Haberler

İzmir HDP İl Binasına gözü dönmüş kiralık bir katil – terörist tarafından yapılan saldırıyı şiddetle kınar, saldırı sonucu vefat eden (çaycı olduğu bilgisi paylaşılan) Deniz Poyraz’a Allah’tan rahmet, kederli ailesine baş sağlığı dileriz.

HDP İstanbul milletvekili Hüda Kaya Hanımın böyle üzücü bir olay üzerinden provokasyona başvurarak katili şirketimizle ilişkilendirmeye kalkmasını da şiddette kınarız.

SADAT Savunma’ya 10 yılı bulan bir süredir Suriye’de eğitim verdiği iftirası atılmakta ancak 10 yıldır tek bir ispat, tek bir belge sunulmamaktadır.

İddia sahipleri, iddialarında samimi iseler ispatını geçen 10 yıllık süre boyunca savcılıklara niçin teslim etmekten kaçındıklarının cevabını vermekle yükümlüdür.

Yatır arayan gazeteci

Yeniçağ Gazetesinden Yavuz Selim Demirağ 27 Ocak 2018 tarihli yazısında hayali bir senaryo üzerinden, askeri uygulamaları, milli güvenlik toplantısını, zeytin dalı operasyonunu ve nihayetinde Cumhurbaşkanımız nezdinde meşru hükümeti ve üyelerini karalamaya ve itibarsızlaştırmaya matuf açıklamalarda bulunmuştu...

Yazarın hayal mahsulü yakıştırmaları önce 5 Şubat 2018 tarihinde tarafımızdan tekzip edilmiş, akabinde tazminat davası açılmıştır.

15 Haziran 2021 tarihinde 7'nci celsede tazminat davamız (2020/104 esas) karara bağlanmıştır.

Karar'da;

Sanık Yavuz Selim Demirağ'ın hakaret suçunu işlediği sabit olduğundan ... adli para cezası ile cezalandırılmasına ... sanığın denetim süresi içinde suç işlediği anlaşılmakta ...

demektedir.

Kamuoyuna saygı ile duyurulur...

SADAT Yönetim kurulu Başkanı Melih Tanrıverdi Yeni Akit gazetesine yaptığı açıklamada, ASSAM ve SADAT’ın, İslam ülkelerinin idari birliği için çalıştığından dolayı küresel güçlerin, ülkemizde ise gerek FETÖ, gerek HDP ve CHP’nin kasıtlı olarak asılsız karalama kampanyaları düzenlediğini belirtti.

Türkiye’nin hayrına çalışma yapan kişi ve kuruluşlar sürekli yalan haberlerle yıpratılmaya çalışılıyor. Düzenli ve planlı yapılan saldırılarla kamuoyu yanıltılarak algı oluşturulmak isteniyor. Bazı kurumlara yapılan saldırıların kaynağını bulmak artık o kadar da zor değil. FETÖ ve PKK gibi terör örgütleri bir saldırıya geçmiş ve CHP hemen sonrasında konuyu siyasete taşımışsa artık aktörler ortaya çıkmış oluyor. Uluslararası operasyon merkezlerinin bu kullanışlı aygıtları ülkemizin menfaatine olan her şeye düşmanlık etmeyi bir görev addediyor. Son yıllarda en çok saldırıya uğrayan kurumlardan birisi olan SADAT da bu üçlünün ve arkasındaki güçlerin yoğun saldırılarına maruz kalmakta. Aslında irfan ehli halkımız gerçekleri aydınlardan daha önce seziyor ve görüyor. Vatandaşlarımız bu üçlü örgüt saldırırsa demek ki vatanımıza faydalı işler yapılıyor diyerek meseleyi ferasetle çözüyor. Fakat terör örgütlerinin dünya kamuoyunu yanılmak çabasını da görmek gerekiyor.

Evet bugün en çok saldırıya uğrayan hakkında asılsız algılar oluşturulmaya çalışılan milletimiz ve ümmetimiz adında birlik beraberlik güçlü işbirliği gibi stratejik atılımları olan SADAT’ı, Yönetim Kurulu Başkanı Melih Tanrıverdi ile konuştuk. Tanrıverdi’ye haklarındaki iddiaları sorduk.

 

SEDAT PEKER’İN SADAT İLE İLGİLİ İDDİALARI:

Organize suç örgütü kurmak suçlamasıyla hakkında gözaltı kararı olan ve halen yurtdışında bulunan Sedat Peker 30 Mayıs 2021 tarihinde yayınladığı 8. Videosunun 50. dakika 28. Saniyesi ile 54. dakika 10. saniyesi arasındaki Bölümünde, SADAT (Uluslararası Savunma Danışmanlık, İnşaat, Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi) hakkında; [1]

“...Diyordum ya Suriye’de sorun var. MİT TIR’ları yakalandıktan sonra benim kendi kafamda şöyle bir şey oluşmuştu. Biz oraya hem toplumun duygularını yükseltmek, hem de oradaki kardeşlerimize yardımcı olmak için, Bayır Bucak Türkmenlerine, diğerlerine, neydi insansız hava aracı, kıyafetler, ama çok fazla, sayıca bunlar oradaki tüm savaşçılara yetecek kadar, telsizlerden tutun, çelik yeleklerden, onlar, bunlar, TIR’larca, bu projeyi düşündük. O millet Vekili arkadaşla da konuştuk, o milletvekili arkadaşımız da düşünceyi aldı iletmesi gereken yerlere iletti. Tamam. Sonra dediler biz ek tırlar verelim. Sizin TIR’larla işte beraber, bizim TIR’lar Sedat Peker Yardım Konvoyu diye gidiyor. İşte Basına da resimler veriyor. Halkı şey yapıyor. Bütün hepsi tüm ekipmanları yolluyor. Ama benim adıma giden diğer araçlar var. Onlar da başka yerlerdeki Türkmenlere gidiyor diye biliyoruz. Ama biz o araçların içinde ne olduğunu bilmiyoruz. Bilmiyoruz dediğim, biliyoruz. İçinde silah var yani. Biz çocuk değiliz. O da normal. Olması lazım gelir çünkü. Ama bu MİT tarafından organize edilmiyor. Askeriye tarafından da organize edilmiyor. Bu SADAT tarafından organize ediliyor. SADAT’ın içerisinde bir ekip tarafından. Şimdi biz bunları yollarlarken işte ben bunların hepsini, ben kendi paramla alıyorum. Onlar hariç. Onlar hariç, Onların benimle hiçbir ilgisi yok. Ama benim adıma gidiyor. İşte işlem yapılmıyor, kayıt yapılmıyor. Direk geçiş yapılıyor. Sonra ben bizim yüklü miktarda mitsubişiler, araçlar yollamaya başlayınca, dediler bize de biraz verir misin? Orada savaşta, tamam verelim. Yav bakıyorum böyle Türkmenlere, her yerden videolarla teşekkür ediyorlar. Aracı aldık, aracı aldık. Yav bir iki tane böyle, Arapça konuşuyorlar. Arapça konuşmalarında sorun yok. Yav Türkmen arkadaşlardan biri dedi, yav bunlar El Nusracı dedi. Allah, Allah lafı… Bizim diğer arkadaşlar da bana diyor ki yav bu gidenler El Nusra’ya geliyor diyor. Evet!  Benim üzerimden gidiyor. Samimi yapıyorum. Ama ben yollamadım. SADATÇILAR yolladı. Beni küçültmek istediniz de mi? Göreceksiniz kibrit kutusuna sokacağım hepinizi, tüm dünyada. Göreceksiniz. Hem de devleti de yargılatmayacağım. Heh he göreceksiniz! Belki Devlete para cezası, engel olmadığı için. Şey yapmadığı için, … gerekli tedbirleri almadığı için birkaç yüz bin lira. Devamlı biz her şikâyette zaten bizi haksız bulup geçiyorlar. Ondan bir şey olmaz. Ama Devlet bu benim hikâyede değil, SADAT Ekibi…”

şeklinde ifade ve iddialar ileri sürmüştür.

  1. Organize Suç Örgütü Lideri Sedat Peker yayınladığı bir videoda; Suriye Türkmenlerine yardım adı altında silah götürdüğünü ve götürdüğü yardımların(!) el-Nusra örgütüne teslim edildiğini ikrar etmiştir.
  2. Aynı videoda silah sevk ettiğini bildiğini de ikrar ederek suç işlediğini itiraf etmiştir.
  3. Adı geçen videoda silahların kendisine SADATçılar! tarafından verildiğini de iddia etmektedir.
  4. Mesnedden uzak (delili olmayan) bir iddia sadece karalamadan ileri gitmez iken bir takım maksatlı çevrelerin bir suç örgütü liderine itibar ederek şirketimiz aleyhinde 2012 yılından beri yürütülen karalama kampanyasına yeni bir boyut kazandırma hayali peşine düştükleri açıktır.
  5. Şirketimizin kuruluşu ile birlikte Şirket ana sözleşmesinde açıkça belirtilen ve Türkiye Cumhuriyeti yasaları ile uluslararası mevzuata hiçbir aykırılığı bulunmayan (bilakis %100 uyumlu olan ve) Ticaret Sicil gazetesinde tescil edilmiş, yürütme imkan kabiliyetimiz dahilindeki tüm konularda faaliyet göstereceğimizi web sitemizde de tüm açıklığı ile belirtmekteyiz.
  6. Ticaret sicil gazetemizde ve web sitemizde tüm açıklığı ile yayınladığımız ve faaliyet gösterdiğimizi ilan ettiğimiz sahalarda ve bunların dışında, Şirketimizin devlet dışı aktörlerle çalışması, işbirliği yürütmesi söz konusu bile değildir.
  7. Hal böyle iken, kanun kaçağı olarak yurtdışında bulunan bir suç örgütü liderinin mesnetsiz iddialar ile şirketimizi karalaması ve bugüne kadar en ufak bir irtibatımızın olmadığı bu kanun kaçağı ile irtibatlandırılmaya çalışılmamız karşısında; her zaman olduğu gibi bize yakışan, sayın savcıları göreve davet etmek amacıyla Sedat Peker'in iddialarının araştırılması için suç duyurusunda bulunmaktır.
  8. Böylelikle SADAT Savunma'nın veya bir kısım SADATçıların suç işleyip işlemediği hukuk önünde açıklığa kavuşacaktır.
  9. Hukuk büromuz aşağıda yer alan suç duyurusu ile savcılığa başvurmuştur.

Küresel Güçler ve onların piyonu Sedat Peker neden SADAT Savunmayı hedef alıyor?

Organize suç örgütü elebaşı Sedat Peker yayınladığı bir videoda SADAT Savunma hakkında tümüyle yalan bilgiler paylaştığı için bazı basın – yayın kuruluşlarından ve medya mensuplarından çeşitli sorular geldi.

Zaten oyunun farkında olan kamuoyunu bilgilendirmek için aydınlatıcı bir video yayınlamanın faydalı olacağını değerlendirdik. Gelen soruları toparladığımızda bu kamuoyu duyurusu ortaya çıkmış oldu. Sorular şunlar;

1. Sedat Peker SADAT’ın Suriye’deki El Nusra Örgütüne silah gönderdiğini iddia etti? Doğru mu?
2. SADAT bugüne kadar Suriye’ye herhangi bir yardım gönderdi mi veya Suriye’de hangi faaliyetleri oldu?
3. Suriye’de hiçbir faaliyetinizin olmadığını iddia ediyorsunuz peki Sedat Peker niçin sizin bunu yaptığınızı iddia ediyor?
4. SADAT neden devamlı böyle iddiaların hedefinde yer alıyor?
5. Çok kısaca SADAT’ın şu anki faaliyetleri hakkında bilgi verir misiniz?

Kurulduğu günden buyana küresel güçlerin hedefinde yer alan SADAT Savunma'nın açıklamaları videoda yer alıyor...

Organize Suç Örgütü Lideri Sedat Peker 30 Mayıs 2021 tarihinde sosyal medya hesabından yayınladığı bir videoda; “Suriye Türkmenlerine insani yardım götürme” maskesi altında “silah kaçaklığı” yaptığını itiraf etmiştir.

Türkiye’de yargılanmakta olan Peker’in, kendini aklamak amacıyla bir yandan suçlarını itiraf ederken bir yandan da hedef saptırmak için pek çok isim de zikrederek “çamur at, tutmasa bile izi kalır” mantığıyla hareket ettiği görülmektedir.

İşlediği suçlar belgeli ve ispatlı olan firari suç örgütü liderinin, hedef saptırmak için Türkiye Cumhuriyeti Devletinin resmi kurumu Milli İstihbarat Teşkilatını, güzide şirketimiz SADAT Savunma’yı ve bazı bürokratları hedef alması aklı selim sahibi kamuoyunun dikkatinden kaçmamıştır.

Similar Topics

Ürünlerimiz ve Hizmetlerimiz hakkında bilgi almak için tıklayınız.

Whatsapp İletişim Hattı