Conventional Military Training:

SADAT Inc. provides the conventional military trainings and the final user trainings for the privates and any and all troops of the Land, Marine and Air Forces of the countries it serves.

Unconventional Military Training:

SADAT Inc. provides ambush, raid, road closing, destruction, sabotage, and rescue and abduction trainings, in addition to the trainings on the defense against such acts, which may be needed by the countries it serves, and organizes the Unconventional War organization of such countries.

Special Forces Training:

SADAT Inc. trains the staff of the Land, Marine and Air forces of the countries it serves regarding conventional war and unconventional war and special military operations, and furnishes them with superior skills.

QUALIFICATION OF TRAINING PERSONNEL

Training Services of SADAT Inc.;
Will be given by highly skilled special personnel who have internalized the discipline and gathered the traditions of TSK in own personality; retired after serving successfully as officers or noncommissioned officers for long periods in Armed Forces;

 1. Served de facto and actively in special forces
 2. Underwater Demolition and Underwater Defence units
 3. Domestic security units performing counter-terrorism tasks
 4. Assumed the duty of training the special personnel like themselves
 5. Joined corporate and united domestic and overseas special force operations

With their additional skills gained after war, physical training, commando, parachute, irregular warfare, underwater demolition and defense and diver courses that they were chosen for and subjected to, after their successful services in regular units of Army, Navy and Air Force and Gendarmerie General Commander of Armed Forces.

Askeri Eğitimlerimiz uzmanlık gerekliliklerine göre şu paket eğitim programlarına ayrılmıştır;

  1. Kara Harekatı Eğitim Paketi
  2. Keskin Nişancılık Eğitim Paketi
  3. Deniz Harekatı Eğitim Paketi
  4. Hava Harekatı Eğitim Paketi
  5. Koruma Eğitimi Paketi
  6. Tahrip Eğitimi Paketi
  7. Gayri Nizami Harp (GNH) Eğitim Paketi
  8. Tek Er Muharebe Eğitimi Paketi
  9. Topçu ve Havan İleri Gözetleyiciliği Eğitim Paketi
  10. Tank Avcılığı Eğitim Paketi

Paket Eğitimlerimiz


I. KARA HAREKATI EĞİTİM PAKETİ

Kara Harekatı

A. KURS BAŞLANGIÇ YETERLİK KRİTERLERİ

i. Temel askerlik kural ve tekniklerini bilmek.
ii. 20 Kg sırt çantası ile 7200 metreyi 52 dk nın altında tamamlayabilmek.
iii. Tabanca ve piyade tüfeği atışlarında %60 başarı sağlamak.

Yapılacak test ve değerlendirmede başarı gösteren kursiyerler Kara harekatı eğitimine kabul edilir.

B. EĞİTİM KONULARI

Kara harekatı eğitimi; yetişmiş eğiticiler tarafından, her kursiyer için tahsis edilen özel teçhizat ve tahkim edevatı ile, arazi ortamında, kara harekatına yönelik temel bilgiler verildikten sonra, yapılan eğitim programı çerçevesinde uygulanan tatbikatlarla,ferdi veya tim halinde, meleke haline getirilmek suretiyle verilir.

i. Savaş beden eğitimi ve fizik kondisyon
ii. İlk yardım
iii. Atış
iv. İntikal usulleri
v. Pusu
vi. Keşif, istihbarat
vii. Kaçma-kurtulma
viii. Muhabere
ix. Arama-kurtarma
x. Mülteci tahliye
xi. Baskın, sabotaj
xii. Uçak/helikopter yönlendirme

Kara Harekatı Eğitim Sonucu

C. EĞİTİM SONUCUNDA KAZANDIRILACAK KABİLİYETLER

Kursiyerler, Kara harekatı eğitimleri sonucunda;
i. Ordu organizasyon şemasında bulunan kademelerin en alttan en üst seviyeye kadar olan birimleri ve görevlerini bilme,
ii. Temel ilkyardım kurallarını uygulayabilme,
iii. Mevcut silahlarını çok iyi tanıyıp üst seviyede bir atış kabiliyetine haiz olma,
iv. Tim intikal düzenlerini bilmek, uygulamak ve uygulatabilme,
v. Kişi, araç, konvoy, bölge pusularını bilmek ve uygulama,
vi. Mecbur kaldığı durumlarda Düşman bölgesinden, yalnız kaçıp kurtulabilme,
vii. Düşman ve dost bölgeden kurtarma kaçırma harekatı uygulayabilme,
viii. Çeşitli sabotaj tekniklerini bilmek ve uygulayabilme,
ix. Düşmanın içerisine sızarak dost unsurların uçak, helikopter, füze, top gibi taarruz unsurlarını yönlendirerek hedefin imha edilmesine yardımcı olabilme,
x. Muhabere araç gereçlerini tanımak ve iyi bir operatör olma,
xi. Düşman unsurlarının elinde bulunan; tank, uçak, helikopter gibi stratejik öneme haiz araç gereçlerin ele geçirilmesini sağlayabilmek, olmadığı takdirde imha edebilme;

İmkân ve kabiliyetine ulaştırılır ve yapılacak test ve değerlendirmelerde başarılı olanlara Kara harekatı uzmanlığı sertifika verilir.

karaharekati-1-3-7

D. EĞİTİM SÜRESİ

Kara harekatı eğitimleri teorik, nazari ve simülasyon eğitimleri olarak toplam 16 haftalık bir programdan oluşmaktadır.


II. KESKİN NİŞANCILIK

A. KURS BAŞLANGIÇ YETERLİK KRİTERLERİ

i. Temel askerlik kural ve tekniklerini bilmek.
ii. 20 Kg sırt çantası ile 7200 metre 52 dk nın altında tamamlayabilmek.
iii. Tabanca ve piyade tüfeği atışlarında %60 başarı sağlamak.

Yapılacak test ve değerlendirmede başarı gösteren kursiyerler Keskin Nişancılık eğitimine kabul edilir.

Keskin Nişancı

B. EĞİTİM KONULARI

Keskin Nişancılık eğitimi; yetişmiş eğiticiler tarafından, her kursiyer için tahsis edilen özel teçhizat ve tahkim edevatı ile, arazi ortamında, temel bilgiler verildikten sonra, yapılan eğitim programı çerçevesinde uygulanan tatbikatlarla, meleke haline getirilmek suretiyle verilir.

i. Savaş beden eğitimi fizik kondisyon
ii. Temel atış tekniği
iii. İleri atış tekniği
iv. Özel keşif istihbarat
v. Muhabere
vi. Hayatı idame
vii. Kaçma kurtulma

keskinnisanci-3

C. EĞİTİM SONUCUNDA KAZANDIRILACAK KABİLİYETLER

Eğitimlerde çeşitli silahlar, helikopter, bot, elektronik simülasyon kiti, ilkyardım simülasyon kiti gibi araç ve gereçler kullanılarak, Keskin nişancılığa yönelik;
i. Mevcut silahlarını çok iyi tanıyıp üst seviyede atış gerçekleştirme,
ii. Dünya ordularında kullanılan keskin nişancı silahları tanıma,
iii. İlkyardım konularını bilmek ve uygulama,
iv. Düşman bölgesinde icra edilen görev esnasında ve sonrasında zor şartlarda hayatta kalma,

İmkân ve kabiliyetleri pekiştirilir. Kurs sonu yapılacak test ve değerlendirmelerde başarılı olan kursiyerlere kursu takip ettiğini ve başarı durumunu belirten bir Keskin Nişancılık sertifika verilir.

D. EĞİTİM SÜRESİ

Keskin Nişancılık eğitimleri teorik, nazari ve simülasyon eğitimleri olarak toplam 8 haftalık bir programdan oluşmaktadır.


III. DENİZ HAREKATI

A. KURS BAŞLANGIÇ YETERLİLİK KRİTERLERİ

i. Temel askerlik kural ve tekniklerini bilmek.
ii. 20 Kg sırt çantası ile 7200 metre 52 dk nın altında tamamlayabilmek.
iii. Tabanca ve piyade tüfeği arışlarında %60 başarı sağlamak.
iv. 150 M mesafeyi 4 Dk içerisinde serbest yüzerek tamamlayabilmek.

Yapılacak test ve değerlendirmede başarı gösteren kursiyerler Deniz harekatı eğitimine kabul edilir.

denizharekati

B. EĞİTİM KONULARI

Eğitimlerde çeşitli silahlar, helikopter, sürat botu lastik bot, elektronik simülasyon kiti, ilkyardım simülasyon kiti, deniz mayınları gibi araç ve gereçler kullanılarak,gece ve gündüz şartlarında denize olan ünsiyet arttırılarak, deniz harekatına yönelik;

i. Yüzme kursu
ii. Kurbağa adam kursu
iii. Özel dalış kursu(kapalı devre)
iv. Su altından gemi taarruzu
v. Su altı keşfi
vi. Su altı arama kurtarma
vii. Su altı intikal araç kullanımı
viii. Su altı tim harekâtı
ix. Limpet mayın

denizharekati-2

C. EĞİTİM SONUCUNDA KAZANDIRILACAK KABİLİYETLER

Kursiyerler, Deniz harekatı eğitimleri sonucunda;

i. Temel kurbağa adam tekniklerini bilme,
ii. İleri dalış tenliklerini bilmek ve uygulama,
iii. Kapalı dalış sistemleri kullanarak gemilere ve sahil tesislerine sinsi taarruzlar düzenleme,
iv. Su altı mayınlarını tanımak ve tesirsiz hale getirebilme,
v. Boğulan kişiye müdahale kurallarını bilme,
vi. Denizde arama kurtarma harekatı uygulayabilme;

İmkan ve kabiliyetine ulaştırılırlar ve yapılacak test ve değerlendirme sonucunda başarılı olanlara Deniz harekatı uzmanlığı sertifikası verilir.

D. EĞİTİM SÜRESİ

Deniz harekatı eğitimleri teorik, nazari ve simülasyon eğitimleri olarak toplam 8 haftalık bir programdan oluşmaktadır.

denizharekati-2-3


IV. HAVA HAREKATI

A. KURS BAŞLANGIÇ YETERLİLİK KRİTERLERİ

i. Temel askerlik kural ve tekniklerini bilme.
ii. 20 Kg sırt çantası ile 7200 metre 52 dk nın altında tamamlayabilme.
iii. Tabanca ve piyade tüfeği atışlarında %60 başarı sağlama.
iv. 150 M mesafeyi 6 Dk içerisinde serbest yüzerek tamamlayabilme.

Yapılacak test ve değerlendirmede başarı gösteren kursiyerler Hava harekatı eğitimine kabul edilir.

havaharekati

B. EĞİTİM KONULARI

Eğitimlerde çeşitli silahlar, helikopter, bot, elektronik simülasyon kiti, ilkyardım simülasyon kiti, gibi araç ve gereçler kullanılarak, hava harekatına yönelik;

i. Paraşüt
ii. Helikopter/uçak yönlendirme
iii. Elektronik harp

havaharekati-4-1

C. EĞİTİM SONUCUNDA KAZANDIRILACAK KABİLİYETLER

Kursiyerler, Hava harekatı eğitimleri sonucunda;

i. Temel paraşütçülük,
ii. Serbest paraşütçülük,
iii. Yüksek irtifa atlayışları
iv. Helikopret ve uçak yönlendirme
v. Elektronik teçhizatı kullanarak harp teknikleri geliştirme;

İmkân ve kabiliyetine ulaştırılır ve yapılacak test ve değerlendirmelerde başarılı olanlara Hava harekatı uzmanlığı sertifika verilir.

D. EĞİTİM SÜRESİ

Hava harekatı eğitimleri teorik, nazari ve simülasyon eğitimleri olarak toplam 6 haftalık bir programdan oluşmaktadır.


V. KORUMA

A. KURS BAŞLANGIÇ YETERLİLİK KRİTERLERİ

i. Temel askerlik kural ve tekniklerini bilmek.
ii. 20 Kg sırt çantası ile 7200 metre 52 dk nın altında tamamlayabilmek.
iii. Tabanca ve piyade tüfeği atışlarında %60 başarı sağlamak.
iv. 150 M mesafeyi 6 Dk içerisinde serbest yüzerek tamamlayabilmek.

Yapılacak test ve değerlendirmede başarı gösteren kursiyerler Koruma eğitimine kabul edilir.

koruma

B. EĞİTİM KONULARI

Kursiyerler, Koruma eğitimleri sonucunda;

i. Savaş beden eğitimi fizik kondisyon,
ii. İlk yardım,
iii. Kişi koruma,
iv. Araç koruma,

koruma-1

C. EĞİTİM SONUCUNDA KAZANDIRILACAK KABİLİYETLER

Eğitimlerde çeşitli silahlar, helikopter, bot, elektronik simülasyon kiti, ilkyardım simülasyon kiti, gibi araç ve gereçler kullanılarak, koruma harekatına yönelik;

i. Temel koruma teknikleri,
ii. Kişi,bina, araç, bölge koruma teknikleri,
iii. İlkyardım teknikleri,
iv. Suikast teknikleri;

Konularında İmkân ve kabiliyetleri pekiştirilir. Kurs sonu yapılacak test ve değerlendirmelerde başarılı olan kursiyerlere kursu takip ettiğini ve başarı durumunu belirten bir Koruma uzmanlığı sertifikası verilir.

D. EĞİTİM SÜRESİ

Koruma eğitimleri teorik, nazari ve simülasyon eğitimleri olarak toplam 4 haftalık bir programdan oluşmaktadır.

koruma-2


VI. TAHRİP

A. KURS BAŞLANGIÇ YETERLİLİK KRİTERLERİ

i. Temel askerlik kural ve tekniklerini bilmek.
ii. 20 Kg sırt çantası ile 7200 metre 52 dk nın altında tamamlayabilmek.
iii. Tabanca ve piyade tüfeği atışlarında %60 başarı sağlamak.
iv. 150 M mesafeyi 6 Dk içerisinde serbest yüzerek tamamlayabilmek.

Yapılacak test ve değerlendirmede başarı gösteren kursiyerler Kara harekatı eğitimine kabul edilir.

tahrip

B. EĞİTİM KONULARI

Tahrip ile ilgili eğitimler; görev yapacakları arazi ve hava şartlarına uygun, deniz orman, dağlık alanlar ve çeşitli araçlar içeren bölgelerde, konusunda uzman personel tarafından yaptırılır.

i. İleri tahrip
ii. Bomba imali
iii. Araç tahribi
iv. Bina tahribi
v. Mayınlar
vi. Bomba imha
vii. Sualtı tahribi

tahrip-1

C. EĞİTİM SONUCUNDA KAZANDIRILACAK KABİLİYETLER

Kursiyerler, Tahrip eğitimleri sonucunda;

i. Temel tahrip teknikleri,
ii. İleri tahrip teknikleri,
iii. İlkyardım teknikleri
iv. Araç ve bina tahribi,
v. Bomba imal teknikleri
vi. Bomba imha teknikleri;

Konularında İmkân ve kabiliyetleri pekiştirilir. Kurs sonu yapılacak test ve değerlendirmelerde başarılı olan kursiyerlere kursu takip ettiğini ve başarı durumunu belirten bir Tahrip uzmanlığı sertifika verilir.

D. EĞİTİM SÜRESİ

Tahrip eğitimleri teorik, nazari ve simülasyon eğitimleri olarak toplam 8 haftalık bir programdan oluşmaktadır.

tahrip-2


VII. GAYRİ NİZAMİ HARP (GNH)

A. KURS BAŞLANGIÇ YETERLİLİK KRİTERLERİ

i. Temel askerlik kural ve tekniklerini bilmek.
ii. 20 Kg sırt çantası ile 7200 metre 52 dk nın altında tamamlayabilmek.
iii. Tabanca ve piyade tüfeği atışlarında %60 başarı sağlamak.
iv. 150 M mesafeyi 6 Dk içerisinde serbest yüzerek tamamlayabilmek.

Yapılacak test ve değerlendirmede başarı gösteren kursiyerler GNH eğitimine kabul edilir.

gnh

B. EĞİTİM KONULARI

Eğitimlerde çeşitli silahlar, helikopter, sürat bot, elektronik simülasyon kiti, ilkyardım simülasyon kiti, deniz mayınları gibi araç ve gereçler kullanılarak, GNH harekatına yönelik;

i. Gnh 'te teşkilatlanma
ii. İstihbarat
iii. Mukavemet harekâtı
iv. Gerilla harekatı
v. Kurtarma-kaçırma harekatı
vi. Özel kuvvetler harekatı
vii. Gizli deniz harekatı
viii. Hava harekatı
ix. Psikolojik harp harekatı
x. Muhabere ve muhabere emniyeti
xi. Lojistik gnh kuvvetlerine karşı harekat
xii. Gnh'de liderlik
xiii. Gnh'de ilk yardım

gnh-1

C. EĞİTİM SONUCUNDA KAZANDIRILACAK KABİLİYETLER

Kursiyerler, GNH harekatı eğitimleri sonucunda;

i. Başta psikolojik harp ve harekat olmak üzere,
ii. Sabotaj,
iii. Baskın,
iv. Pusu,
v. Tahrip,
vi. Suikast,
vii. Kurtarma ve kaçırma,
viii. Tedhiş,
ix. Sokak hareketleri türü eylemlerden,
x. Gizli etkinliklerden oluşan harekat teknikleri;

İmkân ve kabiliyetine ulaştırılır ve yapılacak test ve değerlendirmelerde başarılı olanlara GNH uzmanlığı sertifika verilir.

gnh-2

D. EĞİTİM SÜRESİ

GNH eğitimleri teorik, nazari ve simülasyon eğitimleri olarak toplam 16 haftalık bir programdan oluşmaktadır.


VIII. TEK ER MUHAREBE EĞİTİMLERİ

A. KURS BAŞLANGIÇ YETERLİLİK KRİTERLERİ

i. Temel askerlik kural ve tekniklerini bilmek.
ii. 20 Kg sırt çantası ile 7200 metre 52 Dk nın altında tamamlayabilmek.
iii. Tabanca ve piyade tüfeği atışlarında %60 başarı sağlamak.

Yapılacak test ve değerlendirmede başarı gösteren kursiyerler İleri Tek Er Muharebe eğitimine kabul edilir.

tek-er

B. EĞİTİM KONULARI

Tek Er Muharebe eğitimi; yetişmiş eğiticiler tarafından, her kursiyer için tahsis edilen harita, el dürbünü ve tahkim edavatı ile, arazi ortamında, temel bilgiler verildikten sonra, ateş istek ve tanzimi, similasyon cihazlarında, meleke haline getirilmek suretiyle verilir.

i. Yanaşık düzen eğitimitek-er-1
ii. Mekanik nişancılık ve atış eğitimi
iii. İstihbarat
iv. Düşmanın (görerek ve görmeyerek) ateşinden korunma
v. Beka tedbirleri
vi. Düşman ateşi altında ilerleme taktikleri
vii. Mesafe tahmini yapmak
viii. Arazide yön tayini, hedef tayin usulleri, pusula ile yön tayini

C. EĞİTİM SONUNDA KAZANDIRILACAK KABİLİYETLER

Kursiyerler, Tek Er Muharebe eğitimleri sonucunda;

i. Haritayı yönüne koymak ve harita üzerindeki şekil ve ifadeleri arazi üzerinde bulma,
ii. Arazi üzerinde belirtilen hedefleri doğrulukla ve süratle tarif etme,
iii. Düşman temasında hareket tarzları,
iv. Beka tedbirleri uygulama konusunda,

İmkan ve kabiliyetine ulaştırılırlar ve yapılacak test ve değerlendirme sonucunda başarılı olanlara Tek Er Muharebe uzmanlığı sertifikası verilir.

tek-er-2

D. EĞİTİM SÜRESİ

Tek Er Muharebe eğitimleri teorik, nazari ve simülasyon eğitimleri olarak toplam 4 haftalık bir programdan oluşmaktadır.


IX. TOPÇU VE HAVAN İLERİ GÖZETLEYİCİLİĞİ

A. KURS BAŞLANGIÇ YETERLİK KRİTERLERİ

i. Kondisyon ve savaş beden eğitimi konularında yetişmiş olmak,
ii. Tek er muharebe eğitimi konularında yetişmiş olmak,
iii. Telli ve telsiz muhabere cihazlarını ve askeri haberleşme kuralları konusunda yetişmiş olmak.

Yapılacak test ve değerlendirmede başarı gösteren kursiyerler İleri Gözetleyicilik eğitimine kabul edilir.

topcu

B. EĞİTİM KONULARI

Topçu ve Havan ileri Gözetleyicilik eğitimi; yetişmiş eğiticiler tarafından, her kursiyer için tahsis edilen harita, el dürbünü ve tahkim edavatı ile, arazi ortamında, temel bilgiler verildikten sonra, ateş istek ve tanzimi, similasyon cihazlarında, meleke haline getirilmek suretiyle verilir.

i. Harita okuma
ii. El dürbünün tanıtılması
iii. Mesafe tahmini, hedef tespit ve tarif usulleri
iv. Kamuflaj ve gizleme
v. Topçu ve havan ateş idaresi teknikleri
vi. Ateş isteğinin unsurları
vii. Ateş isteğinin yapılması
viii. Ateş tanzim usul ve esasları

C. EĞİTİM SONUNDA KAZANDIRILACAK KABİLİYETLER

Kursiyerler, İleri Gözetleyicilik eğitimleri sonucunda;

i. Haritayı yönüne koymak ve harita üzerindeki şekil ve ifadeleri arazi üzerinde bulma,
ii. Arazi üzerinde belirtilen hedefleri doğrulukla ve süratle tarif etme,
iii. Arazi imkânlarını değerlendirerek, süratle gözetleme mevzii hazırlamak ve gizleme tekniklerini otomatik olarak uygulama,
iv. İstenen hedeflere, ilk ateş isteğini ve tanzimini standart süresi içinde yapabilme,

İmkan ve kabiliyetine ulaştırılırlar ve yapılacak test ve değerlendirme sonucunda başarılı olanlara Topçu ve Havan İleri Gözetleyiciliği sertifikası verilir.

topcu-1

D. EĞİTİM SÜRESİ

Topçu ve Havan İleri Gözetleyiciliği eğitimleri teorik, nazari ve simülasyon eğitimleri olarak toplam 2 günlük bir programdan oluşmaktadır.


X. TANK AVCILIĞI (ZIRHLI ARAÇ TAHRİBİ/SAĞLAM ELE GEÇİRİLMESİ)

 A. KURS BAŞLANGIÇ YETERLİK KRİTERLERİ

i. Kondisyon ve savaş beden eğitimi konularında yetişmiş olmak,
ii. Tek er muharebe eğitimi konularında yetişmiş olmak,
iii. P. Mg. Muharebe Eğitimlerinden başarıyla geçmek,
iv. Piyade ve Tanksavar silah atış görevlerinde başarılı olmak
v. Tank mürettebat görevlerini bilmek.

Yapılacak test ve değerlendirmede başarı gösteren kursiyerler Tank Avcılığı eğitimine kabul edilir.

tankavi

B. EĞİTİM KONULARI

Tank Avcılığı eğitimi; yetişmiş eğiticiler tarafından, bu eğitim için hazırlanmış Tank Avcılık Eğitim Parkurunda, Tank tahrip tüfek bombaları, Otomatik silahlar, Roketatarlar, Hafif Tanksavar Silahları ( RPG-7, 89 mm. Roketatar, Law, vb.), Alev ve Sis Makineleri, Göz yaşartıcı bombalar, Arazide ivedi yapılabilecek yardımcı Tanksavar silah ve gereçleri, Tahrip maddeleri, Molotof Kokteyli, Sis kutuları; sis, yangın ve el bombaları, Engel yapma malzemeleri kullanılarak; kursiyerlerin zırhlı araçlara karşı çekingenlikleri giderilerek cesaretlerini arttıracak; hasım zırhlı araçlarının sağlam olarak ele geçirmesini sağlayacak, sağlam ele geçirilmesi mümkün olmayan hallerde imha veya tahrip ederek, onları etkisiz hale getirecek şekilde verilir.

i. Hasmın kullandığı tankların kabiliyetleri ve zayıf tarafları ile tanıtılması,tankavi-1
ii. Piyadenin tanktan ayrılması, tank kapaklarının kapatılmaya zorlanması
iii. Tanka binme ve tanktan inme melekelerinin geliştirilmesi
iv. Tank avcı çukurunun hazırlanması,
v. Tanksavar silahlarının kullanılması ve tankın zayıf tarafları,
vi. Alev Silahlarının kullanılması
vii. Tahrip ve hasar verdirme usulleri ile tahrip maddelerinin tanınması ve kullanılması,
viii. Tanklara karşı uygun engellerin yapılması
ix. Meskun Mahallerde tanklara karşı savunma,
x. Tankın sağlam ele geçirilmesi

 

C. EĞİTİM SONUNDA KAZANDIRILACAK KABİLİYETLER

Kursiyerler, Tank Avcılığı eğitimleri sonucunda;

i. Tanklara pusu kurulması, mümkünse sağlam olarak ele geçirilmesini,
ii. Tankları hasara uğratılması ve hareketten alıkonulmasını,
iii. Tankın yakılmasını ve tahrip edilmesini,
iv. Tankın ve piyadeden ayırmasını,
v. Tank mürettebatının görüşünün kısıtlanmasının sağlanmasını,
vi. Tank mürettebatının zırh kapaklarını kapatmaya zorlanmasını,

Sağlayacak İmkan ve kabiliyetine ulaştırılırlar ve yapılacak test ve değerlendirme sonucunda başarılı olanlara Tank Avcısı uzmanlığı sertifikası verilir.

tankavi-2

D. EĞİTİM SÜRESİ

Tank Avcılığı eğitimleri teorik, nazari ve simülasyon eğitimleri olarak toplam 3 günlük bir programdan oluşmaktadır.

 
 

Depending on requests, SADAT Defense has ability to perform the basic and advanced trainings and orientation programmes effectively with the training teams composed from professionals chosen from a large circle of reserves at all fields of Armed Forces of Friendly Countries in their own territories. 

sadat-a-s-egitim-faaliyetleri

SADAT Defense has an archive of documentations which includes of training plans, schedules, instructors books and trainees books to open and implement any courses for all branches and units for the armed forces of countries all around the world and updates and upgrades this archive in accordance with the new Technologies and developments and also keeps ready to anytime use by Professional Teams of SADAT Defense. 

SADAT Defense’s portfolio of trainers (instructors) is composed of young and experienced professionals who have special skills and capabilities on their subjects of expertise. Depending on the needs, SADAT Defense has possibility to expand the reserve of trainers as well. 

SADAT Defense recognizes that possesssing and holding of well-trained persons as reserves qualified enough to respond all faces of a war contributes to national defense as much as that possessing technological and physical defensive instruments at least and also minds and cares the importance of trainings and courses for individuals, small troops and special forces.

The significant courses of SADAT Defense to improve individual skills are;

 1. General Training Programs
  1. Individual Combat Training and Small Unit Tactics
  2. Special Forces Basic Course
  3. Special Forces Advanced Course
  4. Aviator/Aviation Courses
 2. Moduler Training Programs
  1. Training Modules for Land Forces
   1. Land Operations Training Program
   2. Sniper/Sharpshooter Training Program
   3. Special Task Shooter / Sniper Training Program
   4. Protection Training Program
   5. Advanced Demolition Training Program
   6. Unconventional Warfare Training Program
   7. Urban Warfare Operations Training Program
   8. Individual Combat Training and Close Quarter Battle Course
   9. Artillery Forward Observer Training Course
   10. Armored Vehicle Destruction and Hunting Training Program
  2. Training Modules for Sea Forces
   1. Surface Operations Training Programmes
   2. Underwater Operations Training Programmes
   3. Frogman Training Programmes
   4. Naval Search and Rescue Operations Training Programmes
  3. Training Modules for Air Forces
   1. Parachute Training Programme
   2. Air Operations Training Program
   3. Helicopter Pilots Training Program
   4. Helicopter Utilization Training Programme
   5. Aircraft Pilot Training
   6. Aircraft Type Rating Training
   7. Fighter Pilot Training
  4. Training Modules for Interior Security Forces
   1. Border Security Stations Training
   2. Basic Police Special Operation Training Program
   3. Urban Warfare Operations Training Program

Contact us for details about our services and for your needs...

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

Click here to get information about our Products and Services.

Whatsapp Contact Line


Stay informed about our services!


Click to subscribe our newsletter