Kara Kuvvetleri Eğitim Paketleri

SADAT Savunma, eli altında bulundurduğu, geniş eğitim kadrosundan seçerek oluşturduğu ekiplerle, dost ülkelerin silahlı kuvvetlerinin ihtiyaç duyacağı her alanda temel, ihtisas ve intibak eğitimlerini, talep eden devletlerin kendi ülkelerinde, etkin bir şekilde verme imkan ve kabiliyetine sahiptir.

SADAT Savunma; Dünya silahlı kuvvetlerinin her sınıf ve branşı ile ilgili kursların açılıp yürütülmesi için ihtiyaç duyulacak, eğitim planı, programı, öğretmen ve kursiyer ders notları dahil, geniş bir eğitim dokümanı arşivine sahip olup, ileri teknolojinin gerektirdiği değişiklikleri zamanında yaparak, sahasında yetenekli öğretmenler tarafından, talep eden ülkelerin askeri personeli için açılacak kurslarda kullanılmaya hazır olarak bulundurmaktadır.

SADAT Savunma, ihtiyaç duyulan konularda askeri eğitim vermekte olup, örnek eğitim paketleri şunlardır;

Kara Kuvvetleri için Eğitim Paketleri

 • Kara Harekatı Kurs Paketi
 • Keskin Nişancılık Kurs Paketi
 • Özel Görev Nişancılığı(sniper) Kurs Paketi
 • Koruma Kurs Paketi
 • Tahrip Kurs Paketi
 • Tek Er İleri Muharebe Kurs Paketi
 • Gayrı Nizami Harp Kurs Paketi
 • Meskun Mahal Operasyonları Kurs Paketi
 • Topçu ve Havan İleri Gözetleyicilik Kurs Paketi
 • Tank Avcılığı (Zırhlı Araç tahribi / sağlam ele geçirilmesi) Kurs Paketi

Kara Kuvvetleri için örnek eğitim paketlerimizi incelemek için web sitemizi ziyaret ediniz.

Eğitimlerimiz örnek eğitim paketlerimizle sınırlı değildir.

Kurslarımıza Kimler Katılabilir

Tüm Eğitim ve Danışmanlık hizmetlerimiz dost ve müttefik ülkelerin Silahlı Kuvvetleri ve Polis Teşkilatlarına mahsustur.

Eğitimlerimize bireysel katılım mümkün değildir! 

Kurs Başlangıç Yeterlilik Kriterleri:

Kursun takip edilebilmesi için kursiyerlerin tertip edildiği birliğine katılmasını müteakip, “Tek Er Temel Muharebe Eğitimi” konularında aldığı eğitim durumu, belirli bir bilgi, beceri ve yetenek seviyesine gelip gelmediği, yapılacak eğitim ve atış testleri ile kontrol edilmelidir.

Asgari yeterlilikler şunlardır;

 1. Tek Er Yanaşık Düzen Eğitimi (temel askerlik disiplin eğitimi)
 2. Mekanik ve Nişancılık Eğitimi; 25 metre Test ve Öğretim Atışı
 3. Tek Er Temel Muharebe Eğitimi (yön tayini ve mesafe tahmini, araziden faydalanma, tahkimat, gözetleme ve keşif, gizleme ve kamuflaj, işaretle sevk ve idare, vb.)
 4. 20 kg ağırlığındaki sırt çantası ile, 7200 metre mesafenin 52 dakikanın altında tamamlanması,
 5. Hafif silahlarla atış görevlerinin yapılması (tabanca ve piyade tüfeği atışlarında, asgari %60 başarı seviyesine ulaşılmış olması)

Yapılacak test ve değerlendirmede başarı gösteren kursiyerler Tek Er İleri Muharebe Kursuna kabul edilir.

Eğitim Konuları
Tek Er İleri Muharebe Eğitim Kursuna alınan kursiyerler, her kursiyer için kendi birliğince tahsis edilen hafif silah ve teçhizat kuşanmış olarak; harita, pusula, GPS cihazı, el dürbünü vb. diğer eğitim materyali ile donatılarak, eğitim simülasyon sistemlerinde ve bilahare de arazi ortamında, sahasında uzman eğitmenler tarafından, kursiyerlerce meleke haline getirilerek pekiştirilmek maksadıyla; aşağıdaki konularda eğitilirler:

 1. Yanaşık düzen eğitimi,
 2. Mekanik nişancılık, atış eğitimi ve atışlar,
 3. Haritacılık, kroki çizimi, keşif ve istihbarat,
 4. Düşmanın (görerek ve görmeyerek) ateşinden korunma,
 5. Beka tedbirleri uygulaması,
 6. Düşman ateşi altında ilerleme teknik ve taktikleri,
 7. Mesafe tahmini ve yön tayini, hedef tespiti,
 8. Görmeyerek atış yapan ateş destek vasıtalarından ateş isteği ve atış tanzimi
 9. Yakın hava ateş destek isteği yapılması

ana konularında eğitimler verilir.

Kurs Sonunda Kazandırılacak Kabiliyetler

Kursiyerlere, Tek Er İleri Muharebe Kursları sonucunda;

 1. Haritacılık (yönüne koyma ve harita okuma)
 2. Kroki çizim teknikleri
 3. Hedef tarifi ve ateş planı yapılması
 4. Hafif silahlarla isabetli atışlar
 5. Düşmanla temasta hareket tarzları
 6. Muhabere vasıtalarının kullanılması
 7. İşaretle sevk ve idare
 8. Beka tedbirleri uygulaması

konularında meleke kazandırılır.

Kurs sonunda yapılacak test ve değerlendirme sonucunda başarılı olanlara Tek Er İleri Muharebe Uzmanlık Sertifikası verilir

Kursun Süresi

Tek Er İleri Muharebe eğitimleri teorik, pratik ve simülasyon eğitimleri olarak toplam 4 haftalık bir programdan oluşmaktadır.

 

Kurs Başlangıç Yeterlilik Kriterleri:

Kursun takip edilebilmesi için kursiyerlerin daha evvel, bazı eğitimlerden geçmiş ve bu eğitimler sonucunda belirli yetenekleri kazanmış olması gerekmektedir.

Bunlar asgari olarak;

 1. Kondisyon ve savaş beden eğitimi konularında yeterli olmak,
 2. Tek er temel ve ileri muharebe eğitimi konularında yeterli olmak,
 3. Telli ve telsiz muhabere sistemleri ve işaretle haberleşme usullerinde yetişmiş olmaktır.

Yapılacak test ve değerlendirmede başarı gösteren kursiyerler, İleri Gözetleyicilik kursuna kabul edilir.

Eğitim Konuları:

İleri Gözetleyicilik kursunda kursiyerler, kendi birliğince tahsis edilen hafif silahlar ve harita, pusula, el dürbünü, hesap tersim aletleri vb. diğer eğitim materyali ile donatılarak, sırasıyla önce dershanede, bilahare eğitim simülasyon sistemlerinde eğitilir. Bilahare, topçu ve havan ağır silah atış bölgelerinde tatbiki olarak uzman eğitmenler tarafından, ileri gözetleyicilik görevlerini pekiştirip, bunları meleke haline getirinceye kadar eğitilirler:

 1. Harita okuma, kroki yapma,
 2. El dürbünü ve diğer gözetleme vasıtalarının kullanılması,
 3. Mesafe tahmini, hedef tanıma – teşhis – tespit ve tarif usulleri,
 4. Hedeflerin sınıflandırılması ve haritaya işaretlenmesi,
 5. Gizleme ve kamuflaj; beka tedbirleri,
 6. Topçu ve havan ateş idare merkezi ile koordinasyon,
 7. Ateş isteğinin unsurları, hava ve kara vasıtalarından ateş destek isteği,
 8. Ateş tanzim usul ve esasları,
 9. İşaretle sevk ve idare; telli – telsiz muhabere vasıtaları kullanımı,
 10. İlk Yardım

ana konularında eğitimler verilir.

Kurs Sonunda Kazandırılacak Kabiliyetler:

Kursiyerler, İleri Gözetleyicilik Kursları sonucunda;

 1. Haritacılık (okuma, işaretleme, ölçme vb.) ve kroki tekniklerini uygulama,
 2. Arazi üzerinde belirtilen hedefleri doğrulukla ve süratle tarif etme, bunları bir pano üzerinde işaretleme,
 3. Arazinin yapısı ve özelliğine uyumlu olarak, süratle gözetleme mevzii hazırlama ve gizleme – kamuflaj tekniklerini meleke halinde uygulama,

İstenen hedeflere, ilk ateş isteğini ve tanzimini standart süresi içinde yapabilme

becerilerini kazanırlar.

Yapılacak test ve değerlendirme sonucunda başarılı olanlara, Topçu ve Havan İleri Gözetleyiciliği Sertifikası verilir.

Kursun Süresi

Topçu ve Havan İleri Gözetleyicilik eğitimleri sırasıyla teorik – simülasyon sistemlerinde eğitim ve nihayet sahrada / açık arazide pratiği yapılacak şekilde, toplam 1 haftalık bir programdan oluşmaktadır.

Bilahare; imkan varsa yıl içinde, Topçu ve Havan birliklerinin atış ve tatbikatlar safhasına denk getirilecek şekilde, atışlarda görev verilerek bol uygulama imkanı verilerek, kazanılan yetenekler pekiştirilir.

SADAT Savunma uzman personelleri tarafından verilen Tank ve Zırhlı Araç Avcılığı eğitimi Tank ve Zırhlı araç gibi durdurulması çok zor olan düşman silahlarının ele geçirilmesi, görev yapamaz hale getirilmesi veya imha edilmesi amacını taşımaktadır

Kurs Başlangıç Yeterlilik Kriterleri:

Kursun takip edilebilmesi için kursiyerlerin bazı eğitimlerden geçmiş ve bu eğitimler sonucunda belirli yetenekleri kazanmış olması gerekmektedir.

Bunlar asgari olarak;

 1. Kondisyon ve savaş beden eğitimi konularında yetişmiş olmak,
 2. Tek er temel ve ileri muharebe eğitimi konularında yetişmiş olmak,
 3. Piyade ve tanksavar silahları atış görevlerinde başarılı olmak,
 4. İki erin koordineli atışları, ilerleme teknik ve taktiklerini başarıyla uygulamak,
 5. Piyade timi veya manga muharebe eğitimlerini başarıyla geçmek,
 6. Tank ve zırhlı araçların kuvvetli ve zayıf taraflarını ve mürettebat görevlerini iyi bilmek

Yapılacak test ve değerlendirmede başarı gösteren kursiyerler Tank Avcılığı Kursuna kabul edilir.

Eğitim Konuları:

Tank Avcılığı Kursunda; yetişmiş eğiticiler tarafından, bu eğitim için hazırlanmış Tank ve Zırhlı Araç Avcılığı Eğitim Parkurunda,,

 • Tanksavar tüfek bombaları,
 • Omuzdan atış yapılan MANPADS (taşınabilir hava savunma sistemi) tipi hafif tanksavar silahları,
 • Güdümlü – güdümsüz roket ve füzeler (TOW, RPG-7, LAW, vb.);
 • Alev ve sis makineleri, göz yaşartıcı bombalar,
 • Arazide kolayca bulunabilen, ivedi yapılabilecek engel malzemeleri kullanılarak, paletleri ve güç aktarma organlarını işlevsiz bırakmaya yarayacak yardımcı malzeme ve gereçleri,
 • Tahrip kalıplarını, EYP’leri (Elle Yapılan Patlayıcıları)
 • Tank mayınları, molotof kokteyli, sis ve yangın el bombaları,

gibi malzemeleri kullanarak:

Kursiyerlerin zırhlı araçlara karşı çekingenliklerini gidererek cesaretlerini arttıracak, hasım zırhlı araçlarının sağlam olarak ele geçirmesini sağlayacak, sağlam ele geçirilmesi mümkün olmayan hallerde imha veya tahrip ederek, onları etkisiz hale getirecek şekilde;

 1. Hasmın kullandığı tankların kabiliyetleri ve zayıf tarafları ile tanıtılması,
 2. Piyadenin tankçılardan ayrılarak avlanmaya karşı zaaf oluşturulması,
 3. Tank kapaklarının kapatılmaya zorlanması,
 4. Tank avcılarının tanka binme ve tanktan inme melekelerinin geliştirilmesi,
 5. Tank avcı çukurunun hazırlanması,
 6. Tanksavar silahlarının kullanılması
 7. Alev makinelerinin kullanılması,
 8. Tank ve zırhlı araçlara tahrip ve hasar verdirme usulleri ile tahrip maddelerinin tanınması ve kullanılması,
 9. Tanklara karşı uygun engellerin yapılması,
 10. Meskun mahallerde tanklara karşı savunma,
 11. Tankın sağlam ele geçirilmesi

ana konularında eğitimler verilir.

Eğitim sonunda kazandırılacak kabiliyetler

Kursiyerler, “Tank Avcılığı” kursu sonucunda;

 1. Tanklara pusu kurulması, mümkünse sağlam olarak ele geçirilmesini,
 2. Sağlam ele geçirilemeyen tank ve zırhlı araçların hasara uğratılması ve hareketten alıkonulmasını,
 3. Tankın yakılmasını ve tahrip edilmesini,
 4. Tankların piyadeden ayırılarak korunmasız bırakılmasını,
 5. Tank mürettebatının ateş ve görüşünün kısıtlanmasının sağlanmasını,
 6. Tank mürettebatının zırh kapaklarını kapatmaya zorlanmasını,

sağlayacak cesaretli ve eğitimli birer “tank avcısı” vasfını kazanmış olur

Kurs sonunda yapılacak test ve değerlendirmede, başarılı olanlara Tank Avcısı Uzmanı Sertifikası verilir.

Kursun Süresi:

Tank Avcılığı eğitimleri teorik, simülasyon sistemlerinde eğitim ve uygulamalı eğitimler olarak, toplam 1 haftalık bir programdan oluşmaktadır.

Günümüzde Asimetrik Savaşın bir unsuru olarak, ikişer kişilik Sniper timleri kullanılarak, hasım taraf üzerinde büyük bir tesir oluşturulması mümkündür. Türk Silahlı Kuvvetlerinin terör örgütleri ile olan yoğun mücadelesinde Özel Görev Nişancısı (sniper) timlerini başarıyla kullanması bunu teyit etmektedir. 

İsabetli ve etkili atış yapan personel 3 kategoriye ayrılır;

 1. Nişancı: Silahın yapısal özelliklerini, atıcılık teknik ve prensiplerini kişisel kabiliyetleri ile birleştirerek, ilave herhangi bir cihaz kullanmaksızın her ortamda yüksek isabetli atış yapabilen kişidir.

 2. Keskin Nişancı (Sharp-Shooter): Optik cihazlar (silah dürbünü, rüzgâr ölçer vb.) ile teçhiz edilmiş özel imal edilmiş bir tüfek ile, 600 m civarındaki mesafelere isabetli atışlar yapabilme yetenek ve kabiliyetine sahip olan kişidir.

 3. Özel Görev Nişancısı (Sniper): Daha üstün özellikteki dürbün ve atış bilgisayarı gibi cihazlarla donatılmış 600 m ve daha uzaktaki hedeflere isabetli atış yapabilme kabiliyeti bulunan, özel imal edilmiş bir tüfekle, her hava şartında, gerektiğinde düşman hattının içlerinde, tüm kamuflaj tekniklerini kullanarak çok yüksek bir yüzde ile atış yapabilme (%99) yeteneğine ve kabiliyetine sahip olan kişidir. Bir nişancı yardımcısı ile takviye edilerek 2 kişilik bir tim halinde görev yaparlar.

   

Özel Görev Nişancısı; üstün bir bedeni dayanıklılık ve sağlam bir psikolojik ruh yapısına sahip, yoğun bir eğitimden geçirilmiş ve teknik donanıma sahip olan profesyonel bir atış uzmanıdır. Özel Görev Nişancısı, keskin nişancı tarafından tesir altına alınamayan hedeflere; mesafe, boyut, konum, geçici doğa koşulları dikkate alarak başarılı bir şekilde atış yapabilen kişidir.

Bünyesinde Özel Görev Nişancısı bulunduran taraf, hasım taraf üzerinde, muharebenin kaderini etkileyebilecek bir ‘’kuvvet çarpanı’’ faktörü ile, potansiyel bir üstünlük sağlar.

Muharebe sahasında ve temas hattının gerisinde faaliyet gösterirken, uzun süre hayatta kalabilmek için, tüm hayatı idame yeteneklerine sahip olmalı ve her tür ortamda örtü ve gizleme (kamuflaj) tekniklerini uygulayabilmelidir. Nişancı yardımcısı da aynı esaslarda eğitilir.

Özel Görev Nişancısı, bu yetenekleri pekiştirinceye ve meleke kazanacak şekilde ustalaşıncaya kadar, eğitimleri çok sayıda tekrarlamalı; ruhsal ve bedensel kabiliyetlerini sürekli en üst seviyede idame ettirmelidir.

ÖZEL GÖREV NİŞANCISI EĞİTİMİ

Nişancı ve Keskin nişancılar arasından seçilen aday kursiyerler, yapılacak test ve değerlendirmede başarı göstermesi halinde, Özel Görev Nişancılığı Eğitimine kabul edilirler.

Kursa Katılım Yeterlilik Kriterleri

 1. Temel askerlik kural ve tekniklerini bilmek.
 2. 20 Kg sırt çantası ile, 7200 m 52 dakikanın altında tamamlayabilmek.
 3. Tabanca ve piyade tüfeği atışlarında %80 başarı sağlamak (Keskin Nişancı seviyesinde atış yeteneğine sahip olmak)

Eğitim Konuları

Özel Görev Nişancısı Eğitimi; uzman eğiticiler tarafından, her kursiyer için tahsis edilen özel teçhizat ve tahkim edevatı ile, arazi ortamında, temel bilgiler verildikten sonra, yapılan eğitim programı çerçevesinde uygulanan tatbikatlarla, meleke haline getirilmek suretiyle verilir.

 1. Savaş beden eğitimi ve fiziki kondisyon
 2. Temel atış teknikleri
 3. İleri atış teknikleri
 4. Özel keşif & istihbarat
 5. Muhabere
 6. Örtü ve gizleme
 7. Hayatı idame
 8. Kaçma ve kurtulma

Eğitim Sonucunda Kazandırılacak Kabiliyetler 

Eğitimlerde çeşitli silahlar, helikopter, bot, elektronik simülasyon kiti, ilkyardım simülasyon kiti vb. araç ve gereçler kullanılarak, Özel Görev Nişancılığına yönelik olarak;

 1. Mevcut silahlarını çok iyi tanıyıp en üst seviyede atış yapmak,
 2. Dünya ordularında kullanılan keskin nişancı silahlarını tanıma,
 3. İlkyardım konularını bilmek ve uygulama,
 4. Düşman bölgesinde icra edilen görev esnasında ve sonrasında zor şartlarda hayatta kalma
 5. Uzak mesafelerden (uygun silah ve ilave teknik teçhizatla, 1800 m kadar) hedef seçerek tam isabetli atışlar yapabilme,

imkân ve kabiliyetleri pekiştirilir.

 

Kurs sonunda yapılacak test ve değerlendirmelerde, başarılı olan kursiyerlere, kursu takip ettiğini ve başarı durumunu belirten bir Özel Görev Nişancısı (Sniper) sertifikası verilir.

Eğitim Süresi

Özel Görev Nişancısı (Sniper) eğitimleri teorik eğitim, simülasyon eğitimleri ve atış görevleri olarak toplam 12 haftalık bir programdan oluşmaktadır. 

 

Meskun Mahal Operasyonları Kurs Paketi

Silahlı kuvvetlerin yerleşim bölgelerine sivillerin arasına sızan terörist ve düşman unsurlara karşı yapacağı operasyonlar için Meskul Mahal Operasyonu kursu uzman personeller tarafından verilir.

Kurs Başlangıç Yeterlilik Kriterleri

Kursun takip edilebilmesi için kursiyerlerin tertip edildiği birlik bünyesinde, “Tek Er Temel Muharebe Eğitimi” konularında aldığı eğitim durumu, sahip olduğu bilgi, beceri ve yetenek durumu, yapılacak eğitim ve atış testleri ile kontrol edilmelidir.

Bunlar asgari olarak;

 1. Tek Er Yanaşık Düzen Eğitimi (temel askerlik disiplin eğitimi)
 2. Mekanik ve Nişancılık Eğitimi; 25 metre test ve öğretim atışı
 3. Tek Er Temel Muharebe Eğitimi (yön tayini ve mesafe tahmini, araziden faydalanma, tahkimat, gözetleme ve keşif, gizleme ve kamuflaj, işaretle sevk ve idare, vb.)
 4. 20 kg ağırlığındaki sırt çantası ile, 7200 metre mesafenin 52 dakikanın altında tamamlanması,
 5. Hafif silahlarla atış görevlerinin yapılması (tabanca ve piyade tüfeği atışlarında, asgari %60 başarı seviyesine ulaşılmış olması)

Yapılacak test ve değerlendirmede başarı gösteren kursiyerler, Meskun Mahal Operasyonları Kursuna kabul edilir.

Eğitim Konuları

Meskun Mahal Operasyonları Kursunda kursiyerler, kendi birliğince tahsis edilen hafif silahlar ve teçhizatlı olarak; harita, pusula, el dürbünü vb. diğer eğitim materyali ile donatılarak, eğitim simülasyon sistemlerinde ve bilahare de meskun mahal savaş operasyon eğitim ve atış tesislerinde; konusunda uzman eğitmenler tarafından, konuları pekiştirip, uygulamaları meleke haline getirinceye kadar şu konularda eğitilirler:

 1. Liderlik eğitimi,
 2. Meskun mahal teknik ve taktikleri,
 3. Keşif ve istihbarat
 4. Harita okuma, kroki çizme,
 5. Drone kullanımı,
 6. Fotoğraf ve video değerlendirme teknikleri,
 7. Mesafe tahmini, hedef tespit ve tarif usulleri,
 8. Gizleme ve kamuflaj
 9. Tahrip,
 10. Tuzaklama ve tuzaklardan kurtulma usulleri,
 11. Meskun mahalde ve binada tim harekatı,
 12. İşaretle sevk ve idare, muhabere vasıtaları kullanımı
 13. İlk yardım

ana konularında eğitimler verilir.

Kurs Sonunda Kazandırılacak Kabiliyetler

Kursun takip edilebilmesi için kursiyerlerin tertip edildiği birlik bünyesinde, “Tek Er Temel Muharebe Eğitimi” konularında aldığı eğitim durumu, sahip olduğu bilgi, beceri ve yetenek durumu, yapılacak eğitim ve atış testleri ile kontrol edilmelidir.

Bunlar asgari olarak;

 1. Tek Er Yanaşık Düzen Eğitimi (temel askerlik disiplin eğitimi)
 2. Mekanik ve Nişancılık Eğitimi; 25 metre test ve öğretim atışı
 3. Tek Er Temel Muharebe Eğitimi (yön tayini ve mesafe tahmini, araziden faydalanma, tahkimat, gözetleme ve keşif, gizleme ve kamuflaj, işaretle sevk ve idare, vb.)
 4. 20 kg ağırlığındaki sırt çantası ile, 7200 metre mesafenin 52 dakikanın altında tamamlanması,
 5. Hafif silahlarla atış görevlerinin yapılması (tabanca ve piyade tüfeği atışlarında, asgari %60 başarı seviyesine ulaşılmış olması)

Yapılacak test ve değerlendirmede başarı gösteren kursiyerler, Meskun Mahal Operasyonları Kursuna kabul edilir.

Kursun Süresi

Meskun mahal operasyonları kursu teorik, pratik ve simülasyon eğitimleri olarak toplam, 45 günlük bir programdan oluşmaktadır.

Örnek Hizmet Paketlerimiz

Örnek Hizmet Paketlerimiz
Örnek Hizmet Paketlerimiz

 

Kara Kuvvetleri için örnek hizmet paketlerimiz
Kara Kuvvetleri için örnek paketlerimiz HTML | PDF

 

Deniz Kuvvetleri için örnek hizmet paketlerimiz
Deniz Kuvvetleri için örnek paketlerimiz HTML | PDF

 

Hava Kuvvetleri için örnek paketlerimiz
Hava Kuvvetleri için örnek paketlerimiz HTML | PDF

 

Polis Kuvvetleri için örnek paketlerimiz
Polis Kuvvetleri için örnek paketlerimiz HTML | PDF

 

Bakım Onarım Sistemi Örnek Paketimiz
Bakım Onarım Sistemi Örnek Paketimiz HTML | PDF

 

Özel Eğitim Nişancısı (Sniper) İçin Örnek Paketimiz HTML | PDF