tahrip

 •  ">

  Kurs Başlangıç Yeterlilik Kriterleri:

  Kursun takip edilebilmesi için kursiyerlerin bazı eğitimlerden geçmiş ve bu eğitimler sonucunda belirli yetenekleri kazanmış olması gerekmektedir. Bunlar asgari olarak;

  1. Temel askerlik kural ve tekniklerinin bilinmesi,
  2. 20 Kg sırt çantası ile 7200 metre mesafenin 52 dakikanın altında tamamlanması,
  3. Tabanca ve piyade tüfeği atışlarında %60 başarı sağlanması,
  4. 150 metre mesafenin 6 dakika içerisinde serbest yüzerek tamamlanmasıdır.

  Yapılacak test ve değerlendirmede başarı gösteren kursiyerler Tahrip Kursuna kabul edilir.

  Eğitim Konuları

  Tahrip Kursunda; görev yapacakları arazi ve hava şartlarına uygun, deniz, orman, dağlık alanlar ve çeşitli araçlar içeren bölgelerde, konusunda uzman personel tarafından;

  1. İleri tahrip,
  2. Bomba imali,
  3. Araç tahribi,
  4. Bina tahribi,
  5. Mayın,
  6. Bomba imha
  7. Sualtı tahribi

  ana konularında eğitimler yaptırılır.

  Kurs Sonucunda Kazandırılacak Kabiliyetler

  Kursiyerler, Tahrip Kursu sonucunda;

  1. Temel tahrip teknikleri,
  2. İleri tahrip teknikleri,
  3. İlkyardım teknikleri,
  4. Araç ve bina tahribi,
  5. Bomba imal teknikleri,
  6. Bomba imha teknikleri,

  konularında imkân ve kabiliyetlerini pekiştirir. Kurs sonu yapılacak test ve değerlendirmelerde başarılı olan kursiyerlere kursu takip ettiğini ve başarı durumunu belirten bir Tahrip Uzmanlığı Sertifikası verilir.

  Kursun Süresi

  Tahrip eğitimleri teorik, pratik ve simülasyon eğitimleri olarak toplam 8 haftalık bir programdan oluşmaktadır.