Tüm Eğitim ve Danışmanlık hizmetlerimiz dost ve müttefik ülkelerin Silahlı Kuvvetleri ve Polis Teşkilatlarına mahsustur.

Eğitimlerimize bireysel katılım mümkün değildir!

SADAT Savunma askerlik mesleğinin eğitimini vermektedir

https://twitter.com/haberpiri/status/1458624464086872065

11 Kasım 2021 Perşembe tarihli Cumhuriyet Gazetesi’nde  “SADAT’ın kayıp iş ilanları” başlıklı, “Barış Terkoğlu” imzasıyla yayınlanan yazıda Şirketimize yönelik yine asılsız ve altı boş suçlamalar yöneltilmiştir.

 

SADAT Savunma Yasal Bir Şirkettir

SADAT Uluslararası Savunma Danışmanlık İnşaat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Türkiye’nin dost ve müttefiki ülkelerin silahlı kuvvetleri ve polis teşkilatlarına danışmanlık, eğitim ve ikmal hizmetleri sunmak üzere kurulmuştur.

SADAT Savunma özel hukuka ve Türk Ticaret Kanunu’na göre kurulmuş ticari bir şirkettir. Şirket ana sözleşmesi, tüm savunma sanayi firmalarının faaliyet alanını düzenleyen 5201 ve 5202 sayılı kanunlar ile uluslararası mevzuat göz önünde bulundurularak hazırlanmış ve 2012 yılında ilgili bakanlıklar tarafından yaklaşık 4 ay incelendikten sonra tescil edilmiştir. Tescil işlemi, 28 Şubat 2012 tarihli ticaret sicil gazetesinde yayınlanmıştır.

 

SADAT Savunma’nın faaliyet alanı tescil edilen ve onaylanan ana sözleşmesinde, amaç ve konu başlıklı üçüncü maddede yer almaktadır. (https://www.sadat.com.tr/tr/hakkimizda/mevzuatimiz.html 28 Şubat 2012 tarih ve 8015 sayılı Ticaret Sicil Gazetesinde yayınlanmıştır. 13 Nisan 2012 tarih ve 8048 sayılı Ticaret Sicil Gazetesinde yayınlandığı şekliyle tadil edilmiştir.)

 

SADAT Savunma’nın, şirket kuruluş aşamasında tüzüğü ve faaliyet göstereceği alandaki işler teferruatıyla 5201([i]) ve 5202([ii]) sayılı kanunlar kapsamında incelenmiş ve sonuçta devletin ilgili kurumları nezdinde kabul görerek, kuruluşuna ve çalışmasına izin verilmiştir.

 

Şirket Son Kullanıcı (End User) belgesi gerektiren konularda ilgili mevzuata uygun izinleri almakta, Son Kullanıcı Belgesine tabi olmayan konularda verilecek hizmet için Dış İşleri ve Savunma Bakanlıklarına görüş sormakta ve hizmetler her halükarda Türkiye Cumhuriyeti Devletinin dost ve müttefiki ülkelere verilmektedir. Verilen hizmetler Türk Silahlı Kuvvetlerinin gizlilik dereceli bilgilerini değil Askerlik Mesleğine ait bilgileri içermektedir.

 

SADAT Savunma hiçbir şüpheye yer bırakmayacak şekilde tamamıyla yasalara uygun tüm faaliyetleri için gerek gördüğünde iş ilanı yayınlamakta ve tüm iş ilanlarında olduğu gibi ilanlar amacına ulaştığında da kaldırılmaktadır. İş ilanlarının gizlenmesi gibi bir durum söz konusu olabilir mi?

 

SADAT Savunma her türlü denetime açık ve faaliyetleri şeffaf olan bir ticari kuruluştur. Kuruluşundan bugüne faaliyetlerinin kanuna aykırılığı iddiası ile şirket ve mensupları hakkında herhangi bir hukuki-cezai takibat söz konusu olmamıştır.

 

Bidayette bir siyasi parti liderinin SADAT Savunma’nın (Tokat ve Konya’da) kamplarda militan yetiştirdiği yönündeki asılsız iddiaları Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturmaya konu olmuş, yapılan soruşturma neticesinde iddiaların asılsız, gerçeği yansıtmayan ifadeler olduğu tespit edilmiş ve SADAT hakkında “Kovuşturmaya Yer Olmadığına Karar” verilmiştir.

 

SADAT Savunma faaliyetlerinde hiçbir zaman şeffaflık ilkesine, mevcut mevzuat hükümlerine ve bilhassa TÜRKİYE CUMHURİYETİ Devleti ve vatandaşlarının üstün yararına aykırı herhangi bir faaliyette bulunmamıştır.

 

Kamuoyuna saygı ile beyan olunur.

 

(i) Harp Araç ve Gereçleri ile Silah, Mühimmat ve Patlayıcı Madde Üreten Sanayi Kuruluşlarının Denetimi Hakkında Kanun https://www.sadat.com.tr/tr/hakkimizda/mevzuatimiz/208-harp-arac-ve-gerecleri-ile-silah-muhimmat-ve-patlayici-madde-ureten-sanayi-kuruluslarinin-denetimi-hakkinda-kanun.html

 

(ii) 5202 sayılı “Savunma Sanayii Güvenliği Kanunu” https://www.sadat.com.tr/tr/hakkimizda/mevzuatimiz/209-savunma-sanayii-guvenligi-kanunu.html

Tags: ,