SADAT Savunma özel tasarımı Sınır (Hudut) Gözetleme ve Koruma Karakolu (Kalekol). Sınır güvenliğini sağlamak için dayanıklı ve kaliteli malzeme kullanılarak; sınır muhafızları tarafından en uygun koruma teknik ve taktiklerinin uygulanmasına imkan veren; son model cihaz ve teknolojik sistemlerle donatılmış Sınır Gözetleme ve Koruma Karakolu (Kalekol) SADAT Savunma tarafından tasarlanmıştır. 

Sınırı ihlal etmek üzere yaklaşmakta olan mütecaviz unsurlar, düzensiz göçmenler veya terörist gruplar ister yaya ister araçta olsun, hareket eden her şeyin radar gözetleme ve akustik ses erken ikaz sistemi ile tespit edilmesi, izlenmesi ve görüntülerin kaydedilmesi mümkündür. Sınır muhafızları tarafından, yaklaşan mütecaviz unsurların karakoldaki hafif ve ağır silahların ateş menziline girdiği andan itibaren ateş altına alınması, yakalanması sağlanabilmektedir. 

Tesise yönelebilecek kuvvetli bir terörist saldırıyı karşılamak maksadıyla; hafif silahlı muhafızlara ek olarak, bir platforma monte edilmiş ağır silahlarla, sınıra yönelen tehdidin bertaraf edilmesi mümkündür. Karakolun Kara ve Hava ateş destek sistemine sahip olması sayesinde, karakola saldıracak kalabalık terörist gruplar veya sınırları ihlal edebilecek saldırgan konvansiyonel unsurlara karşı, kuvvetli bir ateş üstünlüğü tesis edilerek, mütecavizin bertaraf edilmesi amaçlanmıştır. 

Bu sunumda göreceğiniz Karakol; bodrum da dahil, 3 ayrı kattan oluşmaktadır. Toplam yükseklik 7,6 metre olup; toplam kullanım alanı 332 m² dir. Tesisi meydana getiren kat planları şu şekildedir:

Bodrum Kat: Bu katta Karakolun faaliyetini sürdürebilmesi için gerekli olan; akü odası, ısıtma – soğutma sistemi, ütü ve çamaşır odası, silah tamir odası, mühimmat deposu, ilk yardım odası gibi idari ve lojistik bölümler bulunur. Tesis; muhtemel bir yangın çıkması halinde, otomatik ve manuel söndürme sistemi ile donatılmıştır.

Zemin Kat: Yemek ve dinlenme odası, duş ve tuvaletler, yatakhane ile kamera izleme odası bulunur.

1nci Kat: Karakol emniyetinde görevli sınır muhafızlarının mütecaviz unsurlara ateşle mukabele edecekleri ateş mazgalları ile, hazır cephane ikmal odası bulunur.

Teras Kat: Yüksek bir mevkiden, mütecaviz unsurları kolayca ateş altına almayı sağlayan, platform üzerine yerleştirilmiş makineli tüfekler ve Piyade Tüfekleri ile ateş edilmesini kolaylaştıran, kale burçlarına benzeyen açık ateş mazgalları vardır. Muhafızlara, çevreyi 360O gözetleme imkanı veren geniş bir alana sahiptir.

Karakolun Radar menzili dışında kalan bölgesi ve radar tarama alanını tahdit eden tabii ve suni arazi kesimlerinin arkasında kalan, gözetlenemeyen ölü bölgelerin, radarı tamamlayacak biçimde, birbiriyle koordineli bir şekilde kullanmak suretiyle bir kameralı bir drone ile kapatılması mümkündür. Ayrıca, gece ve zayıf görüş koşullarında bazı kritik yerlere ve gizli yaklaşma istikametlerine tuzaklar kurulabilir.

Tesisin yan ve geri bölgelerine sızması muhtemel mütecaviz unsurların, muhafızlar tarafından ateş ve hareket taktiği ile bertaraf edilmesi mümkündür. Mütecavizin püskürtülerek geri çekilmeleri halinde takiple imhası veya yakalanması maksadıyla; hafif zırh korumalı, gece görüş imkanlarına sahip, üzerine ağır silah monte edilmiş arazi araçlarına ihtiyaç olabilir.

Karakolun duvarı kalın ve sağlam bir betonarme yapı olarak imal edilmiş olup; iki kat kauçuk yüzey kaplama ile güçlendirilmiştir. Dışarıdan gelebilecek roket, füze ve ağır silahlarla yapılacak atışlara karşı mukavemete sahiptir. Bahsi geçen silahlı - zırhlı ve arazi araçları,  karakollar arasındaki yollarda devriye görevinde kullanılabilir. Bunların karakol yan ve geri bölgelerinde örtülü ve gizli bir mevzide harekete hazır bekletilmesi suretiyle, karakolu ateş altına alması muhtemel ağır silahlara sahip mütecavize karşı sınırın savunmasının takviyesinde kullanılması da mümkündür. T-20 Makinalı Top Sistemi, kamera izleme ve kontrol odasından ateşlenebilmektedir. Düşman hava taarruzu ihtimali yüksek ise, Teras kata da yerleştirilerek hem hava ve hem de kara hedeflerinin imhasında kullanılabilir.

İlaveten, Hudut Bölük veya Tabur Komutanlığı emrinde silahlı bir helikopter de bulundurulabilir. Bu helikopterlerden silahlı hava devriyesi, her türlü ihtiyaç maddelerinin ikmali; sıhhi tahliye ve tedavi maksatları için de faydalanılabilir. Karakol duvarları, bölgenin doğal renk harmonisine uygun olarak kamuflaj boya ile kaplanabilir.

Bu tip karakollar, mütecaviz unsurların ateşlerine karşı o kadar mukavim ve misliyle mukabele edilmesinde o kadar etkili bir ateş desteği sağlayacak silahlarla donatılmıştır ki, Türkiye’de sınıra yakın yaşayan bölge halkı tarafından, {“Bu bir karakol değil, adeta bir “Kalekol”}  denilmektedir.

Bu tesisin 12 kişilik sınır gücü, herhangi bir takviye almaksızın, 15 gün süreyle yaşamını ve karakol savunmasını sürdürebilecek lojistik imkan ve kabiliyete sahiptir. 20 mm Uçaksavar topu da monte edilebilen Sınır Gözetleme ve Koruma Karakolu 4 mevsim; 7 gün / 24 saat;  her türlü hava şartlarında modern, sağlıklı ve güvenli bir şekilde hizmet verebilir.

Terastaki Çok Maksatlı Direk üzerine monte edilmiş Teknolojik Donanım

 1. Karakol terasından çevreyi 270 derecelik bir açıyla tarayarak araştırmak üzere Kara Gözetleme Radar Sistemi
 2. Uzun Menzilli Termal ve Gece – Gündüz Görüş Kamera Sistemi
 3. Uzun Menzilli Projektör Aydınlatma Sistemi
 4. Uzun Menzilli Akustik Ses İhbar ve Erken İkaz Alarm Sistemi
 5. Yakın Çevre Gece-Gündüz Gözetleme ve Tespit Kamera Sistemi

Paratoner (Yıldırım Savar) Sistemi

Çok Maksatlı Hareketli Direğin Gizlenebilme Özelliği vardır:

Bu direk, kontrol odasından uzaktan kumanda ile, kullanılmadığında aşağı indirilerek gizlenebilmekte; istendiğinde de yükseltilerek, kullanıma sokulmaktadır.  

Sınır gözetleme hizmeti 7 gün / 24 saat, sürekli ve kesintisiz olarak yapılabilmekte; sınır ihlalleri erkenden fark edilebilmekte, ihlal noktasının koordinatlarının belirlenmesi mümkün olabilmektedir. 

Tehdidin bertaraf edilmesi için, tespit edilen konum bilgisi müdahale edecek muhafızlara aktarılmaktadır.

Direk üzerindeki en kritik cihaz, Kara Gözetleme ve Hedef Tespit Radarı, 270 derecelik bir açıyla araziyi taramaktadır.

Bazı hedefler ve objeler üzerindeki etkinliği şöyledir:

Sürünerek yaklaşan şahsı 2,4 km;

Yürüyerek yaklaşan bir şahsı, 5,4 km;

Askeri ve sivil araçları 12,8 km;

Tank ve zırhlı araç, Kamyon gibi büyük askeri cisimleri ve ekipmanları ise 16 km mesafeden itibaren tespit ve teşhis edebilmektedir.

Hareketli Direk üzerine monte edilmiş Kara Gözetleme Radarı, 270O açıyla, Karakol cephesindeki yakın ve uzak arazi kesimlerini taramak suretiyle, sınıra yaklaşmakta olan insan ve diğer canlıları, araçları tespit edebilmektedir.  Yaklaşmakta olan unsurların, sivil kıyafet ve kisveye bürünmüş (çiftçi, çoban, köylü , tarım işçileri, balıkçı, vb.) mütecavizler olması da muhtemeldir. Bu nedenle, tespit edilen unsurların asıl mahiyeti, sınır muhafızlarınca ortaya çıkarılmalıdır.

Kara gözetleme radarı, çevreyi doğrusal olarak tarama yaptığından, görüş alanındaki sarp arazi yapısından kaynaklanan yükseltilerin arkasında kalan ölü bölgeleri göremez. Sarp ve arızalı arazi, mütecaviz unsurlar için örtü ve gizleme imkanı veren doğal birer sütre teşkil edebilir. Mütecaviz unsurlar, bu ölü bölgeleri kullanarak silahlarının etkili ateş menziline girinceye kadar,  sınıra yaklaşma imkanı bulabilirler. Bu gibi muhtemel tehditlerin, sınır muhafızlarının detaylı araştırması ve dikkati ile ortaya çıkarılması gerekir.

Sınıra yaklaşacak unsurların, normal olarak beklenmeyen bir arazi kesiminden olabileceği daima dikkate alınmalıdır. Bir deniz, nehir veya göl sahili üzerinden de sınır tecavüzleri vuku bulabilir. Radar menzili dışındaki arazi kesimlerine, Üst birlik tarafından tahsis edilmişse silahlı bir helikopter veya SİHA ile de müdahale edilebilir.

Amaç

“Askeri Standardizasyon ve Metroloji Merkezleri” ülkelerin savunma sanayi alanında ortak askeri standardizasyona ulaşmasını ve ülkeler arasında askeri lojistik faaliyetlerin kolayca yürütülmesini amaçlamaktadır.

Lojistik hizmetler temel olarak şunları içerir:

 1. Tedarik zinciri yönetimi
 2. Ekipman bakımı
 3. Tedarik
 4. Depolama ve nakliye
 5. Mühendislik ve teknik destek hizmetleri
 6. Sözleşme yönetimi
 7. Gerçek yaşam desteği
 8. Altyapı çalışmaları

Lojistik faaliyetlerinde en önemli konulardan birisi de standardizasyonu sağlamaktır.

Standardizasyonun Faydaları

Standardizasyon; uyumluluğu, birlikte çalışabilirliği, güvenilirliği, tekrarlanabilirliği ve kaliteyi en üst düzeye çıkarmaya yardımcı olur.

Standardizasyon, Kodifikasyon, Akreditasyon, Kalifikasyon, Metroloji faaliyetleri iç içe geçmiş ve genel olarak Standardizasyon adıyla anılan faaliyetler bütünüdür.

Askeri standartlar devletin savunma birimleri ile savunma sanayi kuruluşları arasındaki koordinasyonunu sağlayan teknik kuruluşlar ve savunma sanayi kuruluşları tarafından kullanılır.

Dost ve müttefik ülkelerde ortak karakterde bir savunma sanayinin kurulmasına ve gelişmesine öncülük yapar. Standartlar, sanayinin ilerde alacağı biçim ve seviyeyi önceden belirlemeye yarayan unsurlar arasında yer aldığından milli sanayinin, dost ve müttefik ülke sanayileri ile iş birliğine imkân sağlar.

Anahtar Teslim "Standardizasyon ve Metroloji Merkezi"

SADAT Savunma standardizasyon faaliyetlerinin kurumsal şekilde yürütülmesi için dost ve müttefik ülkelerin savunma bakanlığı veya savunma sanayi başkanlıkları bünyesinde Standardizasyon ve Metroloji Merkezleri oluşturmaktadır.

Bu çalışma ile daha önce hiç kurulmamış olsa bile, bir ihtiyaç analizine dayanarak, sıfırdan başlayarak a’dan z’ye kurumun oluşturulması şeklinde olabildiği gibi hali hazırda mevcut bir birimin reorganizasyon ve modernizasyonu gibi yöntemlerle de yapılabilmektedir.

Çalışma üç ana başlık altında toplanmaktadır;

 1. Danışmanlık
 2. Donatım
 3. Eğitim

Standardizasyon ve Metroloji Merkezi Örnek Organizasyon Şeması

Projenin Yürütülmesi

Merkezin kurulması veya reorganizasyonu, kurum yöneticileri ile birlikte yürütülen tasarım safhası ve uygulama safhası olarak iki ana safhada gerçekleşmektedir.

Tasarım safhasında Organizasyon şeması kurumun mevcut yapısına ve uluslararası standartlara göre dizayn edilir. Görev tanımları hazırlanır ve yetkinlikler belirlenir.

Uygulama safhasında ise kadroların eğitim ihtiyacına göre eğitim programları hazırlanarak eğitimler veriliyor. Teçhizat, malzeme, ekipman, yazılım ihtiyaçları karşılanır.

 

“Askeri Standardizasyon ve Metroloji Merkezi” ihtiyaçlarınız için bize yazın.

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

SADAT Savunma hizmet sunduğu savunma ve güvenlik alanındaki danışmanlık, eğitim ve donatım konularında anahtar teslim çözüm paketleri üretmektedir.

SADAT Savunma tek erden başlayıp, takım, bölük, tabur, alay, tugay, tümen, kolordu, ordu ve kuvvet seviyesi de dahil birlikleri a'dan z'ye sıfırdan başlayarak kurma imkan ve kabiliyetine sahiptir.

Silahlı Kuvvetler ve Polis Teşkilatlarına yönelik sunduğumuz anahtar teslim çözümlere örnek konulardan birisi de anahtar teslim Özel Kuvvetler tesis edilmesidir.

Sınır dışı özel operasyonlar icra etme imkan ve kabiliyetine sahip özel kuvvetlerin; Teşkilat, Malzeme kadro yapılarını planlayıp, eğitim, atış ve spor tesisleri ile karargah ve koğuş yapılarını inşaa edip, donatıp, temel ve özel kuvvet eğitimlerini yapmaktayız.

Hizmetlerimiz hakkında ve ihtiyaçlarınız ile ilgili detaylı bilgi edinmek için bizimle iletişime geçin...

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Ürünlerimiz ve Hizmetlerimiz hakkında bilgi almak için tıklayınız.

Whatsapp İletişim Hattı