kurbağaadam

 • Temel kurbağa adam kursu, uluslararası standartta 2 yıldız balıkadam eğitimi almış kişilere su altında iş yapabilme becerisi kazandırmaya yönelik olarak, çeşitli araçlar kullanmayı, ilkyardım tekniklerini ve tüm sualtı araçlarını tanıma eğitimi vermeyi içermektedir.

  Kurbağaadam 1

   

  Kurs Başlangıç Yeterlilik Kriterleri

  1. Temel yüzme tekniklerini bilmek
  2. 10 Kg sırt çantası ile 3000 metreyi 30 dakikanın altında tamamlayabilmek
  3. 150 metre mesafeyi 4 dakika içerisinde serbest yüzerek tamamlayabilmek

  Yapılacak test ve değerlendirmede başarı gösteren kursiyerler Temel kurbağa adam kursu eğitimine kabul edilir.

  Eğitim Konuları

  1. Yüzme kursu
  2. Temel Cankurtaranlık kursu
  3. Temel Kurbağa adam kursu
  4. Temel İlkyardım Kursu
  5. Su altı arama kurtarma
  6. Su altı intikal araç kullanımı
  7. İrtifa dalış teknikleri
  8. Su altı tim harekâtı
  9. Tehlikeli sualtı canlıları

  Kurs Sonucunda Kazandırılacak Kabiliyetler

  Kursiyerler, Temel Kurbağa Adam Kursu eğitimleri sonucunda

  1. Temel kurbağa adam tekniklerini bilme
  2. İleri dalış tekliklerini bilmek ve uygulama
  3. Gece dalış tekniklerini bilmek
  4. Su altında çeşitli bağlama, sökme kaynatma gibi işleri yapabilmek
  5. Boğulan kişiye müdahale kurallarını bilme
  6. Denizde arama kurtarma harekatı uygulayabilme

  İmkan ve kabiliyetine ulaştırılır ve yapılacak test ve değerlendirme sonucunda başarılı olanlara uluslararası 2 yıldız dalıcı belgesi ve kurbağa adam uzmanlığı sertifikası verilir.

  Kursun Süresi

  Deniz harekatı eğitimleri teorik, nazari ve simülasyon eğitimleri olarak toplam 6 haftalık bir programdan oluşmaktadır.

  Kurbağaadam 2