poligon

 • SADAT Savunma tarafından geliştirilen Hareketli Poligon sistemleri ile silahlı kuvvetlerin konuş yerlerinin çok ve farklı bölgelerde olması sebebiyle ihtiyaç duyulan bölgeye araç üzerinde ulaştırılması suretiyle hem inşaat maliyetleri ortadan kaldırılmış hem de eğitim standardı yükselmiş olmaktadır.

  Hareketli Poligon sistemleri düşük maliyetli ve taşınabilir olması sebebi ile birliklerin eğitim ihtiyacını yüksek verimlilikle karşılayabilmektedir. İhtiyaç duyulduğunda modüler yapısı dolasıyla rahatlıkla başka bir yere taşınabilecek şekilde tasarlanmıştır.

 • SADAT Savunma tarafından tasarlanmış olan “Poligon Sistemleri” gerçek atışların yapılabildiği tabanca, tüfek hatta keskin nişancı tüfeği atışlarının bile yapılabileceği tasarımlardır.

  Sistemler kullanım şekline göre 3 kategoride değerlendirilmektedir;

  • Hareketli poligon sistemleri; kendine ait tekerlekleri bulunmaktadır. İstendiği anda yer değişikliği yapabilmektedir. Sistem elektrik enerjisini de bağlı olduğu araçtan almaktadır.
  • Taşınabilir poligon sistemleri; kısa ve orta vadede belli bir bölgeye veya kışlaya hizmet vermek üzere tasarlanmıştır. Aylar sonra hizmet ihtiyacı sona erdiğinde sistem vinç yardımı ile bölge içinde veya dışında yeni hizmet konumuna alınabilecek şekilde tasarlanmıştır. Sistem enerjisini şehir şebekesinden sağlamaktadır.
  • Sabit modüler poligon sistemleri; planlandıkları noktada kalıcı olarak hizmet vermek üzere tasarlanmıştır. Modüler yapısı sayesinde ihtiyaca göre birden fazla ünite birlikte kullanılabilmektedir. Üniteler yer altına yerleştirilebildiği gibi yer üzerinde üstü toprakla örtülerek de kullanılma imkanına sahiptir. Sistem enerjisini şehir şebekesinden sağlamaktadır.

  [quix id='38' name='Poligon Sistemleri_TR']

 • SADAT Savunma tarafından tasarlanan bu sistemler toprak altına veya toprak üstüne konabilmekte, her çapta birliklerin ihtiyacını karşılayabilmektedir. İhtiyaç duyulduğunda modüler yapısı dolasıyla rahatlıkla kapasitesi arttırılabilecek şekilde tasarlanmıştır.

 • Taşınabilir Poligon sistemleri; toprak altına veya toprak üstüne konabilmekte, düşük maliyet ve taşınabilir olması sebebi ile birliklerin ihtiyacını karşılayabilmektedir.

  İhtiyaç duyulduğunda modüler yapısı dolasıyla rahatlıkla kapasitesi arttırılabilecek ve gerektiğinde başka bir yere taşınabilecek şekilde tasarlanmıştır.