sedat peker

 • Organized Crime Group Leader Sedat Peker, in a video he published on his social media account on May 30, 2021; He confessed that he was "arms trafficking" under the mask of "delivering humanitarian aid to the Syrian Turkmens".

  It is seen that Peker, who is on trial in Turkey, while confessing his crimes in order to acquit himself, on the other hand, he acts with the logic of "throw dirt enough, and some will stick" by mentioning many people in order to misdirect the public.

  The fact that the fugitive leader of the crime group, whose crimes are documented and proven, targeted the official institution of the Republic of Turkey, the National Intelligence Organization, our distinguished company SADAT Defense, and some bureaucrats in order to misdirect the public has not slip past the notice of the wise public.

  We summon the slanderers to prove their slanders and hand over the documents they have to the prosecution office. Peker confesses in his video that he sold weapons to terrorist groups; but our company has no relation with the weapons delivered by Peker to the terrorist groups.

  SADAT Defense has not had any training, equipment, consultancy and/or similar work with any group in Syria (as slandered). Our statements in response to the slander campaigns carried out in the past are available on our website and social media accounts.

  It is announced to the public with respect.

  SADAT Defense Board of Directors

  1. Organized Crime Group Leader Sedat Peker, in a video he published; He confessed that he brought weapons under the name of aid to the Syrian Turkmens and that the aid he brought (!) was delivered to the Al-Nusra.
  2. In the same video, he confessed that he had committed a crime by admitting that he knew he had dispatched weapon.
  3. In the aforementioned video, he also claims that the weapons were given to him by members of SADAT!.
  4. While an unfounded (without evidence) claim does not go beyond just defamation, it is clear that some purposeful parties are pursuing the dream of leveling up the smear campaign that has been carried out against our company since 2012, by relying on a crime group leader.
  5. We expressly state on our website that we will operate in all matters within our ability to execute, which are registered in the Trade Registry Gazette, which is clearly stated in the Company's articles of association with the establishment of our company and which does not contradict the laws of the Republic of Turkey and international legislation (also, it is 100% compatible with laws).
  6. In the fields that we publish and declare to operate with all clarity in our trade registry gazette and website, and other than that, it is not possible for our Company to work and cooperate with non-state actors.
  7. And yet, against a criminal group leader who was abroad as an outlaw, defaming our company with unfounded allegations and trying to be associated with this outlaw, with whom we have not had any contact until today; as always, to file a criminal complaint to investigate Sedat Peker's allegations in order to call for the esteemed prosecutors to duty.
  8. Thus, it will be clarified by law whether SADAT Defense or some members of SADAT committed any crime or not.
  9. Our law firm has applied to the prosecutor's office with the following criminal complaint.
  1. Organize Suç Örgütü Lideri Sedat Peker yayınladığı bir videoda; Suriye Türkmenlerine yardım adı altında silah götürdüğünü ve götürdüğü yardımların(!) el-Nusra örgütüne teslim edildiğini ikrar etmiştir.
  2. Aynı videoda silah sevk ettiğini bildiğini de ikrar ederek suç işlediğini itiraf etmiştir.
  3. Adı geçen videoda silahların kendisine SADATçılar! tarafından verildiğini de iddia etmektedir.
  4. Mesnedden uzak (delili olmayan) bir iddia sadece karalamadan ileri gitmez iken bir takım maksatlı çevrelerin bir suç örgütü liderine itibar ederek şirketimiz aleyhinde 2012 yılından beri yürütülen karalama kampanyasına yeni bir boyut kazandırma hayali peşine düştükleri açıktır.
  5. Şirketimizin kuruluşu ile birlikte Şirket ana sözleşmesinde açıkça belirtilen ve Türkiye Cumhuriyeti yasaları ile uluslararası mevzuata hiçbir aykırılığı bulunmayan (bilakis %100 uyumlu olan ve) Ticaret Sicil gazetesinde tescil edilmiş, yürütme imkan kabiliyetimiz dahilindeki tüm konularda faaliyet göstereceğimizi web sitemizde de tüm açıklığı ile belirtmekteyiz.
  6. Ticaret sicil gazetemizde ve web sitemizde tüm açıklığı ile yayınladığımız ve faaliyet gösterdiğimizi ilan ettiğimiz sahalarda ve bunların dışında, Şirketimizin devlet dışı aktörlerle çalışması, işbirliği yürütmesi söz konusu bile değildir.
  7. Hal böyle iken, kanun kaçağı olarak yurtdışında bulunan bir suç örgütü liderinin mesnetsiz iddialar ile şirketimizi karalaması ve bugüne kadar en ufak bir irtibatımızın olmadığı bu kanun kaçağı ile irtibatlandırılmaya çalışılmamız karşısında; her zaman olduğu gibi bize yakışan, sayın savcıları göreve davet etmek amacıyla Sedat Peker'in iddialarının araştırılması için suç duyurusunda bulunmaktır.
  8. Böylelikle SADAT Savunma'nın veya bir kısım SADATçıların suç işleyip işlemediği hukuk önünde açıklığa kavuşacaktır.
  9. Hukuk büromuz aşağıda yer alan suç duyurusu ile savcılığa başvurmuştur.
 • Organize Suç Örgütü Lideri Sedat Peker 30 Mayıs 2021 tarihinde sosyal medya hesabından yayınladığı bir videoda; “Suriye Türkmenlerine insani yardım götürme” maskesi altında “silah kaçaklığı” yaptığını itiraf etmiştir.

  Türkiye’de yargılanmakta olan Peker’in, kendini aklamak amacıyla bir yandan suçlarını itiraf ederken bir yandan da hedef saptırmak için pek çok isim de zikrederek “çamur at, tutmasa bile izi kalır” mantığıyla hareket ettiği görülmektedir.

  İşlediği suçlar belgeli ve ispatlı olan firari suç örgütü liderinin, hedef saptırmak için Türkiye Cumhuriyeti Devletinin resmi kurumu Milli İstihbarat Teşkilatını, güzide şirketimiz SADAT Savunma’yı ve bazı bürokratları hedef alması aklı selim sahibi kamuoyunun dikkatinden kaçmamıştır.

 • Küresel Güçler ve onların piyonu Sedat Peker neden SADAT Savunmayı hedef alıyor?

  Organize suç örgütü elebaşı Sedat Peker yayınladığı bir videoda SADAT Savunma hakkında tümüyle yalan bilgiler paylaştığı için bazı basın – yayın kuruluşlarından ve medya mensuplarından çeşitli sorular geldi.

  Zaten oyunun farkında olan kamuoyunu bilgilendirmek için aydınlatıcı bir video yayınlamanın faydalı olacağını değerlendirdik. Gelen soruları toparladığımızda bu kamuoyu duyurusu ortaya çıkmış oldu. Sorular şunlar;

  1. Sedat Peker SADAT’ın Suriye’deki El Nusra Örgütüne silah gönderdiğini iddia etti? Doğru mu?
  2. SADAT bugüne kadar Suriye’ye herhangi bir yardım gönderdi mi veya Suriye’de hangi faaliyetleri oldu?
  3. Suriye’de hiçbir faaliyetinizin olmadığını iddia ediyorsunuz peki Sedat Peker niçin sizin bunu yaptığınızı iddia ediyor?
  4. SADAT neden devamlı böyle iddiaların hedefinde yer alıyor?
  5. Çok kısaca SADAT’ın şu anki faaliyetleri hakkında bilgi verir misiniz?

  Kurulduğu günden buyana küresel güçlerin hedefinde yer alan SADAT Savunma'nın açıklamaları videoda yer alıyor...

   

 • Küresel Güçler ve onların piyonu Sedat Peker neden SADAT Savunmayı hedef alıyor?

  Organize suç örgütü elebaşı Sedat Peker yayınladığı bir videoda SADAT Savunma hakkında tümüyle yalan bilgiler paylaştığı için bazı basın – yayın kuruluşlarından ve medya mensuplarından çeşitli sorular geldi.

  Zaten oyunun farkında olan kamuoyunu bilgilendirmek için aydınlatıcı bir video yayınlamanın faydalı olacağını değerlendirdik. Gelen soruları toparladığımızda bu kamuoyu duyurusu ortaya çıkmış oldu. Sorular şunlar;

  1. Sedat Peker SADAT’ın Suriye’deki El Nusra Örgütüne silah gönderdiğini iddia etti? Doğru mu?
  2. SADAT bugüne kadar Suriye’ye herhangi bir yardım gönderdi mi veya Suriye’de hangi faaliyetleri oldu?
  3. Suriye’de hiçbir faaliyetinizin olmadığını iddia ediyorsunuz peki Sedat Peker niçin sizin bunu yaptığınızı iddia ediyor?
  4. SADAT neden devamlı böyle iddiaların hedefinde yer alıyor?
  5. Çok kısaca SADAT’ın şu anki faaliyetleri hakkında bilgi verir misiniz?

  Kurulduğu günden buyana küresel güçlerin hedefinde yer alan SADAT Savunma'nın açıklamaları videoda yer alıyor...

   

 •  

  SEDAT PEKER’İN SADAT İLE İLGİLİ İDDİALARI:

  Organize suç örgütü kurmak suçlamasıyla hakkında gözaltı kararı olan ve halen yurtdışında bulunan Sedat Peker 30 Mayıs 2021 tarihinde yayınladığı 8. Videosunun 50. dakika 28. Saniyesi ile 54. dakika 10. saniyesi arasındaki Bölümünde, SADAT (Uluslararası Savunma Danışmanlık, İnşaat, Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi) hakkında; [1]

  “...Diyordum ya Suriye’de sorun var. MİT TIR’ları yakalandıktan sonra benim kendi kafamda şöyle bir şey oluşmuştu. Biz oraya hem toplumun duygularını yükseltmek, hem de oradaki kardeşlerimize yardımcı olmak için, Bayır Bucak Türkmenlerine, diğerlerine, neydi insansız hava aracı, kıyafetler, ama çok fazla, sayıca bunlar oradaki tüm savaşçılara yetecek kadar, telsizlerden tutun, çelik yeleklerden, onlar, bunlar, TIR’larca, bu projeyi düşündük. O millet Vekili arkadaşla da konuştuk, o milletvekili arkadaşımız da düşünceyi aldı iletmesi gereken yerlere iletti. Tamam. Sonra dediler biz ek tırlar verelim. Sizin TIR’larla işte beraber, bizim TIR’lar Sedat Peker Yardım Konvoyu diye gidiyor. İşte Basına da resimler veriyor. Halkı şey yapıyor. Bütün hepsi tüm ekipmanları yolluyor. Ama benim adıma giden diğer araçlar var. Onlar da başka yerlerdeki Türkmenlere gidiyor diye biliyoruz. Ama biz o araçların içinde ne olduğunu bilmiyoruz. Bilmiyoruz dediğim, biliyoruz. İçinde silah var yani. Biz çocuk değiliz. O da normal. Olması lazım gelir çünkü. Ama bu MİT tarafından organize edilmiyor. Askeriye tarafından da organize edilmiyor. Bu SADAT tarafından organize ediliyor. SADAT’ın içerisinde bir ekip tarafından. Şimdi biz bunları yollarlarken işte ben bunların hepsini, ben kendi paramla alıyorum. Onlar hariç. Onlar hariç, Onların benimle hiçbir ilgisi yok. Ama benim adıma gidiyor. İşte işlem yapılmıyor, kayıt yapılmıyor. Direk geçiş yapılıyor. Sonra ben bizim yüklü miktarda mitsubişiler, araçlar yollamaya başlayınca, dediler bize de biraz verir misin? Orada savaşta, tamam verelim. Yav bakıyorum böyle Türkmenlere, her yerden videolarla teşekkür ediyorlar. Aracı aldık, aracı aldık. Yav bir iki tane böyle, Arapça konuşuyorlar. Arapça konuşmalarında sorun yok. Yav Türkmen arkadaşlardan biri dedi, yav bunlar El Nusracı dedi. Allah, Allah lafı… Bizim diğer arkadaşlar da bana diyor ki yav bu gidenler El Nusra’ya geliyor diyor. Evet!  Benim üzerimden gidiyor. Samimi yapıyorum. Ama ben yollamadım. SADATÇILAR yolladı. Beni küçültmek istediniz de mi? Göreceksiniz kibrit kutusuna sokacağım hepinizi, tüm dünyada. Göreceksiniz. Hem de devleti de yargılatmayacağım. Heh he göreceksiniz! Belki Devlete para cezası, engel olmadığı için. Şey yapmadığı için, … gerekli tedbirleri almadığı için birkaç yüz bin lira. Devamlı biz her şikâyette zaten bizi haksız bulup geçiyorlar. Ondan bir şey olmaz. Ama Devlet bu benim hikâyede değil, SADAT Ekibi…”

  şeklinde ifade ve iddialar ileri sürmüştür.

  1. Sedat Peker, kendi ülkesinde işlediği suçların hesabını soran adaletinden kaçarak başka bir ülkeye sığınan insanları, O ülkenin ve müttefiklerinin istihbarat örgütleri kendi ülkesi aleyhine sonuna kadar kullanırlar. Kullanacak bir değeri kalmayınca da posasını çıkarıp fosil çukuruna atarlar.
  2. Sana tavsiyem; seni esir tutanların elinden kurtulur kurtulmaz, O Ülkedeki en yakın Türkiye Cumhuriyeti Büyük Elçiliğine veya Konsolosluğa teslim olarak, Ülkemize geri dön ve işlediğin suçların hesabını Türk adaleti karşısında vererek, takdir edilen cezayı paşa, paşa çek. Bulunduğun pozisyondan daha hür ve kişilikli olursun.
  3. Şahsıma ve SADAT A.Ş’ye yönelttiğin iddialara gelince;
   1. SADAT A.Ş. bir güvenlik şirketi değildir.
   2. ULUSLARARASI alanda, Türkiye’ye Dost ve Müttefik Müslüman ülkelerin Silahlı kuvvetlerine ve Emniyet teşkilâtına, ülkelerinin Savunması, Emniyet ve asayişinin temini için DANIŞMANLIK, ELEMANLARINA EĞİTİM ve İHTİYAÇ DUYDUĞU Silah, Malzeme ve Teçhizatı ile ilgili DONATIM HİZMETİ veren, SAVUNMA, SANAYİ, İNŞAAT VE TİCARET Anonim Şirketidir.
   3. SADAT A.Ş. paramiliter bir şirket değildir. Paralı askeri yoktur. Silahı, silahlı elemanı, birimi ve gücü yoktur.