Michael Rubin

  • Michael Rubin officer of Pentagon (although he does not know) still continues to tweet about SADAT in Turkish.

    Our company carries out a lot of strategic studies in order to achieve joint defense organization and defense industry production in Islamic countries in the international arena.

    SADAT's strategic efforts which are not in line with the interests of countries, that allege dominate the world and carry out the task of international gendarmerie, such as United States of America. Instead of being directly hampered, they are distorting their reputation and showing that they are linked to terrorism.

  • Pentagon görevlisi Michael Rubin halen SADAT hakkında Türkçe (bilmediği halde) twit atmaya devam ediyor.

    Şirketimiz uluslararası sahada İslam ülkelerinin ortak savunma organizasyonu ve savunma sanayi üretimi gerçekleştirmeleri amacıyla çok stratejik çalışmalar yürütmektedir.

    SADAT A.Ş.'nin bu stratejik çalışmaları, Dünya hakimiyeti iddiasında bulunan ve uluslararası jandarmalığa soyunan ABD gibi ülkelerin menfaatine uymamakla birlikte bu çalışmalarımızı engellemek için direk girişimler yerine çamur at itibarsızlaştır, terörle irtibatlı göstermeye çalış vb çirkin yöntemler kullanmaktadır.