Tüm Eğitim ve Danışmanlık hizmetlerimiz dost ve müttefik ülkelerin Silahlı Kuvvetleri ve Polis Teşkilatlarına mahsustur.

Eğitimlerimize bireysel katılım mümkün değildir!

 

Kurbağa Adam Eğitim Paketi

Uluslararası geçerliliği olan “CIMAS” 1 yıldız sertifika seviyesinde balıkadam eğitimi, denizden karaya çıkış usulleri ve denizde ilkyardım konularında eğitimler verilir.

 

Kurs Başlangıç Yeterlilik Kriterleri

Kursun takip edilebilmesi için kursiyerlerin bazı eğitimlerden geçmiş ve bu eğitimler sonucunda belirli yetenekleri kazanmış olması gerekmektedir.

Bunlar asgari olarak;

 1. Temel askerlik kural ve tekniklerinin bilinmesi,
 2. 15 kg sırt çantası ile 7200 metre mesafenin 52 dakikanın altında tamamlanabilmesi,
 3. 150 metre mesafenin 4 dakika içerisinde serbest yüzerek tamamlanabilmesidir

Seviye tespiti için yapılacak olan test ve değerlendirmede, kurs takibi için yeterlilik kriterleri uygun bulunan kursiyerler, Kurbağa Adam Eğitim Kursuna kabul edilir.

Eğitim Konuları

Kurbağa Adam Eğitim Kurslarında; çeşitli dalış ekipmanları kullanarak havuz, deniz, ilkyardım simülasyon kiti, deniz canlıları gibi araç ve gereçler kullanılarak, gece ve gündüz şartlarında denize olan ünsiyet arttırılarak, deniz harekatına yönelik;

 1. Yüzme kursu,
 2. Kurbağa adam kursu,
 3. Can kurtaranlık kursu,

ana konularında eğitimler verilerek su içindeki operasyonlar için gerekli kabiliyetler kazanılmış olacaktır.

Kurs Sonucunda Kazandırılacak Kabiliyetler:

Kursiyerler, kurbağa adam kursu sonucunda;

 1. Temel dalış tekniklerini bilme ve uygulayabilme,
 2. Dalış malzemelerini tanıma ve kullanabilme,
 3. Sualtı fiziğini bilme,
 4. İleri dalış tekniklerini bilme ve uygulayabilme,
 5. Boğulan kişiye müdahale kurallarını bilme,

imkan ve kabiliyetine ulaştırılırlar ve yapılacak nazari ve ameli test ve değerlendirme sonucunda başarılı olanlara Kurbağa Adam Kursu Sertifikası verilir.

Kursun Süresi:
Kurbağa Adam Kursu teorik, nazari ve simülasyon eğitimleri olarak toplam 4 haftalık bir programdan oluşmaktadır.

 

 

Örnek Hizmet Paketlerimiz

Örnek Hizmet Paketlerimiz
Örnek Hizmet Paketlerimiz

 

Kara Kuvvetleri için örnek hizmet paketlerimiz
Kara Kuvvetleri için örnek paketlerimiz HTML | PDF

 

Deniz Kuvvetleri için örnek hizmet paketlerimiz
Deniz Kuvvetleri için örnek paketlerimiz HTML | PDF

 

Hava Kuvvetleri için örnek paketlerimiz
Hava Kuvvetleri için örnek paketlerimiz HTML | PDF

 

Polis Kuvvetleri için örnek paketlerimiz
Polis Kuvvetleri için örnek paketlerimiz HTML | PDF

 

Bakım Onarım Sistemi Örnek Paketimiz
Bakım Onarım Sistemi Örnek Paketimiz HTML | PDF

 

Özel Eğitim Nişancısı (Sniper) İçin Örnek Paketimiz HTML | PDF