahkim edavatı ile, arazi ortamında, temel bilgiler verildikten sonra, ateş istek ve tanzimi, simülasyon cihazlarında, meleke haline getirilmek suretiyle;

 1. Harita okuma,
 2. El dürbünün tanıtılması,
 3. Mesafe tahmini, hedef tespit ve tarif usulleri,
 4. Kamuflaj ve gizleme,
 5. Topçu ve havan ateş idaresi teknikleri,
 6. Ateş isteğinin unsurları,
 7. Ateş isteğinin yapılması ,
 8. Ateş tanzim usul ve esasları;

ana konularında eğitimler verilir.

Kurs Sonunda Kazandırılacak Kabiliyetler:
Kursiyerler, İleri Gözetleyicilik Kursları sonucunda;

 1. Haritayı yönüne koymak ve harita üzerindeki şekil ve ifadeleri arazi üzerinde bulma,
 2. Arazi üzerinde belirtilen hedefleri doğrulukla ve süratle tarif etme,
 3. Arazi imkânlarını değerlendirerek, süratle gözetleme mevzii hazırlama ve gizleme tekniklerini otomatik olarak uygulama,
 4. İstenen hedeflere, ilk ateş isteğini ve tanzimini standart süresi içinde yapabilme

imkan ve kabiliyetine ulaştırılırlar ve yapılacak test ve değerlendirme sonucunda başarılı olanlara Topçu ve Havan İleri Gözetleyiciliği Sertifikası verilir.

Kursun Süresi
Topçu ve Havan İleri Gözetleyiciliği eğitimleri teorik, pratik ve simülasyon eğitimleri olarak toplam 2 günlük bir programdan oluşmaktadır.

Örnek Hizmet Paketlerimiz

Örnek Hizmet Paketlerimiz
Örnek Hizmet Paketlerimiz

 

Kara Kuvvetleri için örnek hizmet paketlerimiz
Kara Kuvvetleri için örnek paketlerimiz HTML | PDF

 

Deniz Kuvvetleri için örnek hizmet paketlerimiz
Deniz Kuvvetleri için örnek paketlerimiz HTML | PDF

 

Hava Kuvvetleri için örnek paketlerimiz
Hava Kuvvetleri için örnek paketlerimiz HTML | PDF

 

Polis Kuvvetleri için örnek paketlerimiz
Polis Kuvvetleri için örnek paketlerimiz HTML | PDF

 

Bakım Onarım Sistemi Örnek Paketimiz
Bakım Onarım Sistemi Örnek Paketimiz HTML | PDF

 

Özel Eğitim Nişancısı (Sniper) İçin Örnek Paketimiz HTML | PDF