eğitim paketi

 • Kurs Başlangıç Yeterlilik Kriterleri:
  Kursun takip edilebilmesi için kursiyerlerin bazı eğitimlerden geçmiş ve bu eğitimler sonucunda belirli yetenekleri kazanmış olması gerekmektedir. Bunlar asgari olarak;

  1. Temel askerlik kural ve tekniklerinin bilinmesi,
  2. 20 Kg sırt çantası ile 7200 metre mesafenin 52 dakikanın altında tamamlanabilmesi,
  3. Tabanca ve piyade tüfeği atışlarında %60 başarı sağlanabilmesı,
  4. 150 M mesafenin 4 dakikanın içerisinde serbest yüzerek tamamlanabilmesidir

  Yapılacak test ve değerlendirmede başarı gösteren kursiyerler Deniz Harekatı Kursuna kabul edilir.

  Eğitim Konuları
  Deniz Harekat Kurslarında; çeşitli silahlar, helikopter, sürat botu lastik bot, elektronik simülasyon kiti, ilkyardım simülasyon kiti, deniz mayınları gibi araç ve gereçler kullanılarak,gece ve gündüz şartlarında denize olan ünsiyet arttırılarak, deniz harekatına yönelik;

  1. Yüzme kursu,
  2. Kurbağa adam kursu,
  3. Özel dalış kursu (kapalı devre),
  4. Su altından gemi taarruzu,
  5. Su altı keşfi,
  6. Su altı arama kurtarma,
  7. Su altı intikal araç kullanımı,
  8. Su altı tim harekâtı,
  9. Limpet mayın,

  ana konularında eğitimler verilir.

  Kurs Sonucunda Kazandırılacak Kabiliyetler:
  Kursiyerler, Deniz harekatı Kursu sonucunda;

  1. Temel kurbağa adam tekniklerini bilme ve uygulayabilme,
  2. İleri dalış tenliklerini bilmek ve uygulayabilme,
  3. Kapalı dalış sistemleri kullanarak gemilere ve sahil tesislerine sinsi taarruzlar düzenleme,
  4. Su altı mayınlarını tanımak ve tesirsiz hale getirebilme,
  5. Boğulan kişiye müdahale kurallarını bilme,
  6. Denizde arama kurtarma harekatı uygulayabilme,

  imkan ve kabiliyetine ulaştırılırlar ve yapılacak test ve değerlendirme sonucunda başarılı olanlara Deniz harekatı uzmanlığı sertifikası verilir.

  Kursun Süresi:
  Deniz Harekatı Kursu teorik, nazari ve simülasyon eğitimleri olarak toplam 8 haftalık bir programdan oluşmaktadır.

 • SADAT Savunma hizmet verilen ülkelerin topyekûn savunma organizasyonu ihtiyacı olarak ortaya çıkacak Gayri Nizami Harp teşkilatlanması ve bu teşkilatın unsurlarının pusu, baskın, yol kapaması, tahrip, sabotaj ve kurtarma-kaçırma harekatları ile bu harekatlara karşı koyma faaliyetlerinin eğitimini verir.


  Gayri Nizami Harp Kursu Başlangıç Yeterlilik Kriterleri
  Kursun takip edilebilmesi için kursiyerlerin bazı eğitimlerden geçmiş ve bu eğitimler sonucunda belirli yetenekleri kazanmış olması gerekmektedir. Bunlar asgari olarak;

  1. Temel askerlik kural ve tekniklerinin bilinmesi,
  2. 20 Kg sırt çantası ile 7200 metre mesafenin 52 dakikanın altında tamamlanması,
  3. Tabanca ve piyade tüfeği atışlarında %60 başarı sağlanması,
  4. 150 M mesafenin 6 dakika içerisinde serbest yüzerek tamamlanmasıdır.

  Yapılacak test ve değerlendirmede başarı gösteren kursiyerler GNH Kursuna kabul edilir.

  Eğitim Konuları
  GNH Kursunda; çeşitli silahlar, helikopter, sürat bot, elektronik simülasyon kiti, ilkyardım simülasyon kiti, deniz mayınları gibi araç ve gereçler kullanılarak, GNH harekatına yönelik;

  1. GNH 'te teşkilatlanma,
  2. İstihbarat,
  3. Mukavemet harekâtı,
  4. Gerilla harekatı,
  5. Kurtarma-kaçırma harekatı,
  6. Özel kuvvetler harekatı,
  7. Gizli deniz harekatı,
  8. Hava harekatı,
  9. Psikolojik harp harekatı,
  10. Muhabere ve muhabere emniyeti,
  11. Lojistik,
  12. GNH kuvvetlerine karşı harekat,
  13. GNH'de liderlik,
  14. GNH'de ilk yardım

  ana konularında eğitimler verilir.

  Kurs Sonucunda Kazandırılacak Kabiliyetler
  Kursiyerler, GNH Kursları sonucunda;

  1. Başta psikolojik harp ve harekat olmak üzere,
  2. Sabotaj,
  3. Baskın,
  4. Pusu,
  5. Tahrip,
  6. Suikast,
  7. Kurtarma ve kaçırma,
  8. Tedhiş,

  imkân ve kabiliyetine ulaştırılır ve yapılacak test ve değerlendirmelerde başarılı olanlara GNH Uzmanlığı Sertifika verilir.

  Kursun Süresi:
  GNH eğitimleri teorik, pratik ve simülasyon eğitimleri olarak toplam 16 haftalık bir programdan oluşmaktadır.

 •  

  SADAT Savunma, ihtiyaç duyulan konularda askeri eğitim vermekte olup, verilecek eğitimlerle ilgili ders başlıkları ve bu eğitimler sonucunda kazanılacak imkân ve kabiliyetler müteakip maddelerde sıralanmıştır.

  1. Teker muharebe eğitimleri/ Küçük birlik taktikleri
  2. Özel birlik temel kursu
  3. Özel birlik ileri ihtisas kursu
  4. Havacılık kursları

   

  sadat-a-s-egitim-faaliyetleri

   

  1. TEKER MUHAREBE EĞİTİMLERİ/ KÜÇÜK BİRLİK TAKTİKLERİ:
    1. Alt konular
     1. Yanaşık düzen eğitimi
     2. Mekanik nişancılık ve atış eğitimi
     3. İstihbarat
     4. Düşmanın görerek ve görmeyerek ateşinden korunma
     5. Beka tedbirleri
     6. Düşman ateşi altında ilerleme taktikleri
     7. Mesafe tahmini yapmak
     8. Arazide yön tayini, hedef tayin usulleri, pusula ile yön tayini
    2. Teker muharebe eğitimleri sonunda kazandırılacak imkân ve kabiliyetler:
     1. Temel askerlik eğitimleri verilerek düzenli orduda tek bir kişi bazında eğitim standardizasyonunu tesis ettirir.
     2. Muharebe alanında düşmanla temas anında hareket tarzlarını öğrenir.
     3. Temel hayatta kalma kurallarını öğrenir.
     4. Mekanik nişancılık ve temel atış tekniklerini öğrenir.
    3. Teker muharebe eğitimleri Kurs süresi
   Teker muharebe eğitimleri Kurs süresi 80 Saat (yaklaşık 4 hafta)
  2. ÖZEL BİRLİK TEMEL KURSU:
    1. Alt konuları
     1. Fizik kondisyon
     2. İlk yardım
     3. Yakın dövüş
     4. Harita
     5. Bot/ motor
     6. Dağcılık
     7. Muhabere
     8. Hayatı idame kaçma kurtulma
     9. Atış
     10. Kurbağa adam
     11. Küçük birlik taktikleri
     12. Temel tahrip
     13. Amfibi harekât
    2. Özel birlik Temel kurs eğitimi sonunda kazandırılacak imkân ve kabiliyetler:
     1. Yüksek fiziksel ve psikolojik kabiliyetlere sahip olur.
     2. Yakın dövüş tekniklerini bilir; gerektiğinde kendini savunmak ve düşmanla temas halinde iken düşmanı alt etmek için kullanabilir.
     3. Her tür hava arazi ve iklim şartlarında düşmana yaklaşır hedefini bulur ve etkisiz hale getirebilir.
     4. Mevcut silahları kullanarak, yüksek bir vuruş kabiliyetine sahip olur.
     5. Herhangi bir arazide veya denizde rahatlıkla yön bulup, her tür haritayı kullanır hatta kendisi harita çıkartabilir.
     6. Kurbağa adam/Balıkadam eğitimlerini uluslararası standartlara uygun olarak alır.
     7. Deniz araçlarını tanır, gerektiğinde kullanabilir.
     8. Muhabere cihazlarını tanır önemli konuları dost unsurlara şifreli olarak bildirip alabilir.
     9. Zor arazi hava ve iklim şartlarında hayatta kalma tekniklerini bilir ve gerektiğinde bu teknikleri kullanır.
     10. Temel tahrip konularını bilir, tahrip maddelerini tanır ve kullanabilir.
     11. Amfibi harekât ( kara ve deniz araçlarıyla yapılan manevra) tekniklerini bilir. Çıkarma harekâtında öncü kuvvet olarak kullanılabilir.
    3. Özel birlik Temel kurs eğitimi Kurs süresi:
   Özel Birlik Temel Kursu toplam 105 ders günü (yaklaşık 21 hafta)
  3. ÖZEL BİRLİK İHTİSAS KURSU:
    1. Alt Konuları
     1. Fizik kondisyon
     2. Özel dalış
     3. Özel keşif istihbarat
     4. Muharebe arama kurtarma(MAK)
     5. İleri tahrip
     6. Keskin nişancılık
     7. Kapalı mahal
     8. Meskûn mahal
     9. Helikopter/uçak harekâtı
     10. Denizaltı harekâtı
     11. Paraşüt harekâtı
    2. İleri ihtisas kurs eğitimi sonunda kazanılacak imkân kabiliyetler:
     1. Özel birlik harekâtı gerçekleştirebilecek her tür fizik ve kondisyon yeterlilik seviyesine ulaşır
     2. Yakın dövüş tekniklerini bilir; gerektiğinde kendini savunmak ve düşmanla temas halinde iken düşmanı alt etmek için kullanabilir.
     3. Mevcut silahları kullanarak, yüksek bir vuruş kabiliyetine sahip olur
     4. Her tür zor doğa şartlarında hayatta kalma tekniklerini bilir ve gerektiğinde bu teknikleri kullanır.
     5. Özel bot harekâtı düzenleyebilir ve süratli botla gemilere ve sahil tesislerine taarruz gerçekleştirebilir
     6. İleri düzey keskin nişancılık eğitimi alır verilecek görevini başarıyla tamamlar.
     7. Su altında balıkadam kabiliyetlerinin tümünü kazanır, fazladan sualtında iş yapabilme kabiliyetine de ulaşır.
     8. Kapalı devre solunum cihazı ile su altında 3-4 saat sürekli yüzebilir, gemilere ve yüzer unsurlara sualtından sinsi taarruz yoluyla sabotaj düzenleyebilir.
     9. Yüksek irtifalardan gece paraşüt atlayışı yaparak havada uzak mesafeler kat edip, düşman unsurlarını şaşırtıp şok baskın ve sabotajlar yapabilir.
     10. Her Tür Helikopter Operasyonlarını gerçekleştirebilirler.
     11. Her çeşit tahrip maddelerini bilir; araç, bina, köprü, tesis gibi yerleri tahrip edebilir.
    3. İleri ihtisas kurs eğitimi süresi:
   Özel Birlik ileri ihtisas Kursu toplam 90 ders günü (yaklaşık 18 hafta)
  4. HAVACILIK KURSLARI:
   1. Pilotluk Eğitimi
   2. Uçak Tip Eğitimi
   3. Savaş Eğitimi
   4. Uçak Bakım Eğitimi
   5. Helikopter Bakım Eğitimi
 • Kurs Başlangıç Yeterlilik Kriterleri:
  Kursun takip edilebilmesi için kursiyerlerin bazı eğitimlerden geçmiş ve bu eğitimler sonucunda belirli yetenekleri kazanmış olması gerekmektedir. Bunlar asgari olarak;

  1. Temel askerlik kural ve tekniklerinin bilinmesi,
  2. 20 Kg sırt çantası ile 7200 metre mesafenin 52 dakinın altında tamamlanabilmesi.
  3. Tabanca ve piyade tüfeği atışlarında %60 başarı sağlanabilmesi,
  4. 150 M mesafenin 6 dakika içerisinde serbest yüzerek tamamlanabilmesidir.

  Yapılacak test ve değerlendirmede başarı gösteren kursiyerler Hava Harekatı Kursuna kabul edilir.

  Eğitim Konuları
  Hava Harekat Kurslarında; çeşitli silahlar, helikopter, bot, elektronik simülasyon kiti, ilkyardım simülasyon kiti, gibi araç ve gereçler kullanılarak, hava harekatına yönelik;

  1. Paraşüt,
  2. Helikopter/uçak yönlendirme,
  3. Elektronik harp

  ana konularında eğitimler verilir.

  Kurs Sonucunda Kazandırılacak Kabiliyetler:
  Kursiyerler, Hava Harekatı Kursu sonucunda;

  1. Temel paraşütçülük,
  2. Serbest paraşütçülük,
  3. Yüksek irtifa atlayışları,
  4. Helikopter ve uçak yönlendirme,
  5. Elektronik teçhizatı kullanarak harp teknikleri geliştirme,

  imkân ve kabiliyetine ulaştırılır ve yapılacak test ve değerlendirmelerde başarılı olanlara Hava Harekatı Uzmanlığı Sertifika verilir.

  Kursun Süresi:
  Hava harekatı eğitimleri teorik, nazari ve simülasyon eğitimleri olarak toplam 6 haftalık bir programdan oluşmaktadır.

 •  SADAT Pilot Eğitimi Müslüman ve dost Ülkelere; Türk Silahlı Kuvvetlerinde ve Türkiye özel sektörde uçuş görevini icra eden helikopter pilotlarının kariyerinde, her tip helikopteri kullanabilen, askeri ve özel pilotları eğitmek, yıllık kontrol uçuşlarını yapmak, gelişen havacılık yeniliklerini öğretmek.

  Verilecek Eğitim Çeşitleri

  1. Askeri Pilot Eğitimi :
   1. Helikopter pilotu temel eğitimi
   2. İstenilen helikopterlerin intibak eğitimlerini yaptırmak.
   3. Helikopter alet uçuş eğitimi
   4. Gece uçuş eğitimi (gece görüş dürbünü ile uçuş eğitimi)
   5. Silahlı helikopter uçuş eğitimi ve atış eğitimi
   6. Teknisyen temel kurs eğitimi
   7. Teknisyen tip eğitimi
  2. Sivil Pilot Eğitimi :
   1. PPL (amatör pilot eğitimi)
   2. CPL (ticari pilot eğitimi)
   3. Helikopter alet eğitimi
   4. Helikopter tip intibak eğitimi

  Eğitim Verilecek Helikopterler

  • Bell- 206 jetranger/ longranger
  • U-H 1 / AB-205
  • S-70 (UH-60) Blackhawk (Sikorsky)
  • AS-532 Cougar
  • ENSTROM
  • AH-1 P (Kobra)
  • AH-1W (Kobra)
  • İsteğe bağlı helikopter tipi

  Öğretim/Eğitim Kadrosu

  Türk Silahlı Kuvvetleri, Hava Kuvvetlerinde ve Kara Kuvvetleri Komutanlığı kuruluşundaki Havacılık Okul Komutanlıklarında uçuş öğretmenliği yapmış kariyerli ve tecrübeli öğretmen pilotlar ve teknik kadro ile eğitim yapılacaktır.

   

 • Hudut Karakol Emniyeti Temel ve İhtisas Eğitim Paket Programı

  Hudut Karakol EmniyetiKurs Başlangıç Yeterlilik Kriteri
  Kursun takip edilebilmesi için asgari olarak kursiyerler;

  1. Temel askerlik eğitimi alabilecek sağlık ve bedeni yeterlikte
  2. Eğitimi takip edebilecek yeterli öğrenim seviyesinde

  olmalıdır. Yapılacak muayene ve değerlendirmeler sonucunda kursiyerler eğitime kabul edilirler.

   

  Eğitim Konuları
  Hudut karakolu temel ve ihtisas eğitim programında;

  1. Temel Askerlik Eğitimleri
   1. Temel ve Savaş Beden Eğitimi
   2. Yanaşık Düzen Eğitimi
   3. Tek Er Muharebe Eğitimi
   4. Mekanik Nişancılık ve Atış Eğitimi
  2. Bölük Seviyesinde Muharebe Eğitimleri
   1. Hudut nöbet hizmetleri
   2. Baskın ve sabotajlara karşı koruma
   3. Hudut istihbarat görevleri
   4. Karakol emniyeti
   5. Hudut güvenliğinin sağlanmasında uygulanacak emniyet tedbirleri
   6. Kol harekatı; keşif, pusu

  ana konularında eğitimler verilir.

  Kurs Sonunda Kazanılacak Kabiliyetler
  Kursiyerler eğitim sonucunda;

  1. Temel askerlik kural ve tekniklerini öğrenmek
  2. Tek er muharebe tekniklerini öğrenmek
  3. Muharebe şartlarının gerektirdiği fiziki güç ve bedeni yeterlilik kazanmak.
  4. Kullanacağı silahların atış becerisini kazanmak.
  5. Hudut karakolu görevlerini icra edebilmek

  imkan ve kabiliyetlerine ulaşırlar, yapılacak test ve değerlendirme sonucunda başarılı olanlara "hudut karakolu emniyeti temel ve ihtisas eğitimi sertifikası" verilir

  Kursun Süresi
  Hudut karakolu temel ve ihtisas eğitimleri teorik, pratik ve simülasyon eğitimleri olmak üzere 8 haftadır.

 • Kurs Başlangıç Yeterlilik Kriterleri:
  Kursun takip edilebilmesi için kursiyerlerin bazı eğitimlerden geçmiş ve bu eğitimler sonucunda belirli yetenekleri kazanmış olması gerekmektedir. Bunlar asgari olarak;

  1. Temel askerlik kural ve tekniklerinin bilinmesi,
  2. 20 Kg sırt çantası ile 7200 metre mesafenin 52 dakikanın altında tamamlanması,
  3. Tabanca ve piyade tüfeği atışlarında %60 başarı sağlanmasıdır.

  Yapılacak test ve değerlendirmede başarı gösteren kursiyerler İleri Tek Er Muharebe Kursuna kabul edilir.

  Eğitim Konuları
  Tek Er Muharebe Kursunda; yetişmiş eğiticiler tarafından, her kursiyer için tahsis edilen harita, el dürbünü ve tahkim edavatı ile, arazi ortamında, temel bilgiler verildikten sonra, ateş istek ve tanzimi, simülasyon cihazlarında, meleke haline getirilmek suretiyle;

  1. Yanaşık düzen eğitimi,
  2. Mekanik nişancılık ve atış eğitimi,
  3. İstihbarat,
  4. Düşmanın (görerek ve görmeyerek) ateşinden korunma,
  5. Beka tedbirleri,
  6. Düşman ateşi altında ilerleme taktikler,
  7. Mesafe tahmini yapmak,
  8. Arazide yön tayini, hedef tayin usulleri, pusula ile yön tayini;

  ana konularında eğitimler verilir.

  Kurs Sonunda Kazandırılacak Kabiliyetler
  Kursiyerler, Tek Er Muharebe Kursları sonucunda;

  1. Haritayı yönüne koymak ve harita üzerindeki şekil ve ifadeleri arazi üzerinde bulma,
  2. Arazi üzerinde belirtilen hedefleri doğrulukla ve süratle tarif etme,
  3. Düşman temasında hareket tarzları
  4. Beka tedbirleri uygulama konusunda,

  imkan ve kabiliyetine ulaştırılırlar ve yapılacak test ve değerlendirme sonucunda başarılı olanlara Tek Er Muharebe Uzmanlığı Sertifikası verilir.

  Kursun Süresi
  Tek Er Muharebe eğitimleri teorik, pratik ve simülasyon eğitimleri olarak toplam 4 haftalık bir programdan oluşmaktadır.

 • Kurs Başlangıç Yeterlik Kriterleri;
  Kursun takip edilebilmesi için kursiyerlerin bazı eğitimlerden geçmiş ve bu eğitimler sonucunda belirli yetenekleri kazanmış olması gerekmektedir. Bunlar asgari olarak;

  1. Temel askerlik kural ve tekniklerinin bilinmesi,
  2. 20 Kg sırt çantası ile 7200 metre mesafenin 52 dakikanın altında tamamlanabilmesi,
  3. Tabanca ve piyade tüfeği atışlarında %60 başarı sağlanabilmesidir.

  Yapılacak test ve değerlendirmelerde başarı gösteren kursiyerler Kara Harekatı Kursuna kabul edilirler.

  Eğitim Konuları;
  Kara harekatı kurslarında; yetişmiş eğiticiler tarafından, her kursiyer için tahsis edilen özel teçhizat ve tahkim edevatı ile arazi ortamında, kara harekatına yönelik temel bilgiler verildikten sonra, yapılan eğitim programı çerçevesinde uygulanan tatbikatlarla, ferdi veya tim halinde, meleke haline getirilmek suretiyle;

  1. Savaş beden eğitimi ve fizik kondisyon,
  2. İlk yardım,
  3. Atış,
  4. İntikal usulleri,
  5. Pusu,
  6. Keşif ve istihbarat,
  7. Kaçma-kurtulma,
  8. Muhabere,
  9. Arama-kurtarma,
  10. Mülteci tahliye,
  11. Baskın ve sabotaj,
  12. Uçak/helikopter yönlendirme;

  Ana konularında eğitimler verilir.

  Kurs Sonucunda Kazandırılacak Kabiliyetler;
  Kursiyerler, Kara harekatı Kursu sonucunda;

  1. Ordu organizasyon şemasında bulunan kademelerin en alttan en üst seviyeye kadar olan birimlerinde uyumlu bir şekilde görev yapabilme,
  2. Temel ilkyardım kurallarını uygulayabilme,
  3. Mevcut silahlarını çok iyi tanıyıp üst seviyede bir atış kabiliyetine haiz olma,
  4. Tim intikal düzenlerini bilmek, uygulamak ve uygulatabilme,
  5. Kişi, araç, konvoy, bölge pusularını bilmek ve uygulama,
  6. Mecbur kaldığı durumlarda Düşman bölgesinden, yalnız kaçıp kurtulabilme,
  7. Düşman ve dost bölgeden kurtarma kaçırma harekatı uygulayabilme,
  8. Çeşitli sabotaj tekniklerini bilmek ve uygulayabilme,
  9. Düşmanın içerisine sızarak dost unsurların uçak, helikopter, füze, top gibi taarruz unsurlarını yönlendirerek hedefin imha edilmesine yardımcı olabilme,
  10. Muhabere araç ve gereçlerini tanımak ve iyi bir operatör olma,
  11. Düşman unsurlarının elinde bulunan; tank, uçak, helikopter gibi stratejik öneme haiz araç gereçlerin ele geçirilmesini sağlayabilmek, olmadığı takdirde imha edebilme;

  İmkân ve kabiliyetine ulaştırılır ve yapılacak test ve değerlendirmelerde başarılı olanlara Kara harekatı uzmanlığı sertifikası verilir.

  Kursun Süresi;
  Kara harekatı eğitimleri teorik, pratik ve simülasyon eğitimleri olarak toplam 16 haftalık bir programdan oluşmaktadır.

 • Kurs Başlangıç Yeterlik Kriterleri:
  Kursun takip edilebilmesi için kursiyerlerin bazı eğitimlerden geçmiş ve bu eğitimler sonucunda belirli yetenekleri kazanmış olması gerekmektedir. Bunlar asgari olarak;

  1. Temel askerlik kural ve tekniklerinin bilinmesi,
  2. 20 Kg sırt çantası ile 7200 metre mesafenin 52 dakikanın altında tamamlanabilmesi,
  3. Tabanca ve piyade tüfeği atışlarında %60 başarı sağlanmasıdır.

  Yapılacak test ve değerlendirmede başarı gösteren kursiyerler Keskin Nişancılık Kursuna kabul edilir. (Kurslarımız sadece Silahlı Kuvvetler ve Emniyet Teşkilatının katılımına açık olup, sivil veya bireysel katılım mümkün değildir.)

  Eğitim Konuları:
  Keskin Nişancılık Kursu; yetişmiş eğiticiler tarafından, her kursiyer için tahsis edilen özel teçhizat ve tahkim edevatı ile, arazi ortamında, temel bilgiler verildikten sonra, helikopter, bot, elektronik simülasyon kiti, ilkyardım simülasyon kiti gibi araç ve gereçler kullanılarak,yapılan eğitim programı çerçevesinde uygulanan tatbikatlarla, meleke haline getirilmek suretiyle;

  1. Savaş beden eğitimi fizik kondisyon,
  2. Temel atış tekniği,
  3. İleri atış tekniği,
  4. Özel keşif istihbarat,
  5. Muhabere,
  6. Hayatı idame ve Kaçma kurtulma;

  ana konularında eğitimler verilir.

  Kurs Sonucunda Kazandırılacak Kabiliyetler:
  Kursiyerler, Keskin Nişancılık Kursu sonucunda;

  1. Mevcut silahlarını çok iyi tanıyıp üst seviyede, atış gerçekleştirme,
  2. Dünya ordularında kullanılan keskin nişancı silahlarını tanıma,
  3. İlkyardım konularını bilme ve uygulama,
  4. Düşman bölgesinde icra edilen görev esnasında ve sonrasında zor şartlarda hayatta kama,
  5. İmkân ve kabiliyetleri pekiştirilir.

  Kurs sonu yapılacak test ve değerlendirmelerde başarılı olan kursiyerlere kursu takip ettiğini ve başarı durumunu belirten bir Keskin Nişancılık sertifika verilir.

  Kursun Süresi:
  Keskin Nişancılık eğitimleri teorik,nazari ve simülasyon eğitimleri olarak toplam 8 haftalık bir programdan oluşmaktadır.

 • Kurs Başlangıç Yeterlilik Kriterleri:
  Kursun takip edilebilmesi için kursiyerlerin bazı eğitimlerden geçmiş ve bu eğitimler sonucunda belirli yetenekleri kazanmış olması gerekmektedir. Bunlar asgari olarak;

  1. Temel askerlik kural ve tekniklerinin bilinmesi,
  2. 20 Kg sırt çantası ile 7200 metre mesafenin 52 dakikanın altında tamamlanabilmesi,
  3. Tabanca ve piyade tüfeği atışlarında %60 başarı sağlanması,
  4. 150 M mesafenin 6 dakika içerisinde serbest yüzerek tamamlanabilmesidir.

  Yapılacak test ve değerlendirmede başarı gösteren kursiyerler Koruma Kursuna kabul edilir.

  Eğitim Konuları
  Koruma Kursunda; çeşitli silahlar, helikopter, bot, elektronik simülasyon kiti, ilkyardım simülasyon kiti, gibi araç ve gereçler kullanılarak, koruma harekatına yönelik;

  1. Savaş beden eğitimi fizik kondisyon,
  2. İlk yardım,
  3. Kişi koruma,
  4. Araç koruma

  Ana konularında eğitimler verilir.

  Kurs Sonucunda Kazandırılacak Kabiliyetler;
  Kursiyerlerin, Koruma Kursları sonucunda;

  1. Temel koruma teknikleri,
  2. Kişi, bina, araç, bölge koruma teknikleri,
  3. İlkyardım teknikleri,
  4. Suikast teknikleri

  konularında imkân ve kabiliyetleri pekiştirilir. Kurs sonu yapılacak test ve değerlendirmelerde başarılı olan kursiyerlere kursu takip ettiğini ve başarı durumunu belirten bir Koruma Uzmanlığı sertifikası verilir.

  Kurs Süresi
  Koruma eğitimleri teorik, pratik ve simülasyon eğitimleri olarak toplam 4 haftalık bir programdan oluşmaktadır.

 • Temel kurbağa adam kursu, uluslararası standartta 2 yıldız balıkadam eğitimi almış kişilere su altında iş yapabilme becerisi kazandırmaya yönelik olarak, çeşitli araçlar kullanmayı, ilkyardım tekniklerini ve tüm sualtı araçlarını tanıma eğitimi vermeyi içermektedir.

  Kurbağaadam 1

   

  Kurs Başlangıç Yeterlilik Kriterleri

  1. Temel yüzme tekniklerini bilmek
  2. 10 Kg sırt çantası ile 3000 metreyi 30 dakikanın altında tamamlayabilmek
  3. 150 metre mesafeyi 4 dakika içerisinde serbest yüzerek tamamlayabilmek

  Eğitim Konuları

  1. Yüzme kursu
  2. Temel Cankurtaranlık kursu
  3. Temel Kurbağa adam kursu
  4. Temel İlkyardım Kursu
  5. Su altı arama kurtarma
  6. Su altı intikal araç kullanımı
  7. İrtifa dalış teknikleri
  8. Su altı tim harekâtı
  9. Tehlikeli sualtı canlıları

  Kurs Sonucunda Kazandırılacak Kabiliyetler

  Kursiyerler, Temel Kurbağa Adam Kursu eğitimleri sonucunda

  1. Temel kurbağa adam tekniklerini bilme
  2. İleri dalış tekliklerini bilmek ve uygulama
  3. Gece dalış tekniklerini bilmek
  4. Su altında çeşitli bağlama, sökme kaynatma gibi işleri yapabilmek
  5. Boğulan kişiye müdahale kurallarını bilme
  6. Denizde arama kurtarma harekatı uygulayabilme

  İmkan ve kabiliyetine ulaştırılır ve yapılacak test ve değerlendirme sonucunda başarılı olanlara uluslararası 2 yıldız dalıcı belgesi ve kurbağa adam uzmanlığı sertifikası verilir.

  Kursun Süresi

  Deniz harekatı eğitimleri teorik, nazari ve simülasyon eğitimleri olarak toplam 6 haftalık bir programdan oluşmaktadır.

  Kurbağaadam 2

   

   

 • Kurs Başlangıç Yeterlik Kriterleri

  Kursun takip edilebilmesi için kursiyerlerin bazı eğitimlerden geçmiş ve bu eğitimler sonucunda belirli yetenekleri kazanmış olması gerekmektedir. Bunlar asgari olarak;

  1. Temel askerlik kural ve tekniklerinin bilinmesi,
  2. 20 Kg sırt çantası ile 7200 metre mesafenin 52 dakikanın altında tamamlanması,
  3. Tabanca ve piyade tüfeği atışlarında %60 başarı sağlanmasıdır.

  Yapılacak test ve değerlendirmede başarı gösteren kursiyerler Meskun Mahal Operasyonları Kursuna kabul edilir

  Eğitim Konuları

  Meskun Mahal Operasyonları Kursunda; yetişmiş eğiticiler tarafından her kursiyer için tahsis edilen harita, el dürbünü ve tahkim edevatı ile, arazi ortamında, temel bilgiler verildikten sonra, ateş istek ve tanzimi, dron ve simülasyon cihazlarında, meleke haline getirilmek suretiyle;

  1. Liderlik eğitimi,
  2. Yanaşık düzen eğitimi,
  3. Meskun mahalde muhabere,
  4. Harita/kroki okuma,
  5. Dron kullanımı,
  6. Fotoğraf ve video değerlendirme teknikleri,
  7. Mesafe tahmini, hedef tespit ve tarif usulleri,
  8. Kamuflaj ve gizleme,
  9. Tahrip,
  10. Tuzaklama ve tuzaklardan kurtulma usulleri,
  11. Meskun mahalde ve binada tim harekatı,
  12. İlk yardım,

  ana konularında eğitimleri verilir.

  Kurs Sonunda Kazandırılacak Kabiliyetler

  Kursiyerler, Meskun Mahal Harekatı Kursu sonucunda;

  1. Meskun mahellerde operasyon teknikleri,
  2. Fotoğraftan ve videodan hedef tespit ve değerlendirmesi,
  3. Bina tuzaklama ve tuzaklanmış bölgeden kurtulma teknikleri,
  4. Helikopter uçak ve havan desteği yönlendirme

  imkan ve kabiliyetine ulaştırılırlar. Yapılacak test ve değerlendirme sonucunda başarılı olanlara Meskun Mahal Harekatı Kursu Sertifikası verilir.

  Kursun Süresi

  Meskun Mahal Operasyonları Kursu eğitimleri teorik, pratik ve simülasyon eğitimleri olarak toplam 45 günlük bir programdan oluşmaktadır.

 • Günümüzde Asimetrik Savaşın bir unsuru olarak, ikişer kişilik Sniper timleri kullanılarak, hasım taraf üzerinde büyük bir tesir oluşturulması mümkündür. Türk Silahlı Kuvvetlerinin terör örgütleri ile olan yoğun mücadelesinde Özel Görev Nişancısı (sniper) timlerini başarıyla  kullanması  bunu teyit etmektedir.

  İsabetli ve etkili atış yapan personel 3 kategoriye ayrılır;

  1. Nişancı: Silahın yapısal özelliklerini ve  atıcılık teknik ve prensiplerini  kişisel kabiliyetleri ile birleştirerek, ilave herhangi bir   cihaz kullanmaksızın her ortamda yüksek isabetli atış yapabilen kişidir.
  2. Keskin Nişancı (Sharp-Shooter) : Optik cihazlar (silah dürbünü, rüzgâr ölçer vb.) ile teçhiz edilmiş özel imal edilmiş bir tüfek ile, 600 m civarındaki mesafelere isabetli atışlar yapabilme yetenek ve kabiliyetine sahip olan kişidir.
  3. Özel Görev Nişancısı (Sniper) : Daha üstün özellikteki dürbün ve atış bilgisayarı gibi cihazlarla donatılmış  600 m ve daha uzaktaki hedeflere isabetli atış yapabilme kabiliyeti bulunan, özel imal edilmiş  bir tüfekle, her hava şartında, gerektiğinde düşman hattının içlerinde, tüm kamuflaj tekniklerini kullanarak çok yüksek bir yüzde ile atış yapabilme (%99) yeteneğine ve kabiliyetine sahip olan kişidir. Bir nişancı yardımcısı ile takviye edilerek 2 kişilik bir tim halinde görev yaparlar.

  Özel Görev Nişancısı; üstün bir bedeni dayanıklılık ve sağlam bir psikolojik ruh yapısına sahip, yoğun bir eğitimden geçirilmiş ve teknik donanıma sahip olan profesyonel bir atış uzmanıdır. Özel Görev Nişancısı, keskin nişancı tarafından tesir altına alınamayan hedeflere; mesafe, boyut, konum, geçici doğa koşulları dikkate alarak başarılı bir şekilde atış yapabilen kişidir.

  Bünyesinde Özel Görev Nişancısı bulunduran taraf, hasım taraf üzerinde, muharebenin kaderini etkileyebilecek bir ‘’kuvvet çarpanı’’  faktörü ile, potansiyel bir üstünlük sağlar.

  Muharebe sahasında ve temas hattının gerisinde faaliyet gösterirken,  uzun süre hayatta kalabilmek için, tüm hayatı idame yeteneklerine sahip olmalı ve her tür ortamda örtü ve gizleme (kamuflaj) tekniklerini uygulayabilmelidir. Nişancı yardımcısı da aynı esaslarda eğitilir.

  Özel Görev Nişancısı, bu yetenekleri pekiştirinceye ve meleke kazanacak şekilde ustalaşıncaya kadar, eğitimleri çok sayıda tekrarlamalı; ruhsal ve bedensel  kabiliyetlerini sürekli en üst seviyede idame ettirmelidir.

  ÖZEL GÖREV NİŞANCISI EĞİTİMİ

  Nişancı ve Keskin nişancılar arasından  seçilen aday kursiyerler, personel, yapılacak test ve değerlendirmede başarı göstermesi halinde,  Özel Görev Nişancılığı Eğitimine kabul edilirler.

  Kursa Katılım Yeterlilik Kriterleri

  1. Temel askerlik kural ve tekniklerini bilmek.
  2. 20 Kg sırt çantası ile, 7200 m 52 dakikanın altında tamamlayabilmek.
  3. Tabanca ve piyade tüfeği atışlarında %80 başarı sağlamak (Keskin Nişancı seviyesinde atış yeteneğine sahip olmak)

  Özel Görev Nişancısı Eğitimi; uzman eğiticiler tarafından, her kursiyer için tahsis edilen özel teçhizat ve tahkim edevatı ile, arazi ortamında, temel bilgiler verildikten sonra, yapılan eğitim programı çerçevesinde uygulanan tatbikatlarla, meleke haline getirilmek suretiyle verilir.

  1. Savaş beden eğitimi ve  fiziki kondisyon
  2. Temel atış teknikleri
  3. İleri atış teknikleri
  4. Özel keşif & istihbarat
  5. Muhabere
  6. Örtü ve gizleme
  7. Hayatı idame
  8. Kaçma ve kurtulma

  Eğitim Sonucunda Kazandırılacak Kabiliyetler 

  Eğitimlerde çeşitli silahlar, helikopter, bot, elektronik simülasyon kiti, ilkyardım simülasyon kiti  vb. araç ve gereçler kullanılarak, Özel Görev Nişancılığına yönelik olarak;

  1. Mevcut silahlarını çok iyi tanıyıp en üst seviyede atış yapmak,
  2. Dünya ordularında kullanılan keskin nişancı silahlarını tanıma,
  3. İlkyardım konularını bilmek ve uygulama,
  4. Düşman bölgesinde icra edilen görev esnasında ve sonrasında zor şartlarda hayatta kalma,
  5. Uzak mesafelerden (Uygun silah ve ilave teknik teçhizatla,1800 m kadar) hedef seçerek tam isabetli atışlar yapabilmek,

  Kursiyerin, yukarıdaki İmkân ve kabiliyetleri pekiştirilir. Kurs sonunda yapılacak test ve değerlendirmelerde, başarılı olan kursiyerlere, kursu takip ettiğini ve başarı durumunu belirten bir Özel Görev Nişancısı (Sniper)  sertifikası verilir.

  Eğitim Süresi

  Özel Görev Nişancısı (Sniper)  eğitimleri teorik eğitim,  simülasyon eğitimleri ve atış görevleri olarak toplam 12 haftalık bir programdan oluşmaktadır.

   

 • Emniyet teşkilatı birçok farklı birimden oluşmaktadır. Bu birimler arasında en çok emniyet teşkilatının vurucu gücü olan ve Taktik Operasyonel Timi olarak adlandırılan Polis Özel Harekat birimleri öne çıkmaktadır. Terörle mücadeleden, bina içi ve ulaşım araçlarından rehine kurtarma operasyonlarına kadar öne çıkan bu birimin amacı terör ile etkin mücadele etmek ve kurtarma operasyonlarını gerçekleştirmektir. 

  Polis Özel Harekat

  Kurs Başlangıç Yeterlilik Kriterleri

  1. 10 Kg sırt çantası ile 2500 metreyi 15 dakikanın altında tamamlayabilmek
  2. Tabanca ve piyade tüfeği arışlarında %50 başarı sağlamak.
  3. 150 metre mesafeyi serbest yüzerek tamamlayabilmek.
  4. Özel Harekat Kursu başlangıcı itibarıyla 32 yaşından gün almamış olmak.
  5. Polis okulundan mezun olunmasına müteakip Özel Harekat kursuna başvuru yapılabilir.
  6. Gönüllük esasına göre Özel Harekat Kursuna başvurulur. 

  SAT Keskin Nişancı

  Polis Özel Harekat Temel Eğitimi Konuları

  1. Fizik kondisyon
   1. Temel beden eğitimi
   2. Savaş beden eğitimi
  2. Taktik atış
  3. Keskin nişancı eğitimi
  4. İntikal, intikal araçları kullanma eğitimi
  5. Keşif eğitimi
  6. İstihbarat eğitimi
  7. Pusu, pusuya karşı koyma eğitimi
  8. Baskın, baskına karşı koyma eğitimi
  9. Meskun mahal operasyonu eğitimi
  10. Nokta operasyonu eğitimi
   1. kişi arama
   2. bina arama
   3. araç arama
  11. Rehine kurtarma operasyonu eğitimi
  12. Koruma eğitimi
   1. Kişi koruma
   2. Bina koruma
   3. Araç koruma
  13. Bomba eğitimi
  14. Köpek timi eğitimi
  15. Su eğitimi 

  Polis Özel Harekat

   Polis Özel Harekat Temel Eğitiminde Kullanılacak Kişisel Techizatlar

  1. Tabanca
  2. Piyade Tüfeği
  3. Makineli Tabanca
  4. Av Tüfeği
  5. Can yeleği
  6. Hücum Yeleği
  7. Kurşun Geçirmez Yelek
  8. Kask
  9. Özel harekat tulumu
  10. Gece Görüş Gözlüğü
  11. Gece Görüş Dürbünü
  12. İnfrared Kimyasal Işık
  13. Plastik Silah
  14. İlk Yardım Eğitim Malzemeleri (Manken vb.)
  15. El Telsizi
  16. Sırt Telsizi
  17. Tim İçi Telsiz
  18. İki Kişilik Çadır

  Polis Özel Harekat Nokta Operasyonu

  Polis Özel Harekat Temel Eğitiminde Kullanılacak Ortak Malzemeler
  1. Envanterde mevcut silahlar,
  2. Helikopter,
  3. Sürat botu ve lastik bot,
  4. Elektronik atış simülasyon kiti,
  5. Çeşitli Mayın ve Bubi Tuzakları,
  6. Tırmanma parkuru,
  7. İlkyardım simülasyon kiti,
  8. Çeşitli tahrip malzemeleri

   

  Polis Özel Harekat Temel Eğitimi

   

  Polis Özel Harekat Temel Eğitiminin Yapılacağı Eğitim Alan/Parkurları

  1. Engelli koşu parkuru
  2. Yüzme havuzu
  3. Açık/Kapalı Atış Poligonu (tabanca, tüfek, keskin nişancı)
  4. Kapalı mahal eğitim evi
  5. Tırmanma parkuru
  6. Sızma parkuru
  7. Elektronik simülasyon odası

  Polis Özel Harekat Araç Operasyonu

  Polis Özel Harekat Temel Eğitimi Sonucunda Kazandırılacak Kabiliyetler

  Kursiyerler, Özel Harekat Kursu eğitimleri sonucunda

  1. Fizik kondüsyon seviyesi hertür operasyonu gerçekleştirebilecek seviyede yükselir,
  2. Temel atış tekniklerini bilir,
  3. İleri atış tenliklerini bilir ve Keskin nişancılık yapabilir,
  4. Hertür patlayıcı düzeneğini ve palayıcı maddeleri tanır ve tesirsiz hale getirebilme tekniklerini bilir,
  5. Her tür Koruma tekniklerini bilir ve uygular,
  6. Suüstü operasyonları gerçekleştirebilir,
  7. Zor şartlarda intikal ve intikal araçlarını kullanma tekniklerini bilir,
  8. Uçak, bina, meskun mahal, operasyonları gibi hertür rehine ve terör operasyon tekniklerini bilir,
  9. Baskın sabotaj ve bunlara karşı koyma tekniklerini bilir,
  10. Her türlü yaralıya müdahale ilkyardım tekniklerini bilir ve uygular,

  Bu imkan ve kabiliyete ulaştırılan kursiyerlerden yapılacak final test ve değerlendirme sonucunda başarılı olanlara Polis Özel Harekat Temel Kursu tamamlama sertifikası verilir.

  Polis Özel Harekat Tren Operasyonu

  Polis Özel Harekat Temel Eğitimi Süresi

  Özel Harekat Kursu eğitimleri teorik, nazari ve simülasyon eğitimleri olarak toplam 16 HAFTALIK bir programdan oluşmaktadır.

 •  
   

  SADAT Savunma, eli altında bulundurduğu, geniş eğitim kadrosundan seçerek oluşturduğu ekiplerle, Dost Ülkelerin Silahlı Kuvvetlerinin ihtiyaç duyacağı her alanda temel, ihtisas ve intibak eğitimlerini, talep eden Devletlerin kendi Ülkelerinde, etkin bir şekilde verme imkan ve kabiliyetine sahiptir.

  sadat-a-s-egitim-faaliyetleri

  SADAT Savunma; dünya silahlı kuvvetlerinin her sınıf ve branşı ile ilgili kursların açılıp yürütülmesi için ihtiyaç duyulacak, eğitim planı, programı, öğretmen ve kursiyer ders notları dahil, geniş bir eğitim dokümanı arşivine sahip olup, ileri teknolojinin gerektirdiği değişiklikleri zamanında yaparak, sahasında yetenekli öğretmenler tarafından, talep eden Ülkelerin askeri personeli için açılacak kurslarda kullanılmaya hazır olarak bulundurmaktadır.

  SADAT Savunma; Türk Silahlı Kuvvetlerinden emekli olmuş hem genç hem de tecrübeli, branşlarında ihtisas sahibi, nitelikli ve özel kabiliyetlere sahip eğitici personel portföyüne sahiptir. Ayrıca, mevcut eğitici kadrosunu ihtiyaca göre genişletme imkanını da her zaman kullanmaya hazır bulunmaktadır.

  SADAT Savunma; modern silahlı kuvvetlerde ileri teknoloji ürünü savunma sistem, araç, gereç ve silah bulundurmak kadar ve hatta ondan daha önemli ve öncelikli olarak; üstün fizik gücüne ve savaşın her durumuna cevap verebilecek niteliklere sahip, yetişmiş personelin mevcudiyetinin, Ülke savunmalarına katkısının bulunduğu bilinci ile hareket ederek; teker, küçük birlik ve özel birlik ve özel personel eğitimi ve kursları üzerinde hassasiyetle durmaktadır.

  SADAT Savunma; ferdi yeteneklerin gelişmesini sağlayacak, geniş kurs yelpazesinden seçilmiş kurslarımız;

  1. Genel Eğitim Paketleri
   1. Teker muharebe ve küçük birlik taktikleri kursu,
   2. Özel birlik temel kursu,
   3. Özel birlik ileri ihtisas kursu,
   4. Havacılık Kursları,
  2. Alternatif Uzmanlık Kursları
   1. Kara Kuvvetleri için Eğitim Paketleri
    1. Kara harekatı eğitim paketi,
    2. Keskin nişancılık eğitim paketi,
    3. Özel Görev Nişancısı (Sniper) kurs paketi, 
    4. Koruma kurs paketi,
    5. Tahrip kurs paketi,
    6. Gayrı Nizami Harp kurs paketi,
    7. Meskun Mahal Operasyonları eğitim paketi
    8. Tek Er Muharebe kurs paketi,
    9. Topçu ve havan ileri gözetleyicilik kurs paketi,
    10. Tank Avcılığı (Zırhlı Araç tahribi / sağlam ele geçirilmesi) kurs paketi
   2. Deniz Kuvvetleri için Eğitim Paketleri
    1. Deniz harekatı kurs paketi,
    2. Kurbağaadam temel eğitim paketi
   3. Hava Kuvvetleri için Eğitim Paketleri
    1. Hava harekatı kurs paketi,
    2. Helikopter pilotu kurs paketi
   4. Emniyet Teşkilatı için Eğitim Paketleri
    1. Hudut karakol emniyeti kurs paketi
    2. Polis Özel Harekat temel eğitim paketi
    3. Meskun Mahal Operasyonları eğitim paketi

   

 • Kurs Başlangıç Yeterlilik Kriterleri:
  Kursun takip edilebilmesi için kursiyerlerin bazı eğitimlerden geçmiş ve bu eğitimler sonucunda belirli yetenekleri kazanmış olması gerekmektedir. Bunlar asgari olarak;

  1. Temel askerlik kural ve tekniklerinin bilinmesi,
  2. 20 Kg sırt çantası ile 7200 metre mesafenin 52 dakikanın altında tamamlanması,
  3. Tabanca ve piyade tüfeği atışlarında %60 başarı sağlanması,
  4. 150 M mesafenin 6 dakika içerisinde serbest yüzerek tamamlanmasıdır.

  Yapılacak test ve değerlendirmede başarı gösteren kursiyerler Tahrip Kursuna kabul edilir.

  Eğitim Konuları
  Tahrip Kursunda; görev yapacakları arazi ve hava şartlarına uygun, deniz orman, dağlık alanlar ve çeşitli araçlar içeren bölgelerde, konusunda uzman personel tarafından;

  1. İleri tahrip,
  2. Bomba imali,
  3. Araç tahribi,
  4. Bina tahribi,
  5. Mayın,
  6. Bomba imha
  7. Sualtı tahribi

  ana konularında eğitimler yaptırılır.

  Kurs Sonucunda Kazandırılacak Kabiliyetler
  Kursiyerler, Tahrip Kursu sonucunda;

  1. Temel tahrip teknikleri,
  2. İleri tahrip teknikleri,
  3. İlkyardım teknikleri,
  4. Araç ve bina tahribi,
  5. Bomba imal teknikleri,
  6. Bomba imha teknikleri,

  konularında İmkân ve kabiliyetleri pekiştirilir. Kurs sonu yapılacak test ve değerlendirmelerde başarılı olan kursiyerlere kursu takip ettiğini ve başarı durumunu belirten bir Tahrip Uzmanlığı Sertifika verilir.

  Kursun Süresi
  Tahrip eğitimleri teorik, pratik ve simülasyon eğitimleri olarak toplam 8 haftalık bir programdan oluşmaktadır.

 • Kurs Başlangıç Yeterlik Kriterleri:
  Kursun takip edilebilmesi için kursiyerlerin bazı eğitimlerden geçmiş ve bu eğitimler sonucunda belirli yetenekleri kazanmış olması gerekmektedir. Bunlar asgari olarak;

  1. Kondisyon ve savaş beden eğitimi konularında yetişmiş olmak,
  2. Tek er muharebe eğitimi konularında yetişmiş olmak,
  3. P. Mg. Muharebe Eğitimlerinden başarıyla geçmek,
  4. Piyade ve Tanksavar silah atış görevlerinde başarılı olmak
  5. Tank mürettebat görevlerini bilmektir

   

  Eğitim Konuları:
  Tank Avcılığı Kursunda; yetişmiş eğiticiler tarafından, bu eğitim için hazırlanmış Tank Avcılık Eğitim Parkurunda, Tank tahrip tüfek bombaları, Otomatik silahlar, Roketatarlar, Hafif Tanksavar Silahları ( RPG-7, 89 mm. Roketatar, Law, vb.), Alev ve Sis Makineleri, Göz yaşartıcı bombalar, Arazide ivedi yapılabilecek yardımcı Tanksavar silah ve gereçleri, Tahrip maddeleri, Molotof Kokteyli, Sis kutuları; sis, yangın ve el bombaları, Engel yapma malzemeleri kullanılarak; kursiyerlerin zırhlı araçlara karşı çekingenlikleri giderilerek cesaretlerini arttıracak; hasım zırhlı araçlarının sağlam olarak ele geçirmesini sağlayacak, sağlam ele geçirilmesi mümkün olmayan hallerde imha veya tahrip ederek, onları etkisiz hale getirecek şekilde;

  1. Hasmın kullandığı tankların kabiliyetleri ve zayıf tarafları ile tanıtılması,
  2. Piyadenin tanktan ayrılması, tank kapaklarının kapatılmaya zorlanması,
  3. Tanka binme ve tanktan inme melekelerinin geliştirilmesi,
  4. Tank avcı çukurunun hazırlanması,
  5. Tanksavar silahlarının kullanılması ve tankın zayıf tarafları,
  6. Alev Silahlarının kullanılması,
  7. Tahrip ve hasar verdirme usulleri ile tahrip maddelerinin tanınması ve kullanılması,
  8. Tanklara karşı uygun engellerin yapılması
  9. Meskun Mahallerde tanklara karşı savunma,
  10. Tankın sağlam ele geçirilmesi; 

  ana konularında eğitimler verilir.

  Eğitim sonunda kazandırılacak kabiliyetler
  Kursiyerler, Tank Avcılığı Kursları sonucunda;

  1. Tanklara pusu kurulması, mümkünse sağlam olarak ele geçirilmesini,
  2. Tankların hasara uğratılması ve hareketten alıkonulmasını,
  3. Tankın yakılmasını ve tahrip edilmesini,
  4. Tankın ve piyadeden ayırmasını,
  5. Tank mürettebatının görüşünün kısıtlanmasının sağlanmasını,
  6. Tank mürettebatının zırh kapaklarını kapatmaya zorlanmasını,

  sağlayacak imkan ve kabiliyetlere ulaştırılırlar ve yapılacak test ve değerlendirme sonucunda başarılı olanlara Tank Avcısı Uzmanlığı Sertifikası verilir.

  Kursun Süresi:
  Tank Avcılığı eğitimleri teorik, pratik ve simülasyon eğitimleri olarak toplam 3 günlük bir programdan oluşmaktadır.

 • Kurs Başlangıç Yeterlik Kriterleri:
  Kursun takip edilebilmesi için kursiyerlerin bazı eğitimlerden geçmiş ve bu eğitimler sonucunda belirli yetenekleri kazanmış olması gerekmektedir. Bunlar asgari olarak;

  1. Kondisyon ve savaş beden eğitimi konularında yetişmiş olmak,
  2. Tek er muharebe eğitimi konularında yetişmiş olmak,
  3. Telli ve telsiz muhabere cihazları ve askeri haberleşme kuralları konusunda yetişmiş olmaktır.

  Yapılacak test ve değerlendirmede başarı gösteren kursiyerler İleri Gözetleyicilik Kursuna kabul edilir

  Eğitim Konuları:
  Topçu ve Havan ileri Gözetleyicilik Kursunda; yetişmiş eğiticiler tarafından, her kursiyer için tahsis edilen harita, el dürbünü ve tahkim edavatı ile, arazi ortamında, temel bilgiler verildikten sonra, ateş istek ve tanzimi, simülasyon cihazlarında, meleke haline getirilmek suretiyle;

  1. Harita okuma,
  2. El dürbünün tanıtılması,
  3. Mesafe tahmini, hedef tespit ve tarif usulleri,
  4. Kamuflaj ve gizleme,
  5. Topçu ve havan ateş idaresi teknikleri,
  6. Ateş isteğinin unsurları,
  7. Ateş isteğinin yapılması ,
  8. Ateş tanzim usul ve esasları;

  ana konularında eğitimleri verilir.

  Kurs Sonunda Kazandırılacak Kabiliyetler:
  Kursiyerler, İleri Gözetleyicilik Kursları sonucunda;

  1. Haritayı yönüne koymak ve harita üzerindeki şekil ve ifadeleri arazi üzerinde bulma,
  2. Arazi üzerinde belirtilen hedefleri doğrulukla ve süratle tarif etme,
  3. Arazi imkânlarını değerlendirerek, süratle gözetleme mevzii hazırlamak ve gizleme tekniklerini otomatik olarak uygulama,
  4. İstenen hedeflere, ilk ateş isteğini ve tanzimini standart süresi içinde yapabilme

  imkan ve kabiliyetine ulaştırılırlar ve yapılacak test ve değerlendirme sonucunda başarılı olanlara Topçu ve Havan İleri Gözetleyiciliği Sertifikası verilir.

  Kursun Süresi
  Topçu ve Havan İleri Gözetleyiciliği eğitimleri teorik, pratik ve simülasyon eğitimleri olarak toplam 2 günlük bir programdan oluşmaktadır.