Tüm Eğitim ve Danışmanlık hizmetlerimiz dost ve müttefik ülkelerin Silahlı Kuvvetleri ve Polis Teşkilatlarına mahsustur.

Eğitimlerimize bireysel katılım mümkün değildir!

 

Tank / Zırhlı Araç Avcılığı Eğitim Paketi

Kurs Başlangıç Yeterlik Kriterleri:
Kursun takip edilebilmesi için kursiyerlerin bazı eğitimlerden geçmiş ve bu eğitimler sonucunda belirli yetenekleri kazanmış olması gerekmektedir. Bunlar asgari olarak;

 1. Kondisyon ve savaş beden eğitimi konularında yetişmiş olmak,
 2. Tek er muharebe eğitimi konularında yetişmiş olmak,
 3. P. Mg. Muharebe Eğitimlerinden başarıyla geçmek,
 4. Piyade ve Tanksavar silah atış görevlerinde başarılı olmak
 5. Tank mürettebat görevlerini bilmektir

 

Eğitim Konuları:
Tank Avcılığı Kursunda; yetişmiş eğiticiler tarafından, bu eğitim için hazırlanmış Tank Avcılık Eğitim Parkurunda, Tank tahrip tüfek bombaları, Otomatik silahlar, Roketatarlar, Hafif Tanksavar Silahları ( RPG-7, 89 mm. Roketatar, Law, vb.), Alev ve Sis Makineleri, Göz yaşartıcı bombalar, Arazide ivedi yapılabilecek yardımcı Tanksavar silah ve gereçleri, Tahrip maddeleri, Molotof Kokteyli, Sis kutuları; sis, yangın ve el bombaları, Engel yapma malzemeleri kullanılarak; kursiyerlerin zırhlı araçlara karşı çekingenlikleri giderilerek cesaretlerini arttıracak; hasım zırhlı araçlarının sağlam olarak ele geçirmesini sağlayacak, sağlam ele geçirilmesi mümkün olmayan hallerde imha veya tahrip ederek, onları etkisiz hale getirecek şekilde;

 1. Hasmın kullandığı tankların kabiliyetleri ve zayıf tarafları ile tanıtılması,
 2. Piyadenin tanktan ayrılması, tank kapaklarının kapatılmaya zorlanması,
 3. Tanka binme ve tanktan inme melekelerinin geliştirilmesi,
 4. Tank avcı çukurunun hazırlanması,
 5. Tanksavar silahlarının kullanılması ve tankın zayıf tarafları,
 6. Alev Silahlarının kullanılması,
 7. Tahrip ve hasar verdirme usulleri ile tahrip maddelerinin tanınması ve kullanılması,
 8. Tanklara karşı uygun engellerin yapılması
 9. Meskun Mahallerde tanklara karşı savunma,
 10. Tankın sağlam ele geçirilmesi; 

ana konularında eğitimler verilir.

Eğitim sonunda kazandırılacak kabiliyetler
Kursiyerler, Tank Avcılığı Kursları sonucunda;

 1. Tanklara pusu kurulması, mümkünse sağlam olarak ele geçirilmesini,
 2. Tankların hasara uğratılması ve hareketten alıkonulmasını,
 3. Tankın yakılmasını ve tahrip edilmesini,
 4. Tankın ve piyadeden ayırmasını,
 5. Tank mürettebatının görüşünün kısıtlanmasının sağlanmasını,
 6. Tank mürettebatının zırh kapaklarını kapatmaya zorlanmasını,

sağlayacak imkan ve kabiliyetlere ulaştırılırlar ve yapılacak test ve değerlendirme sonucunda başarılı olanlara Tank Avcısı Uzmanlığı Sertifikası verilir.

Kursun Süresi:
Tank Avcılığı eğitimleri teorik, pratik ve simülasyon eğitimleri olarak toplam 3 günlük bir programdan oluşmaktadır.

Örnek Hizmet Paketlerimiz

Örnek Hizmet Paketlerimiz
Örnek Hizmet Paketlerimiz

 

Kara Kuvvetleri için örnek hizmet paketlerimiz
Kara Kuvvetleri için örnek paketlerimiz HTML | PDF

 

Deniz Kuvvetleri için örnek hizmet paketlerimiz
Deniz Kuvvetleri için örnek paketlerimiz HTML | PDF

 

Hava Kuvvetleri için örnek paketlerimiz
Hava Kuvvetleri için örnek paketlerimiz HTML | PDF

 

Polis Kuvvetleri için örnek paketlerimiz
Polis Kuvvetleri için örnek paketlerimiz HTML | PDF

 

Bakım Onarım Sistemi Örnek Paketimiz
Bakım Onarım Sistemi Örnek Paketimiz HTML | PDF

 

Özel Eğitim Nişancısı (Sniper) İçin Örnek Paketimiz HTML | PDF