Şirketiniz ne yapmaktadır?

SADAT Savunma'nın ne yapacağı, 28 Şubat 2012 tarihli Ticaret Sicil Gazetesinde yayınlanmıştır.

Buna göre SADAT A.Ş.'nin faaliyet alanları Türkiye Cumhuriyeti Devletinin çıkarlarını gözeterek ihtiyaç duyan dost ve müttefik ülkelerin;

  1. Güvenlik güçlerine (silahlı kuvvetler ve polis teşkilatları için) danışmanlık yapmak,
  2. Güvenlik güçleri personeline ülkelerini savunmaları için ihtiyaç duyacakları konularda eğitim vermek,
  3. Yine güvenlik güçlerinin ülkelerini savunabilmeleri için talep ettikleri harp silah ve araçlarının tedarikinde aracılık yapmak,
  4. Dost ülkeler arasında savunma ve savunma sanayi işbirliği ortamını oluşturmak, bu konularda danışmanlık yapmak, Türkiye savunma sanayi ürünlerine pazar ortamı oluşturmak, ilgili konularda devletler arası organizasyonları sağlamak

olarak özetlenebilir.

Şirket bu faaliyetlerini 5201 ve 5202 sayılı yasalar ve ilgili diğer mevzuatın belirlediği şekilde Milli Savunma Bakanlığımızın kontrol ve denetiminde gerçekleştirmektedir.

Similar Topics

Ürünlerimiz ve Hizmetlerimiz hakkında bilgi almak için tıklayınız.

Whatsapp İletişim Hattı